Ktl-icon-tai-lieu

Nguồn nhân lực Việt Nam hiện nay

Được đăng lên bởi chauvunuong-d12x2-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 847 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nguồn nhân lực Việt Nam hiện nay
22/06/2010 11:53 SA. 73357 lượt xem
Dù ở thời đại nào, nguồn nhân lực cũng luôn là yếu tố quan trọng nhất quyết định sức mạnh của
một quốc gia. Bởi chúng ta biết rằng mọi của cải vật chất đều được làm nên từ bàn tay và trí óc
của con người.
Việt Nam chúng ta đang có nguồn nhân lực dồi dào với dân số cả nước gần 86 triệu người (Tính
đến ngày ngày 1/4/2009, dân số của Việt Nam: 85.789.573 người)[1], nước đông dân thứ 13 trên
thế giới và thứ 3 trong khu vực. Trong đó số người trong độ tuổi lao động tăng nhanh và chiếm
một tỉ lệ cao khoảng 67% dân số cả nước[2]. Cơ cấu Dân số vàng ở nước ta bắt đầu đầu xuất
hiện từ năm 2010 và kết thúc vào năm 2040, kéo dài trong khoảng 30 năm. Rõ ràng Việt Nam
đang có thế mạnh lớn về nguồn lực lao động nhưng tại sao chúng ta vẫn đang gặp nhiều khó
khăn trong việc thúc đẩy kinh tế đi lên? Có nhiều nguyên nhân lí giải cho vấn đề này, trong đó
chất lượng nguồn nhân lực hiện nay của nước ta được xem là nguyên nhân mấu chốt.
Như chúng ta đã biết, trong gần 86 triệu người ở Việt Nam thì nông dân chiếm gần khoảng
73%[3]dân số cả nước. Điều này cho thấy nông dân vẫn là lực lượng lao động xã hội chiếm tỉ lệ
cao nhất. Nông dân ta bao đời nay vẫn lấy nghề trồng lúa là nghề chính. Họ vẫn đang sản xuất
một cách tự phát, manh mún. Họ vẫn cứ nghĩ rằng trồng lúa là nghề dễ nhất, không cần học cũng
làm được, thế là cứ từ đời này nối tiếp đời kia họ tự trồng như vậy. Nhìn vào thực tế sản xuất của
nông dân ta thấy rằng dù đã mấy nghìn năm phát triển xã hội nhưng cách trồng lúa của người
Việt hôm nay cũng chưa tiến bộ hơn cách trồng lúa của người Việt xưa là mấy, vẫn còn tồn tại
cái cảnh “ con trâu đi trước cái cày theo sau”. Mặc dù bây giờ đã có sự liên kết nhà khoa học
với nhà nông nhưng cũng chưa tạo đựơc những đột phá đem lại hiệu quả. Hiện nay, nông dân đã
mở ra nhiều ngành nghề để tạo việc làm và thu nhập nhưng hiệu quả kinh tế vẫn chưa cao
nguyên nhân là còn thiếu áp dụng các khoa học kĩ thuật vào trong sản xuất vì vẫn nặng với cái
kiểu tư duy “nghĩ sao làm vậy”. Rõ ràng nguồn lực nông dân dồi dào nhưng chất lượng vẫn còn
yếu kém .
nguồn nhân lực công nhân thì hiện nay số lượng giai cấp công nhân Việt Nam có khoảng 5 triệu
người, chiếm 6% dân số cả nước.Như vậy lực lượng công nhân Việt Nam còn quá ít. Đã vậy
công nhân có tay nghề cao lại chiếm tỷ lệ thấp so với đội ngũ công nhân nói chung. Số công
nhân có trình độ văn hóa, tay nghề, kĩ thuật rất ít. Theo thống kê công nhân có trình độ cao đẳng,
đại học ở n...
Nguồn nhân lực Việt Nam hiện nay
22/06/2010 11:53 SA. 73357 lượt xem
thời đại nào, nguồn nhân lực cũng luôn yếu tố quan trọng nhất quyết định sức mạnh của
một quốc gia. Bởi chúng ta biết rằng mọi của cải vật chất đều được làm nên từ bàn tay trí óc
của con người.
Việt Nam chúng ta đang có nguồn nhân lực dồi dào với dân số cả nước gần 86 triệu người (Tính
đến ngày ngày 1/4/2009, dân số của Việt Nam: 85.789.573 người)[1], nước đông dân thứ 13 trên
thế giới thứ 3 trong khu vực. Trong đó số người trong độ tuổi lao động tăng nhanh chiếm
một tỉ l cao khoảng 67% dân s cả nước[2]. Cơ cấu Dân s vàng nước ta bắt đầu đầu xuất
hiện t năm 2010 kết thúc vào năm 2040, kéo i trong khoảng 30 năm. ràng Việt Nam
đang thế mạnh lớn về nguồn lực lao động nhưng tại sao chúng ta vẫn đang gặp nhiều khó
khăn trong việc tc đẩy kinh tế đi lên? nhiều nguyên nhân giải cho vấn đề này, trong đó
chất lượng nguồn nhân lực hiện nay của nước ta được xem là nguyên nhân mấu chốt.
Như chúng ta đã biết, trong gần 86 triệu người Việt Nam t nông dân chiếm gần khoảng
73%[3]dân số cả nước. Điều này cho thấy nông dân vẫn là lực lượng lao độnghội chiếm tỉ lệ
cao nhất. Nông dân ta bao đời nay vẫn ly nghề trồng lúa là nghề chính. Họ vẫn đang sản xuất
một cách tự phát, manh mún. Họ vẫn cứ nghĩ rằng trồng lúa là nghề dễ nhất, không cần học cũng
làm được, thế là cứ từ đời này nối tiếp đời kia họ tự trồng như vậy. Nhìn vào thực tế sản xuất của
nông dân ta thấy rằng đã mấy nghìn năm phát triển xã hội nhưng cách trồng lúa của người
Việt hôm nay cũng chưa tiến bộ hơn cách trồng lúa của người Việt xưa mấy, vẫn còn tồn tại
cái cảnh con trâu đi trước cái cày theo sau”. Mc bây giờ đã có sự liên kết n khoa học
với nhà nông nhưng cũng chưa tạo đựơc những đột phá đem lại hiệu quả. Hiện nay, nông dân đã
mở ra nhiều ngành nghề để tạo việc làm thu nhập nhưng hiệu quả kinh tế vẫn chưa cao
nguyên nhân còn thiếu áp dụng các khoa học thuật vào trong sản xuất vẫn nặng với cái
kiểu duy “nghĩ sao làm vậy”. ràng nguồn lực nông dân dồi dào nhưng chất lượng vẫn còn
yếu kém .
nguồn nhân lực công nhân thì hiện nay số lượng giai cấp công nhân Việt Nam có khoảng 5 triệu
người, chiếm 6% dân số cả nước.Như vậy lực lượng công nhân Việt Nam còn quá ít. Đã vậy
công nhân tay nghề cao li chiếm tỷ l thấp so với đội ngũ công nhân nói chung. Số công
nhân có trình độ văn hóa, tay nghề, kĩ thuật rất ít. Theo thống kê công nhân có trình độ cao đẳng,
đại học nước ta chiếm khoảng 3,3% đội ngũ công nhân nói chung. Tỉ lệ này khiến chúng ta
phải suy nghĩ. Chính trình độ văn hoá tay nghề thấp nên đa số công nhân không đáp ứng tốt
yêu cầu công việc. Điều này dẫn đến sự mất cân đối về lao động các doanh nghiệp. Doanh
nghiệp không thiếu người nhưng lại thiếu những công nhân tay nghề để đảm bảo những khâu
thuật quan trọng trong y chuyền sản xuất. Hệ quả o theo ca vấn đề y đồng lương
công nhân bị thấp đi, đời sống không được đảm bảo, địa vị công nhân trong đời sống xã hội cũng
không cao. Với tình hình đó nguồn lực công nhân chưa thể đóng vai trò chủ đạo trong sự nghiệp
công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước.
Việt Nam đã đang bước vào hội nhập Thế giới, từng bước tiến tới chiếm lĩnh khoa học công
nghệ cao thế đòi hỏi một lực lượng đông đảo nhân lực trình độ cao, khả năng làm việc
trong môi trường công nghệ cạnh tranh. Đặc biệt với một s ngành đặc thù như ng lượng
nguyên tử, công nghệ thông tin lại càng đòi hỏi nhân lực đạt đến trình độ quốc tế hoá. Bên cạnh
đó một s ngành mũi nhọn như ngân hàng tài chính, du lịch cũng u cầu một đội ngũ đủ khả
năng thích ứng với mọi biến động của thị trường trong nước thế giới…Có thể nói rằngnh
vực nào, nông nghiệp, công nghiệp hay dịch vụ chúng ta đều đang khát lao động trình đ
cao. Nhưng thực tế đáp ứng được bao nhiêu? Như đã phân tích trên, lực lượng nông dân đang
Nguồn nhân lực Việt Nam hiện nay - Trang 2
Nguồn nhân lực Việt Nam hiện nay - Người đăng: chauvunuong-d12x2-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Nguồn nhân lực Việt Nam hiện nay 9 10 965