Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu đề tài : Quan hệ lao động

Được đăng lên bởi Nguyễn Mến
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 361 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lời mở đầu

Hiện nay, với nền kinh tế thị trường lao động có nhiều những lựa chọn
với công việc của mình. Do vậy các doanh nghiệp phải có những ưu đãi cho
người lao động. Ngoài chính sách lương đảm bảo cho người lao động có cuộc
sống ổn định để tiếp tục tham gia đóng góp công việc với công ty, mà công
đoàn cơ sở phải có những kỳ họp định kỳ với công nhân lao động để biết được
người lao động đang mong muốn những gì nếu thỏa đáng công ty đáp ứng cho
họ. Tuy nhiên, không phải chỉ có những yêu cầu của người lao động mà những
người lao động cũng phải có những đóng góp, sửa đổi vi phạm của mình để xây
dựng phong trào công ty ngày một vững mạnh hơn.
Do vậy em nghiên cứu đề tài: “Xây dựng đối thoại tại công ty xây dựng
( họp công đoàn với công nhân định kì và họp 10 phút)” để đưa ra những
quy định của cuộc họp trên với người lao động trong công ty.

Phần 1: Khái quát chung về công ty xây dựng
1.1

Giới thiệu chung về công ty xây dựng
Công ty xây dựng Hà nội địa chỉ 57 Quang Trung- Phường Nguyễn Du –

q. Hai Bà Trưng – Hà Nội
Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP (HANCORP) là một trong
những doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực thi công xây lắp và nhà đầu tư về
hạ tầng và khu đô thị mới - nhà ở có tiềm lực với tầm nhìn quy hoạch xa, rộng
và cung cách kinh doanh độc đáo.
Với cơ sở vật chất và con người ngày càng được tăng cường, bằng lao
động sáng tạo của mình, HANCORP đã thi công hàng nghìn công trình dân
dụng, công nghiệp, giao thông thuỷ lợi, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội
Chức năng - Nhiệm vụ
Nhận thầu thi công xây lắp và hoàn thiện các công trình dân dụng, công
nghiệp, giao thông, thủy lợi, bưu điện, thủy điện, đường dây và trạm biến thế
điện (đến 500 KV).
Xây dựng các công trình kỹ thuật hạ tầng trong các khu đô thị và khu
công nghiệp.
Tổng thầu tư vấn và quản lý các dự án xây dựng.
Tư vấn xây dựng các khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp và các
công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, bưu điện, thủy điện,
đường dây và trạm biến thế điện và các công trình kỹ thuật hạ tầng bao gồm:
Lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, khảo sát xây dựng, thí nghiệm thiết kế. Thẩm
định dự án đầu tư, thẩm tra thiết kế, tổng dự toán, kiểm định chất lượng, quản lý
dự án, giám sát thi công, chuyển giao công nghệ, xây dựng thực nghiệm, trang
trí nội, ngoại thất và các dịch vụ tư vấn khác.
Đầu tư kinh doanh, phát triển nhà và hạ tầng. Sản xuất kinh doanh vật tư
thiết bị, vật liệu xây dựng, kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn. Xuất nhập khẩu vật
tư, thiết bị, công nghệ, vật...
Lời mở đầu

 !"#$%&'(()*
#+,-.&/)!0)
.123(4!(!,
,/.5()6(67308
!!1"9&&(:
#;<()=<> !,
?()(.@2(A!!"3B7
'(,,!!A/#
$%C!<:,DEXây dựng đối thoại tại công ty xây dựng
( họp công đoàn với công nhân định kì họp 10 phút)” 3
F (<#
Nghiên cứu đề tài : Quan hệ lao động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu đề tài : Quan hệ lao động - Người đăng: Nguyễn Mến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Nghiên cứu đề tài : Quan hệ lao động 9 10 121