Ktl-icon-tai-lieu

Nguồn lự của Porter

Được đăng lên bởi macthongthoang
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 143 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NĂM NGUỒN LỰC CỦA PORTER
Phân tích năm nguồn lực là cách thức giả định rằng có năm nguồn lực quan trọng để xác định sức
mạnh cạnh tranh trong 1 tình huống kinh doanh. Đó là:
1. Sức mạnh của nhà cung cấp: liệu các nhà cung cấp có thể dễ dàng quyết định tăng giá cung ứng
vật tư cho bạn? Câu trả lời ở số lượng nhà cung cấp ở những nhóm đầu vào trọng yếu, sự độc quyền
vật tư cung ứng, sức mạnh có đủ điều khiển doanh nghiệp của bạn, chi phí chuyển sang nhà cung
cấp khác có đủ lớn khiến bạn e ngại…Bạn càng có ích lựa chọn nhà cung cấp, sự lệ thuộc của bạn
vào họ càng cao, vì vậy quyền lực của nhà cung cấp càng lớn.
2. Sức mạnh của người mua: tương tự như trên nhưng bạn hãy tự hỏi liệu người mua có sức mạnh
làm giá giảm xuống. Một lần nữa, câu trả lời phụ thuộc vào số lượng người mua hàng của bạn, mức
độ ảnh hưởng của một số người mua cá thể đối với doanh nghiệp, chi phí nếu các cá thể VIP này
chuyển sang sử dụng sản phẩm khác…Nếu bạn chỉ buôn bán với một số ít vài khách hàng VIP kiểu
này, rõ ràng họ có quyền lực để áp đặt lên bạn.
3. Sức mạnh cạnh tranh: cốt lõi của yếu tố này là số lượng và năng lực cạnh tranh của các đối
thủ. Nếu bạn có quá nhiều đối thủ, và họ cung cấp những sản phẩm dịch vụ không hề kém cạnh, như
vậy bạn hầu như có rất ít quyền lực. Bởi vì nhà cung cấp và người mua có thể chuyển sang đối thủ
của bạn nếu không đạt được 1 thỏa thuận tốt. Mặt khác, nếu không ai có thể làm bằng doanh nghiệp
của bạn, rõ ràng bạn có quyền lực chi phối tối cao.
4. Rủi ro từ việc bị thay thế:sức mạnh của bạn sẽ bị ảnh hưởng một khi khách hàng tìm ra những
cách thức khác nhau để tự thực hiện những công việc lẽ ra là của bạn – ví dụ: nếu bạn cung cấp 1
sản phẩm phần mềm tự động hóa 1 quy trình quan trọng, nhưng người ta lại tìm cách thay thế bằng 1
quy trình thủ công nhưng vẫn đáp ứng công việc hoặc outsource ra ngoài. Nếu sự thay thế là dễ dàng
thự hiện, như vậy quyền lực của bạn giảm đáng kể.
5. Mối đe dọa từ xâm lược thị trường: Vị thế của bạn cũng bị ảnh hưởng bởi khả năng những đối
thủ mới nhảy vào thị trường. Nếu chỉ phải tốn rất ít thời gian và tiền bạc hoặc bạn không có những thế
mạnh thứ yếu về công nghệ, rõ ràng đối thủ cạnh tranh có thể nhanh chóng gia nhập thị trường và
giành lấy thị phần của bạn. Ngược lại nếu bạn trang bị những rào cản đủ mạnh và chắc, bạn có thể
yên tâm về thị phần của cũng như vị trí của mình trên thị trường.

...
NĂM NGUỒN LỰC CỦA PORTER
Phân tích năm nguồn lực cách thức giả định rằng năm nguồn lực quan trọng để xác định sức
mạnh cạnh tranh trong 1 tình huống kinh doanh. Đó là:
1. Sức mạnh của nhà cung cấp: liệu các nhà cung cấp có thể dễ dàng quyết đnh tăng giá cung ứng
vật tư cho bạn? Câu trả lời ở số lượng nhà cung cấp ở những nhóm đầu vào trọng yếu, sự độc quyền
vật cung ứng, sức mạnh đủ điều khiển doanh nghiệp của bạn, chi phí chuyển sang nhà cung
cấp khác có đủ lớn khiến bạn e ngại…Bạn càng ích lựa chọn n cung cấp, s l thuộc của bạn
vào họ càng cao, vì vậy quyền lực của nhà cung cấp càng lớn.
2. Sức mạnh của người mua: tương tự như trên nhưng bn hãy tự hỏi liệu người mua có sức mạnh
làm giá giảm xuống. Một lần nữa, câu trả lời phụ thuộc vào số lượng người mua hàng của bạn, mức
độ ảnh hưởng của một số người mua thể đi với doanh nghiệp, chi phí nếu các thể VIP này
chuyển sang sử dụng sản phẩm khác…Nếu bạn chỉ buôn bán với một số ít vài khách hàng VIP kiểu
này, rõ ràng họ có quyền lực để áp đặt lên bạn.
3. Sức mạnh cạnh tranh: cốt lõi của yếu tố này số lượng năng lực cạnh tranh của các đối
thủ. Nếu bạn có quá nhiều đối thủ, và họ cung cấp những sản phẩm dịch vụ không hề kém cạnh, như
vậy bạn hầu n có rất ít quyền lực. Bởi nhà cung cấp người mua thể chuyển sang đối thủ
của bạn nếu không đạt được 1 thỏa thuận tốt. Mặt khác, nếu không aithể làm bằng doanh nghiệp
của bạn, rõ ràng bạn có quyền lực chi phối tối cao.
4. Rủi ro từ việc bị thay thế:sức mạnh của bạn sẽ bị ảnh hưởng một khi khách hàng tìm ra nhng
cách thức khác nhau đtự thực hiện những công việc lẽ ra của bạn dụ: nếu bn cung cấp 1
sản phẩm phần mềm tự động hóa 1 quy trình quan trọng, nhưng người ta lại tìm cách thay thế bng 1
quy trình thủ công nhưng vẫn đáp ứng công việc hoặc outsource ra ngoài. Nếu sự thay thế là dễ dàng
thự hiện, như vậy quyền lực của bạn giảm đáng kể.
5. Mối đe dọa txâm lược th trường: Vị thế của bạn cũng bị ảnh hưởng bởi khả năng những đối
thủ mới nhảy vào thị trường. Nếu chỉ phi tốn rất ít thời gian và tiền bạc hoặc bạn không có nhng thế
mạnh thứ yếu về công nghệ, ràng đối thủ cạnh tranh thể nhanh chóng gia nhập thị trường
giành lấy thị phần của bn. Ngược lại nếu bạn trang bị những rào cản đủ mạnh và chắc, bạn thể
yên tâm về thị phần của cũng như vị trí của mình trên thị trường.
Nguồn lự của Porter - Người đăng: macthongthoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Nguồn lự của Porter 9 10 199