Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu thị trường thế giới

Được đăng lên bởi kieuhuynh
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 1773 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM

TIỂU LUẬN MÔN

MARKETING QUỐC TẾ

ĐỀ TÀI

NGHIÊN CỨU THỊ
TRƯỜNG THẾ GIỚI

GVHD : T.S Mai Thanh Hùng
LỚP : DHKQ8A

TP HCM, ngày 21 tháng 01 năm 2014

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM

TIỂU LUẬN MÔN:

MARKETING QUỐC TẾ
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

GVHD: T.S Mai Thanh Hùng
Nhóm thực hiện : Nhóm 3
Danh sách nhóm:
1. Hồ Hồng Duy
2. Nguyễn Thị Ngọc Lan
3. Nguyễn Thị Mỹ Hồng
4. Huỳnh Thanh Kiều
5. Lê Huỳnh Ngọc
6. Hoàng Thị Hồng Nhung
7. Văn Thị Kim Nhung
8. Nguyễn Thị Hạnh Như
9. Hồ Thị Huỳnh Như
10. Huỳnh Thị Diễm Thơ
11. Nguyễn Tố Uyên

12017801
12026591
12017021
12020501
12021931
12018241
12024271
12096501
12016991
12015671
12019011

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
...............................................................................................................................
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM
TIỂU LUẬN MÔN
MARKETING QUỐC TẾ
ĐỀ TÀI
GVHD : T.S Mai Thanh Hùng
LỚP : DHKQ8A
NGHIÊN CU TH
TRƯNG TH GII
Nghiên cứu thị trường thế giới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu thị trường thế giới - Người đăng: kieuhuynh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
Nghiên cứu thị trường thế giới 9 10 264