Ktl-icon-tai-lieu

Những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và thu hút khách du lịch ở Hồ Phú Ninh

Được đăng lên bởi lethikim0795
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 291 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TIỂU LUẬN

GVHD: Ngô Thị Minh Phương

A. MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài.

Ngày nay, trên phạm vi toàn thế giới du lịch đã trở thành nhu cầu không thể thiếu được
trong đời sống văn hóa-xã hội. hoạt động du lịch đang được phát triển một cách mạnh
mẽ, trở thành một ngành kinh tế quan trọng trên toàn thế giới.
Cùng với thế giới ngành du lịch VIệt Nam đang mở ra nhiều triển vọng to lớn. lượng
khách du lịch không ngừng tăng lên và nguồn thu nhập xã hôi từ du lịch không ngừng
phát triển. Trong đó, Hồ Phú Ninh là một khu du lịch sinh thái của tỉnh Quảng Nam, có
tiềm năng về nhiều mặt phát triển du lịch với nhiều cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp. Một
trong những địa điểm du lịch được du khách trong và ngoài nước biết đến với cái tên
“hòn ngọc xanh”, nằm trong khu vực Thôn Trung Đàn- Xã Tam Đại-Huyện Phú NinhTỉnh Quảng Nam.
Tuy nhiên, trong bối cảnh ngành du lịch Việt Nam đang ráo riết mở rộng và đa dạng hóa
dịch vụ thì các cơ sở kih doanh du lịch phải tiếp cận thị trường kịp thời để thỏa mãn nhu
cầu cho du khách. Do đó, vấn đề thu hút khách tại khu du lịch sinh thái Hồ Phú Ninh cần
được đặc biệt quan tâm. Vì vậy nên em xin chon đề tài “Những giải pháp nhằm nâng
cao chất lượng và thu hút khách du lịch ở Hồ Phú Ninh” để nghiên cứu.
Mục tiêu nghiên cứu.
xem xét đánh giá tiềm năng du lịch của Hồ Phú Ninh.
Đánh giá hoạt động thu hút khách du lịch thời gian qua.
Xem xét đề xuất các giải pháp góp phần vào việc xây dựng chiến lược marketing
thu hút du khách.
3. Phương pháp nghiên cứu.
- Phương pháp thu thập thông tin, tìm hiểu thực tế để nhằm đánh giá tổng quát đặc
trưng về một mặt nào đó của tổng thể cần nghiên cứu.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
4.1.
Đối tượng nghiên cứu.
2.
-

Đối tượng nghiên cứu của đề tài: việc thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến
với Hồ Phú Ninh.
4.2.

Phạm vi nghiên cứu.

Phạm vi nghiên cứu của đề tài theo không gian: Tại khu du lịch sinh thái Hồ Phú
Ninh, Thôn Trung Đàn-Xã Tam Đại-Huyên Phú Ninh-Tỉnh Quảng Nam. Đồng thời
rút ra những phương thức thu hút du khách trong và ngoài nước.
5. Nội dung nghiên cứu.

SVTH: Lê Thị Kim

Trang 1

BÀI TIỂU LUẬN

GVHD: Ngô Thị Minh Phương

Chương I: Cơ sở lý luận
Chương II: Tài nguyên du lịch và thực trạng thu hút khách tại khu du lịch Hồ Phú
Ninh.
Chương III: Giải pháp nhằm thu hút khách du lịch đến với Hồ Phú Ninh.
Chương IV: Kết luận và kiến nghị.

SVTH: Lê Thị Kim

Trang 2

BÀI TIỂU LUẬN

GVHD: Ngô Thị Minh Phương

B. NỘI DUNG

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1 Du lịch.

Du lịch là một trong những h...
BÀI TI U LU N GVHD: Ngô Th Minh Ph ng ươ
A. MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài.
Ngày nay, trên phạm vi toàn thế giới du lịch đã trở thành nhu cầu không thể thiếu được
trong đời sống văn hóa-xã hội. hoạt động du lịch đang được phát triển một cách mạnh
mẽ, trở thành một ngành kinh tế quan trọng trên toàn thế giới.
Cùng với thế giới ngành du lịch VIệt Nam đang mở ra nhiều triển vọng to lớn. lượng
khách du lịch không ngừng tăng lên nguồn thu nhập hôi từ du lịch không ngừng
phát triển. Trong đó, Hồ Phú Ninh một khu du lịch sinh thái của tỉnh Quảng Nam,
tiềm năng về nhiều mặt phát triển du lịch với nhiều cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp. Một
trong những địa điểm du lịch được du khách trong ngoài ớc biết đến với cái tên
“hòn ngọc xanh”, nằm trong khu vực Thôn Trung Đàn- Tam Đại-Huyện Phú Ninh-
Tỉnh Quảng Nam.
Tuy nhiên, trong bối cảnh ngành du lịch Việt Nam đang ráo riết mở rộng đa dạng hóa
dịch vụ thì các sở kih doanh du lịch phải tiếp cận thị trường kịp thời để thỏa mãn nhu
cầu cho du khách. Do đó, vấn đề thu hút khách tại khu du lịch sinh thái Hồ PNinh cần
được đặc biệt quan m. vậy nên em xin chon đề tài Những giải pháp nhằm nâng
cao chất lượng và thu hút khách du lịch ở Hồ Phú Ninh” để nghiên cứu.
2. Mục tiêu nghiên cứu.
- xem xét đánh giá tiềm năng du lịch của Hồ Phú Ninh.
- Đánh giá hoạt động thu hút khách du lịch thời gian qua.
- Xemt đề xuấtc giải pháp góp phần vào việc xây dựng chiến lược marketing
thu hút du khách.
3. Phương pháp nghiên cứu.
- Phương pháp thu thập thông tin, tìm hiểu thực tế để nhằm đánh giá tổng quát đặc
trưng về một mặt nào đó của tổng thể cần nghiên cứu.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
4.1. Đối tượng nghiên cứu.
Đốing nghiên cứu của đề tài: việc thu hút khách du lịch trong ngoài nước đến
với Hồ Phú Ninh.
4.2. Phạm vi nghiên cứu.
Phạm vi nghiên cứu của đề tài theo không gian: Tại khu du lịch sinh thái Hồ Phú
Ninh, Thôn Trung Đàn-Xã Tam Đại-Huyên Phú Ninh-Tỉnh Quảng Nam. Đồng thời
rút ra những phương thức thu hút du khách trong và ngoài nước.
5. Nội dung nghiên cứu.
SVTH: Lê Thị Kim Trang 1
Những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và thu hút khách du lịch ở Hồ Phú Ninh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và thu hút khách du lịch ở Hồ Phú Ninh - Người đăng: lethikim0795
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và thu hút khách du lịch ở Hồ Phú Ninh 9 10 832