Ktl-icon-tai-lieu

nhận diện và loại bỏ 7 loại lãng phí trong sản xuất

Được đăng lên bởi tranthihoai1995
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 441 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nhận diện và loại bỏ 7 loại lãng phí trong sản xuất
Bất kỳ một đơn vị nào khi sản xuất kinh doanh đều hướng tới lợi nhuận. Lợi nhuận là mục tiêu để hoạt
động và tồn tại của mỗi doanh nghiệp. Lợi nhuận của doanh nghiệp gắn liền với các chi phí sản xuất,
chất lượng sản phẩm, doanh thu khách hàng... Ai cũng biết rằng để tăng lợi nhuận thì ngoài việc tăng
doanh thu, tăng sản lượng hàng bán được cần phải giảm chi phí trong quá trình sản xuất, kinh doanh của
đơn vị.
Để giảm được chi phí thì trước hết các đơn vị phải nhận biết được tại đơn vị mình có những loại chi phí
nào. Chi phí nào tạo ra giá trị, chi phí nào không tạo ra giá trị cho mình. Các chi phí tại các đơn vị có thể
chia thành hai loại là chi phí chất lượng và chi phí không chất lượng. Chi phí chất lượng là các chi phí
góp phần tạo ra giá trị cho đơn vị (bao gồm các chi phí cho nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, nhân công
cho sản xuất, chi phí cho sự phòng ngừa sai sót, chi phí kiểm tra quá trình…), còn chi phí không chất
lượng là các chi phí không tạo ra giá trị cho tổ chức (bao gồm các chi phí như chi phí làm lại, phế liệu, chi
phí do dừng máy, tai nạn, chi phí giải quyết khiếu nại, sử lý sản phẩm không phù hợp, sản phẩm bị khách
hàng trả về…). Những chi phí không chất lượng còn được gọi là các lãng phí trong sản xuất và theo
các chuyên gia năng suất các lãng phí trong sản xuất thường có 7 loại sau:

1.Lãng phí thời gian do chờ đợi hay trì hoãn
Lãng phí này thường gặp ở các đơn vị sản xuất như một công nhân hay một thiết bị không thể tiến hành
công việc của mình do phải chờ một hoạt động khác kết thúc hoặc phải chờ nguyên vật liệu chuyển đến.
2.Lãng phí về vận chuyển hay di chuyển
Điều này thường xảy ra khi việc sắp xếp nơi làm việc không hợp lý, quy trình sản xuất không phù hợp
dẫn đến những vận chuyển hoặc di chuyển không cần thiết gây ra lãng phí
3.Lãng phí trong quá trình hoạt động
Loại lãng phí này có thể coi là khó nhìn thấy rõ và phần lớn là ẩn trong các hoạt động thường ngày của
mỗi người. Chẳng hạn, với cùng một công việc mỗi người lại có cách giải quyết khác nhau và thời gian
hoàn thành công việc khác nhau. Rõ ràng, cuối cùng mọi người đều đạt đến kết quả nhưng có người
phải dùng nhiều thời gian và các nguồn lực khác hơn để hoàn thành công việc.
4.Lãng phí do tồn kho thành phẩm hoặc bán thành phẩm
Lưu kho quá nhiều tức là doanh nghiệp đang bị tồn đọng vốn mà lẽ ra lượng vốn đó có thể được dùng
cho những mục đích quan trọng khác hoặc sẽ không phải trả lãi suất vay cho nguồn vốn đó. Mặt khác,...
Nhận diện và loại bỏ 7 loại lãng phí trong sản xuất
Bất kỳ một đơn vị nào khi sản xuất kinh doanh đều hướng tới lợi nhuận. Lợi nhuận là mục tiêu để hoạt
động và tồn tại của mỗi doanh nghiệp. Lợi nhuận của doanh nghiệp gắn liền với các chi phí sản xuất,
chất lượng sản phẩm, doanh thu khách hàng... Ai cũng biết rằng để tăng lợi nhuận thì ngoài việc tăng
doanh thu, tăng sản lượng hàng bán được cần phải giảm chi phí trong quá trình sản xuất, kinh doanh của
đơn vị.
Để giảm được chi phí thì trước hết các đơn vị phải nhận biết được tại đơn vị mình những loại chi phí
nào. Chi phí nào tạo ra giá trị, chi phí nào không tạo ra giá trị cho mình. Các chi phí tại các đơn vịthể
chia thành hai loại chi phí chất lượng chi p không chất lượng. Chi phí chất lượng các chi phí
góp phần tạo ra giá trị cho đơn vị (bao gồm các chi phí cho nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, nhân công
cho sản xuất, chi phí cho sự phòng ngừa sai sót, chi phí kiểm tra quá trình…), n chi phí không chất
lượng là các chi phí không tạo ra giá trị cho tổ chức (bao gồm các chi phí như chi phí làm lại, phế liệu, chi
phí do dừng máy, tai nạn, chi phí giải quyết khiếu nại, sử lý sản phẩm không phù hợp, sản phẩm bị khách
hàng trả về…). Những chi phí không chất lượng còn được gọi các lãng phí trong sản xuất theo
các chuyên gia năng suất các lãng phí trong sản xuất thường có 7 loại sau:
nhận diện và loại bỏ 7 loại lãng phí trong sản xuất - Trang 2
nhận diện và loại bỏ 7 loại lãng phí trong sản xuất - Người đăng: tranthihoai1995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
nhận diện và loại bỏ 7 loại lãng phí trong sản xuất 9 10 575