Ktl-icon-tai-lieu

Nghiệp vụ gia công xuất khẩu

Được đăng lên bởi Thái Kiều Vi
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 952 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Môn Kinh doanh xuất nhập khẩu

NGHIỆP VỤ GIA CÔNG XUẤT KHẨU
TRONG NGOẠI THƯƠNG
I-

Khái niệm, đặc điểm, vai trò:
Khái niệm:
Gia công quốc tế là một phương thức khá phổ biến trong buôn bán ngoại
thương của nhiều nước trên thế giới. Theo cách hiểu chung nhất thì gia công
quốc tế là hoạt động kinh doanh thương mại trong đó một bên (gọi là bên
nhận gia công) nhập khẩu nguyên liệu hoặc bán thành phẩm của một bên
khác (gọi là bên đặt gia công) để chế biến thành ra thành phẩm, giao lại cho
bên đặt gia công và nhận thù lao (gọi là phí gia công). Như vậy trong hoạt
động gia công quốc tế, hoạt động xuất nhập khẩu gắn liền với hoạt động sản
xuất.
-Bên đặt gia công: có thể giao toàn bộ nguyên vật liệu hoặc chỉ nguyên vật
liệu chính hoặc bán thành phẩm có khi gồm cả máy móc thiết bị, chuyên gia
cho bên nhận gia công. Trong trường hợp không giao nhận nguyên vật liệu
chính thì bên đặt gia công có thể chỉ định cho bên kia mua nguyên vật liệu ở
một địa điểm nào đó với giá cả được ấn định từ trước hoặc thanh toán thực
tế trên hoá đơn.
-Bên nhận gia công: có nghĩa vụ tiếp nhận hoặc mua nguyên vật liệu sau đó
tiến hành gia công, sản xuất theo đúng yêu cầu của bên đặt gia công cả về số
lượng chủng loại, mẫu mã, thời gian. Sau khi hoàn thành quá trình gia công
thì giao lại thành phẩm cho bên đặt gia công và nhận một khoản phí gia công
theo thoả thuận từ trước. Khi hoạt động gia công vượt ra khỏi biên giới quốc
gia gọi là gia công quốc tế.
Tóm lại, gia công xuất khẩu là đưa các yếu tố sản xuất (chủ yếu là nguyên
vật liệu) từ nước ngoài về để sản xuất hàng hoá theo yêu cầu của bên đặt
hàng, nhưng không phải để tiêu dùng trong nước mà để xuất khẩu thu ngoại
tệ chênh lệch do hoạt động gia công đem lại. Thực chất, gia công xuất khẩu
là hình thức xuất khẩu lao động, nhưng là loại lao động dưới dạng được sử
dụng (được thể hiện trong hàng hoá) chứ không phải dưới dạng xuất khẩu
nhân công ra nước ngoài.
2. Đặc điểm:
1.

GVHD: Phạm Nguyễn Hòa An | Nhóm: Gặp rồi sẽ biết

18

Môn Kinh doanh xuất nhập khẩu

-Gia công quốc tế là một phương thức ủy thác gia công, trong đó hoạt động
xuất nhập khẩu gắn liền với hoạt động sản xuất.
-Mối quan hệ giữa bên đặt gia công với bên nhận gia công được xác định
trong hợp đồng gia công. Trong quan hệ hợp đồng gia công, bên nhận gia
công chịu mọi chi phí và rủi ro của quá trình sản xuất gia công.
-Trong quan hệ gia công bên nhận gia công sẽ thu được một khoản tiền gọi
là phí gia công còn bên đặt gia công sẽ mua lại toàn bộ thành phẩm được sản
xuất ra trong...
Môn Kinh doanh xu t nh p kh u
NGHIỆP VỤ GIA CÔNG XUẤT KHẨU
TRONG NGOẠI THƯƠNG
I- Khái niệm, đặc điểm, vai trò:
1. Khái niệm:
Gia công quốc tế là một phương thức khá phổ biến trong buôn bán ngoại
thương của nhiều nước trên thế giới. Theo cách hiểu chung nhất thì gia công
quốc tế là hoạt động kinh doanh thương mại trong đó một bên (gọi là bên
nhận gia công) nhập khẩu nguyên liệu hoặc bán thành phẩm của một bên
khác (gọi là bên đặt gia công) để chế biến thành ra thành phẩm, giao lại cho
bên đặt gia công và nhận thù lao (gọi là phí gia công). Như vậy trong hoạt
động gia công quốc tế, hoạt động xuất nhập khẩu gắn liền với hoạt động sản
xuất.
-Bên đặt gia công: có thể giao toàn bộ nguyên vật liệu hoặc chỉ nguyên vật
liệu chính hoặc bán thành phẩm có khi gồm cả máy móc thiết bị, chuyên gia
cho bên nhận gia công. Trong trường hợp không giao nhận nguyên vật liệu
chính thì bên đặt gia công có thể chỉ định cho bên kia mua nguyên vật liệu ở
một địa điểm nào đó với giá cả được ấn định từ trước hoặc thanh toán thực
tế trên hoá đơn.
-Bên nhận gia công: có nghĩa vụ tiếp nhận hoặc mua nguyên vật liệu sau đó
tiến hành gia công, sản xuất theo đúng yêu cầu của bên đặt gia công cả về số
lượng chủng loại, mẫu mã, thời gian. Sau khi hoàn thành quá trình gia công
thì giao lại thành phẩm cho bên đặt gia công và nhận một khoản phí gia công
theo thoả thuận từ trước. Khi hoạt động gia công vượt ra khỏi biên giới quốc
gia gọi là gia công quốc tế.
Tóm lại, gia công xuất khẩu là đưa các yếu tố sản xuất (chủ yếu là nguyên
vật liệu) từ nước ngoài về để sản xuất hàng hoá theo yêu cầu của bên đặt
hàng, nhưng không phải để tiêu dùng trong nước mà để xuất khẩu thu ngoại
tệ chênh lệch do hoạt động gia công đem lại. Thực chất, gia công xuất khẩu
là hình thức xuất khẩu lao động, nhưng là loại lao động dưới dạng được sử
dụng (được thể hiện trong hàng hoá) chứ không phải dưới dạng xuất khẩu
nhân công ra nước ngoài.
2. Đặc điểm:
GVHD: Phạm Nguyễn Hòa An | Nhóm: Gặp rồi sẽ biết 18
Nghiệp vụ gia công xuất khẩu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiệp vụ gia công xuất khẩu - Người đăng: Thái Kiều Vi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Nghiệp vụ gia công xuất khẩu 9 10 838