Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu nhân tố tác động đến việc lựa chọn nhà cung cấp điện thoại di động

Được đăng lên bởi funnyboy8821
Số trang: 86 trang   |   Lượt xem: 2498 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------------------------

ĐINH THỊ HỒNG THÚY

NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG
ĐẾN VIỆC LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP
DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG
CỦA SINH VIÊN TP.HCM
Chuyên ngành:

Quản trị kinh doanh

Mã số:

60.34.05

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
TS. NGUYỄN ĐÌNH LUẬN

TP. Hồ Chí Minh – 10/2008

LỜI CẢM ƠN
Trước hết, tôi xin được tỏ lòng biết ơn và gửi lời cám ơn chân thành đến
TS. Nguyễn Đình Luận, người trực tiếp hướng dẫn luận văn, đã tận tình chỉ bảo
và hướng dẫn tôi tìm ra hướng nghiên cứu, tiếp cận thực tế, tìm kiếm tài liệu, xử
lý và phân tích số liệu, giải quyết vấn đề… nhờ đó tôi mới có thể hoàn thành luận
văn cao học của mình.
Ngoài ra, trong quá trình học tập, nghiên cứu và thực hiện đề tài tôi còn
nhận được nhiều sự quan tâm, góp ý, hỗ trợ quý báu của quý thầy cô, đồng
nghiệp, bạn bè và người thân. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến:
Cha mẹ và những người thân trong gia đình đã hỗ trợ, tạo điều kiện
thuận lợi cho tôi trong suốt thời gian qua và đ ặc biệt trong thời gian tôi
theo học khóa thạc sỹ tại trường Đại học Kinh tế Tp.HCM.
Quý thầy cô Khoa Quản trị kinh doanh và quý thầy cô Khoa Sau đại
học – trường Đại học Kinh tế Tp.HCM đã truyền đạt cho tôi những
kiến thức bổ ích trong suốt hai năm học vừa qua.
Ban giám đốc Công ty liên doanh du lịch H.I.S. Sông Hàn Việt Nam
và các bạn bè, đồng nghiệp luôn động viên, hỗ trợ tôi trong quá trình
học tập và nghiên cứu.
Các bạn sinh viên trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, Đại học Huflit,
Đại học Hùng Vương, cơ sở liên kết với Đại học Lạc Hồng đã nhiệt
tình tham gia trả lời phỏng vấn nghiên cứu cho đề tài.

Tác giả
Đinh Thị Hồng Thúy

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đề tài “Nghiên cứu các nhân tố tác động đến việc
lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động của sinh viên
Tp.HCM” là công trình nghiên cứu của riêng bản thân tôi. Các số liệu điều
tra, kết quả nghiên cứu nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được
công bố trong bất kỳ tài liệu nào khác.

Tác giả

Đinh Thị Hồng Thúy

MỤC LỤC
Phần mở đầu
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Ý nghĩa - Khả năng ứng dụng
6. Kết cấu của luận văn
Chƣơng 1: Cơ sở lý luận
1.1 Thị trường .............................................................................................................. 1
1.2 Thị hiếu .....................................................................................................
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
TRƯỜNG ĐẠI HC KINH T TP. H CHÍ MINH
--------------------------
ĐINH TH HNG THÚY
NGHIÊN CU C NHÂN T TÁC ĐNG
ĐẾN VIC LA CHN NHÀ CUNG CP
DCH V ĐIN THOI DI ĐỘNG
CA SINH VIÊN TP.HCM
Chuyên ngành: Qun tr kinh doanh
Mã s: 60.34.05
LUN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
NỜI HƯNG DN KHOA HC:
TS. NGUYN ĐÌNH LUN
TP. H Chí Minh 10/2008
Nghiên cứu nhân tố tác động đến việc lựa chọn nhà cung cấp điện thoại di động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu nhân tố tác động đến việc lựa chọn nhà cung cấp điện thoại di động - Người đăng: funnyboy8821
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
86 Vietnamese
Nghiên cứu nhân tố tác động đến việc lựa chọn nhà cung cấp điện thoại di động 9 10 418