Ktl-icon-tai-lieu

NGUYÊN NHÂN LẠM PHÁT TẠI VIỆT NAM VÀ NHỮNG GỢI Ý CHÍNH SÁCH

Được đăng lên bởi khac_tuan92
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 6133 lần   |   Lượt tải: 10 lần
NGUYÊN NHÂN LẠM PHÁT TẠI VIỆT NAM VÀ NHỮNG GỢI Ý
CHÍNH SÁCH
ThS. Chu Khánh Lân

Học viện Ngân hàng
Giá cả hàng hóa thế giới đã tăng mạnh trong nửa đầu năm 2008 trước khi giảm
mạnh do chịu ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tài chính thế giới, đây là một trong những
yếu tố khiến cho lạm phát của Việt Nam duy trì ở mức thấp trong năm 2009. Tuy nhiên, kể
từ đầu năm 2010 trở lại đây, giá cả hàng hóa đã tăng cao đột biến cộng với việc mức độ
mở cửa cao của nền kinh tế Việt Nam (tỷ lệ xuất nhập khẩu trên GDP lớn hơn 150%) đã
khiến chi phí nguyên vật liệu đầu vào của những ngành sản xuất sử dụng hàng nhập khẩu
tăng lên, tạo áp lực tăng giá trong nước. Bài viết nhằm phân tích nguyên nhân dẫn tới
lạm phát cao tại tại Việt Nam trong những năm gần đây và một số gợi ý chính sách.

1. NGUYÊN NHÂN DẪN TỚI TÌNH TRẠNG LẠM PHÁT TẠI VIỆT NAM
1.1. Chính sách kinh tế theo đuổi mức tăng trưởng cao
Do sự chậm lại trong quá trình cải cách kinh tế từ năm 1996 và tác động của cuộc
khủng hoảng tài chính- tiền tệ Châu Á năm 1997, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt
Nam cuối những năm 1990 đã chững lại đi kèm với hiện tượng thiểu phát trong giai
đoạn từ năm 1999 đến năm 2001. Nhằm khôi phục đà tăng trưởng kinh tế, Chính phủ
Việt Nam đã thực hiện liên tiếp chính sách tài khóa (CSTK) và chính sách tiền tệ
(CSTT) theo hướng nới lỏng; chi Ngân sách Nhà nước (NSNN), tỷ lệ đầu tư trên GDP,
cung tiền (M2) tăng liên tục (xem Hình 1). Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc
dân (GDP) đạt mức trên 7%; tuy nhiên, đi kèm với mức tăng trưởng này là lạm phát
tăng cao nhất từ năm 1996 trở lại, ở mức 9,5% vào năm 2004.
Hình 1. Tăng trưởng GDP và tỷ lệ tiết kiệm, đầu tư trên GDP giai đoạn 19982010

Nguồn: ADB statistics
1

Sau khi kiềm chế lạm phát thành công xuống mức 6,6% vào năm 2006 (trong khi
tốc độ tăng trưởng kinh tế vẫn đạt mức cao là 8,2%), Chính phủ Việt Nam đã định
hướng tiếp tục theo đuổi chính sách kinh tế tăng trưởng cao nhằm nhanh chóng hoàn
thành mục tiêu kế hoạch 5 năm (2006- 2010). Tỷ lệ đầu tư bắt đầu vượt xa tỷ lệ tiết
kiệm, đi kèm với chi NSNN tăng cao lên mức gần 30% GDP, NSNN liên tục chịu
thâm hụt, cung tiền gia tăng mạnh. Tỷ lệ đầu tư/GDP tăng lên 43% cho thấy tăng
trưởng kinh tế Việt Nam phụ thuộc rất nhiều vào tăng đầu tư. Đặc biệt, cung tiền tăng
từ 33,59% lên 46,12% trong năm 2007 do luồng vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp tăng
đột biến, trong khi hiệu quả can thiệp trung hòa của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
(NHNN) là không cao; cùng với đó là tăng trưởng tín dụng đạt mức 53,9% ...
1
NGUYÊN NHÂN LẠM PHÁT TI VIT NAM VÀ NHỮNG GỢI Ý
CHÍNH SÁCH
ThS. Chu Khánh Lân
Hc viện Ngân hàng
Giá cả hàng hóa thế giới đã tăng mạnh trong nửa đầu năm 2008 trước khi giảm
mạnh do chịu ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tài chính thế giới, đây là một trong những
yếu tố khiến cho lạm phát của Việt Nam duy trì ở mức thấp trong năm 2009. Tuy nhiên, kể
từ đầu năm 2010 trở lại đây, giá cả hàng hóa đã tăng cao đột biến cộng với việc mức độ
mở cửa cao của nền kinh tế Việt Nam (tỷ lệ xuất nhập khẩu trên GDP lớn hơn 150%) đã
khiến chi phí nguyên vật liệu đầu vào của những ngành sản xuất sử dụng hàng nhập khẩu
tăng lên, tạo áp lực tăng giá trong nước. Bài viết nhằm phân tích nguyên nhân dẫn tới
lạm phát cao tại tại Việt Nam trong những năm gần đây và một số gợi ý chính sách.
1. NGUYÊN NHÂN DẪN TỚI TÌNH TRẠNG LẠM PHÁT TẠI VIT NAM
1.1. Chính sách kinh tế theo đuổi mức tăng trưởng cao
Do s chm lại trong quá trình cải cách kinh tế t m 1996 và tác đng ca cuc
khng hoảng tài chính- tin t Châu Á năm 1997, tốc độ tăng trưởng kinh tế ca Vit
Nam cui những m 1990 đã chng lại đi kèm vi hiện tượng thiu phát trong giai
đoạn t m 1999 đến năm 2001. Nhằm khôi phục đà tăng trưởng kinh tế, Chính phủ
Việt Nam đã thực hin liên tiếp chính sách tài khóa (CSTK) chính sách tiền t
(CSTT) theo hưng ni lỏng; chi Ngân sách Nhà nưc (NSNN), t l đầu tư trên GDP,
cung tin (M2) tăng liên tục (xem Hình 1). Tốc độ tăng trưởng tng sn phm quc
dân (GDP) đt mc trên 7%; tuy nhiên, đi kèm vi mức tăng trưởng này lạm phát
tăng cao nht t m 1996 trở li, mc 9,5% vào năm 2004.
Hình 1. Tăng trưởng GDP và tỷ l tiết kim, đầu tư trên GDP giai đoạn 1998-
2010
Ngun: ADB statistics
NGUYÊN NHÂN LẠM PHÁT TẠI VIỆT NAM VÀ NHỮNG GỢI Ý CHÍNH SÁCH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGUYÊN NHÂN LẠM PHÁT TẠI VIỆT NAM VÀ NHỮNG GỢI Ý CHÍNH SÁCH - Người đăng: khac_tuan92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
NGUYÊN NHÂN LẠM PHÁT TẠI VIỆT NAM VÀ NHỮNG GỢI Ý CHÍNH SÁCH 9 10 832