Ktl-icon-tai-lieu

Nhập môn Kinh tế học

Được đăng lên bởi karin-yamakawa
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 2478 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1
NHẬP MÔN KINH TẾ VI MÔ

Trần Thị Minh Ngọc

1

NỘI DUNG
1. Tổng quan về kinh tế học
2. Những vấn đề cơ bản của nền kinh tế
3. Lựa chọn kinh tế tối ưu

Trần Thị Minh Ngọc

2

1. Tổng quan về kinh tế học

Trần Thị Minh Ngọc

3

Tổng quan về kinh tế học
Kinh tế học là gì?
•

Xuất phát điểm của kinh tế học: quy luật
khan hiếm.

•

Quy luật khan hiếm (scarcity): mâu thuẫn
giữa nhu cầu vô hạn và nguồn lực hữu hạn
trong xã hội.

•

Hệ quả: con người phải lựa chọn hay đánh đổi
(trade-off) về phương diện nhu cầu và phân bổ
nguồn lực.

Trần Thị Minh Ngọc

4

Tổng quan về kinh tế học
•

Kinh tế học (economics) là môn khoa học
xã hội cơ bản nghiên cứu sự phân bổ các
nguồn lực khan hiếm cho các mục đích sử
dụng có tính cạnh tranh, nhằm tối ưu hóa lợi
ích của con người.

•

Kinh tế học là một cách tư duy về thế giới
bằng những công cụ, nguyên lý đặc trưng.

Trần Thị Minh Ngọc

5

Tổng quan về kinh tế học
•

Kinh tế học vi mô (microeconomics): nghiên
cứu cách thức mà cá nhân, doanh nghiệp,
chính phủ đưa ra quyết định và tương tác với
nhau trong nền kinh tế.

•

Kinh tế học vĩ mô (macroeconomics):
nghiên cứu nền kinh tế trên phạm vi tổng thể,
đề cập đến các mặt như: lạm phát, thất
nghiệp, tăng trưởng kinh tế…

•

Mối quan hệ giữa kinh tế học vi mô và kinh tế
học vĩ mô: gắn kết và bổ sung cho nhau.

Trần Thị Minh Ngọc

6

Tổng quan về kinh tế học
Kinh tế học vi mô hay kinh tế học vĩ mô?
•

Liệu khi tăng chi tiêu của chính phủ có làm
giảm tỉ lệ thất nghiệp?

•

Thế độc quyền của Microsoft có ảnh hưởng
đến người tiêu dùng không?

•

Các nhà hoạch định chính sách có nên nhằm
mục tiêu giảm tỉ lệ lạm phát hơn nữa không?

•

Có hiện tượng loạn giá xe Honda tại Việt Nam.

Trần Thị Minh Ngọc

7

Tổng quan về kinh tế học
Kinh tế học vi mô nghiên cứu các chủ đề:
•

Cầu, cung và cân bằng thị trường

•

Lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng

•

Lý thuyết về doanh nghiệp

•

Cấu trúc thị trường

•

Thị trường các yếu tố sản xuất

•

Những thất bại của thị trường và vai trò của chính phủ

•

Cân bằng tổng thể

Trần Thị Minh Ngọc

8

Tổng quan về kinh tế học
Phương pháp nghiên cứu:
•

Sử dụng các quan sát (observation) trong lịch sử và
trên thực tế để phát triển thành lý thuyết (theory) giúp
giải thích và dự báo các hiện hiện tượng, sự kiện.

•

Sử dụng mô hình kinh tế (model), là hình thức biểu
hiện của lý thuyết dưới dạng ngôn ngữ toán (biểu đồ,
đẳng thức…).

•

Lý thuyết và mô hình kinh tế được xây dựng trên cơ
sở các giả định (assumption) ban đầu nhằm đơn giản
hóa v...
1
Chương 1
NHẬP MÔN KINH TẾ VI
Trần Thị Minh Ngọc
Nhập môn Kinh tế học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhập môn Kinh tế học - Người đăng: karin-yamakawa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Nhập môn Kinh tế học 9 10 815