Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu sự tác động của Năng lực trí tuệ xúc cảm tới khả năng thích ứng với sự thay đổi của nhân viên. Nghiên cứu điển hình ở Xí nghiệp Thương mại mặt đất Nội Bài

Được đăng lên bởi lanxuan295
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 646 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC

BÀI TẬP
CÁC CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ
“Nghiên cứu sự tác động của Năng lực trí tuệ xúc cảm
tới khả năng thích ứng với sự thay đổi của nhân viên.
Nghiên cứu điển hình ở Xí nghiệp Thương mại mặt đất
Nội Bài”

HỌC VIÊN:

NGUYỄN XUÂN LAN

MÃ SỐ HV:

CH200776

LỚP CN:

NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ

GVHD:

PGS. NGUYỄN VĂN THẮNG

HV: Nguyễn Xuân Lan

lanxuan295@yahoo.com.vn

MỤC LỤC

2

HV: Nguyễn Xuân Lan

lanxuan295@yahoo.com.vn

I. Phần mở đầu
1.

Lý do lựa chọn đề tài

Thế kỷ 21 là thời đại của sự thay đổi. Tuy nhiên, trong thời kỳ kinh tế
biến động và đầy khó khăn như hiện nay, bất kỳ thay đổi nào của tổ chức,
doanh nghiệp, cho dù được đưa ra vào thời điểm tốt nhất cũng không tránh
khỏi châm ngòi cho sự lo lắng bao trùm cả tổ chức. Tuy nhiên, không phải tất
cả các nhân viên đều có phản ứng giống nhau và đều hành động như nhau
trước sự thay đổi. Điều đó dẫn đến kết quả, có những nhân viên sẽ thích nghi
được với sự thay đổi và thành công, ngược lại, có những nhân viên, không
thích nghi được và bị đào thải hoặc tự đào thải. Vậy có những yếu tố nào tác
động tới khả năng thích nghi với sự thay đổi đó của nhân viên?
Sau hơn 20 năm kể từ khi hai nhà tâm lý học Mỹ John Mayer và Peter
Salovey công bố mô hình lý thuyết về trí tuệ cảm xúc (Emotional intelligence
- EI) vào năm 1990, loại trí tuệ này trở thành một vấn đề được giới chuyên
môn quan tâm nghiên cứu, ứng dụng khá rộng rãi ở nhiều nước khác nhau,
trong đó có Việt Nam. Trí tuệ cảm xúc là khả năng nhận biết cảm xúc, hiểu
những gì người khác nói và hiểu được cảm xúc của bản thân ảnh hưởng đến
người xung quanh như thế nào. Những người giàu trí tuệ cảm xúc thường
thành công trong cuộc sống vì họ làm người xung quanh cảm thấy dễ chịu khi
tiếp xúc với họ và điều này cho phép quản lý các mối quan hệ hiệu quả hơn
cũng như là một cách thức mạnh mẽ để tập trung năng lượng về một hướng,
nhằm đạt được những thành quả trong công việc. Bên cạnh đó, một điều đặc
biệt của trí tuệ cảm xúc, đó là nó vô cùng linh hoạt và mọi người đều có thể
luyện tập để cải thiện năng lực trí tuệ cảm xúc của bản thân.
Vậy, liệu năng lực trí tuệ cảm xúc có phải là một yếu tố tác động đến
khả năng chấp nhận sự thay đổi?
Đây là một đề tài mới với nguồn tài liệu hạn chế, nhưng lại là một vấn
đề thực tế và cần thiết đối với các tổ chức, doanh nghiệp nhằm tìm ra cách
thức để tăng khả năng thích ứng của nhân viên đối với sự thay đổi, giúp
doanh nghiệp có thể thực hiện sự thay đổi một các...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC
BÀI TẬP
CÁC CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ
“Nghiên cứu sự tác động của Năng lực trí tuệ xúc cảm
tới khả năng thích ứng với sự thay đổi của nhân viên.
Nghiên cứu điển hình ở Xí nghiệp Thương mại mặt đất
Nội Bài”
HỌC VIÊN: NGUYỄN XUÂN LAN
MÃ SỐ HV: CH200776
LỚP CN: NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ
GVHD: PGS. NGUYỄN VĂN THẮNG
Nghiên cứu sự tác động của Năng lực trí tuệ xúc cảm tới khả năng thích ứng với sự thay đổi của nhân viên. Nghiên cứu điển hình ở Xí nghiệp Thương mại mặt đất Nội Bài - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu sự tác động của Năng lực trí tuệ xúc cảm tới khả năng thích ứng với sự thay đổi của nhân viên. Nghiên cứu điển hình ở Xí nghiệp Thương mại mặt đất Nội Bài - Người đăng: lanxuan295
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Nghiên cứu sự tác động của Năng lực trí tuệ xúc cảm tới khả năng thích ứng với sự thay đổi của nhân viên. Nghiên cứu điển hình ở Xí nghiệp Thương mại mặt đất Nội Bài 9 10 710