Ktl-icon-tai-lieu

nghiên cứu phân quyền trong CADIF

Được đăng lên bởi Thanh Vu Ngoc
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 604 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Dàn ý thảo thuận

I. Lý thuyết :
-khái niệm phân quyền
-Các hình thức phân quyền
-Sự cần thiết phân quyền trong tổ chức
II.Phân tích sự phân quyền công ty cổ phần đầu tư CADIF:
- Giới thiệu về công ty cổ phần đầu tư CADIF
- Sơ đồ bộ máy tổ chức công ty
- Liệt kê các nhà quản trị trong sơ đồ bộ máy tổ chức với các chức năng , nhiệm vụ
-Nhận xét sự phân quyền của công ty:
+ Ưu điểm
+Nhược điểm
III. Kết luận: đánh giá về sự phân quyền công ty CADIF nói riêng và khái quát về
sự phân quyền nói chung

I.Lý thuyết:
1. Khái niệm phân quyền.
-Phân quyền là quá trình chuyển giao nhiệm vụ và quyền hạn cho bộ phận hay cá nhân
trong tổ chức có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ đó.
-Nhiệm vụ được hiểu là những công việc hay những phần công việc mà các thành viên
trong tổ chức phải thực hiện để đạt mục tiêu.
-Quyền hạn được hiểu là quyền được sử dụng các nguồn lực của tổ chức để thực hiện các
nhiệm vụ.
-Trách nhiệm được hiểu là nghĩa vụ phải hoàn thành nhiệm vụ và hoàn thành đúng với
yêu cầu của người giao.
-

Trong trường hợp quyền hạn không được giao phó, người ta nói đến tập quyền.

Tập quyền là quá trình thâu tóm quyền ra quyết định vào trong tay một người.
-

Trong mỗi tổ chức đều có sự phân quyền nào đó, nhưng không thể có sự phân

quyền tuyệt đối.
-

Quyền hạn được giao cho các chức vụ chứ không phải giao cho cá nhân, nhưng vì

mỗi chức vụ do một cá nhân cụ thể nắm giữ trong một thời gian nhất định, vì vậy quyền
hạn luôn gắn liền với cá nhân.
-

Nhà quản trị có thể và cần phải giao quyền hạn xuống cho nhân viên để họ có điều

kiện hoàn thành nhiệm vụ nhưng vẫn phải gánh chịu trách nhiệm.
2. Các hình thức phân quyền:
- Phân quyền theo chức năng:
Là hình thức phân quyền theo các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, chẳng hạn như sản
xuất, cung ứng, maketing, nhân sự, tài chính….
-Phân quyền theo chiến lược:
Là hình thức phân quyền cho các cấp bậc trung gian phía dưới để thực hiện các chiến
lược, chẳng hạn như xác định giá cả, chọn lựa đầu tư, đa dạng hóa sản phẩm….
3. Sự cần thiết của phân quyền trong tổ chức
- Nhà quản trị cơ sở gắn trực tiếp vs các tình huống thực tế hơn.

- Việc giao quyền hạn tương đối lớn sẽ khuyên khích phát triển các nhà quản trị chuyên
nghiệp.
- Khả năng thực hiện quyền tự quản nhiều hơn, vì vậy việc thực hiện công việc nhanh
hơn.
- Đào tạo cấp dưới, tạo điều kiện cho họ phát triển, từ đó động viên kích thích họ làm việc
tốt hơn.
- Giảm áp lực về công việc đối với các nhà quản trị cấp trên, tạo điều kiện cho họ tập
trung vào các vấn đề chiến lượ...
Dàn ý thảo thuận
I. Lý thuyết :
-khái niệm phân quyền
-Các hình thức phân quyền
-Sự cần thiết phân quyền trong tổ chức
II.Phân tích sự phân quyền công ty cổ phần đầu tư CADIF:
- Giới thiệu về công ty cổ phần đầu tư CADIF
- Sơ đồ bộ máy tổ chức công ty
- Liệt kê các nhà quản trị trong sơ đồ bộ máy tổ chức với các chức năng , nhiệm vụ
-Nhận xét sự phân quyền của công ty:
+ Ưu điểm
+Nhược điểm
III. Kết luận: đánh giá về sự phân quyền công ty CADIF nói riêng và khái quát về
sự phân quyền nói chung
nghiên cứu phân quyền trong CADIF - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nghiên cứu phân quyền trong CADIF - Người đăng: Thanh Vu Ngoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
nghiên cứu phân quyền trong CADIF 9 10 35