Ktl-icon-tai-lieu

NHỮNG NGUYÊN TẮC HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 120 trang   |   Lượt xem: 5902 lần   |   Lượt tải: 3 lần
VIỆN THỐNG NHẤT TƯ PHÁP QUỐC TẾ
ROMA - ITALIA

NHỮNG NGUYÊN TẮC
HỢP ĐỒNG THƯƠNG
MẠI QUỐC TẾ
PRINCIPLES OF
INTERNATIONAL COMMERCIAL
CONTRACTS
Người dịch: Lê Nết

NHÀ XUẤT BẢN TP HỒ CHÍ MINH
1999

LỜI GIỚI THIỆU

Việc soạn thảo hợp đồng thương mại yêu cầu khá nhiều kĩ năng. Người soạn thảo phải dự
tính được những rủi ro sẽ xảy ra trong tương lai để có thể điều chỉnh các điều khoản cho phù hợp
với hoàn cảnh thực tiễn. Vai trò của hợp đồng trong các giao dịch thương mại quốc tế lại càng quan
trọng; phần vì đối tác là những doanh nhân chuyên nghiệp, rất am hiểu luật trong việc giải quyết
tranh chấp; phần vì các hợp đồng quốc tế không được mặc nhiên công nhận là sẽ được luật Việt
Nam điều chỉnh. Từ đó có thể thấy việc làm quen với luật và tập quán quốc tế là rất cần thiết.
Đã từ lâu, Viện Thống nhất Tư pháp Quốc tế, viết tắt theo Tiếng Pháp là UNIDROIT, (insitut
International pour l`Unification des Droits Privé), một tổ chức quốc tế liên chính phủ thành lập năm
1929, đặt trụ sở tại Roma, Italia, đã tập trung nghiên cứu tìm kiếm các quy định chung để điều chỉnh
hợp đồng sao cho có thể thích hợp trong nhiều hệ thống pháp luật của những nước khác nhau.
Năm 1994 UNIDROIT đã cho ra đời cuốn sách (Nguyên tắc Hợp đồng Thương mại Quốc tế), viết
tắt theo tiếng Anh là PICC (Principles of International Commercial Contracts). Cùng với Công Ước
Viên 1980 về Buôn bán Hàng hoá Quốc tế (CISG), PICC là tài liệu tham khảo được nhắc đến nhiều
nhất trong luật thương mại quốc tế ở châu Âu. Nó đã được dịch và phổ biến ở nhiều nước trên thế
giới, trong đó có các nước đang phát triển.
Trong hoàn cảnh nước ta, PICC có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho bên Việt Nam
xem xét và bổ sung kịp thời những điểm cần thiết trong các bản hợp đồng thương mại quốc tế do
bên nước ngoài soạn thảo. Ngoài ra, PICC còn có thể được dùng làm sách nghiên cứu về tư pháp
quốc tế và luật dân sự, coi như một ví dụ về các điều khoản của luật hợp đồng. Bản dịch do T.S. Lê
Nết, giảng viên trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh thực hiện, sau khi dự lớp tập huấn hai tháng
tại Roma năm 1998 và được sự đồng ý của UNIDROIT.
Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc .

Hà nội, tháng 9 năm 1999

TS. NGUYỄN BÁ SƠN
VỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
BỘ NGOẠI GIAO

LỜI BẠT

Viện Thống nhất Tư pháp Quốc tế, viết tắt theo tiếng Pháp là UNIDROIT (l`uniffication des
drois prives) rất hân hạnh được công bố hoàn thành việc soạn thảo cuốn sách "Những Nguyên tắc
Hợp đồng Thương mại Quốc tế ", viết tắt theo Tiến...
VIN THNG NHT TƯ PHÁP QUC T
ROMA - ITALIA
NHNG NGUYÊN TC
HP ĐỒNG THƯƠNG
MI QUC T
PRINCIPLES OF
INTERNATIONAL COMMERCIAL
CONTRACTS
Người dch: Lê Nết
NHÀ XUT BN TP H CHÍ MINH
1999
NHỮNG NGUYÊN TẮC HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NHỮNG NGUYÊN TẮC HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
120 Vietnamese
NHỮNG NGUYÊN TẮC HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 9 10 726