Ktl-icon-tai-lieu

những nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu nói chung và công ty vinamilk noi rieng

Được đăng lên bởi anhtu1023
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 2980 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Welcome
Everyone!
GVHD: PHAN THỊ MỸ HẠNH

Đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu và
phân tích cổ phiếu công ty Vinamilk
NHÓM 7
Nguyễn Anh Tú

Nguyễn Hồng Đan Thanh

Phạm Bảo Thuận

Dương Nguyễn Ngọc Trân

Phạm Trương Thanh Thanh

Khái niệm
Là một tổ chức
kinh tế

Phân loại

Các chủ thể tham gia

Là nơi các chứng
khoáng được mua
bán theo những
nguyên tắc đã
được ấn định

TT sơ
cấp

nơi mua
bán chứng
khoán mới
phát hành

Khái
TT
thứ niệm
cấp

TT niêm
yết

nơi mua
bán loại được tổ chức
Phân
các loại chứng
tập trung,có
khoán đang
địa điểm,
tồn tại đã
chứng khoán
được phát
đã được
Các
chủ
hành
trênthể
thị tham gia
niêm yết
trường sơ cấp

TT
OTC

không có không gian
giao dịch tập trung,
duy trì trên phạm vi
1 quốc gia hay lãnh
thổ,theo cơ chế chào
giá cạnh tranh và
thương lượng giữa
các công ty

Khái niệm

Phân loại

Chủ thể
đầu tư

Chủ thể
phát hành
Các chủ thể tham gia

Chủ thể
trung gian
chứng khoán

Tỷ số phân tích khả năng sinh lời

• Click to edit Master text styles
– Second level
– Third level
• Fourth level
– Fifth level

Tỷ số đánh giá cổ phiếu

Các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu
1

2

3

Can thiệp
Ngoại sinh
Các nhân tố làm tăng, giảm giá
gắn
kỳ trị
phát
triển
kinh
tế,
lạm
Các với
nhânchu
tố đầu
cơ,
móc
ngoặc,
lũng
đoạnty
của cổ phiếu gắn với công
chứnggiảm
khoánphát,
củacổcá
nhân,
các
phát,
những
nhân
tốchức,
phi tốcác
phần
được
gọitổlà
nhân
nội
công tế
ty trong
ngoài
tạo ra cung
sinh.
kinh
kháchoặc
như
thiên nước
tai, chiến
Nội sinh

cầu chứng
giảtạo, làm giá cảhàng
tranh,
hòa khoán
bình…
hóa chứng khoán bịméo mó, các chính
sách can thiệp của chính phủ…

Nhân tố hình thành nên giá chứng khoán
Giá trị
hữu hình

Giá trị vô
hình

Giá chứng khoán

Nội tại

Vi mô

Vĩ mô

Giai
đoạn 1

Giai
đoạn 2

Giai
đoạn 3

Giai
đoạn 4

GIAI
ĐOAN 1

GIAI
ĐOAN 2

GIAI
ĐOAN 3

GIAI
ĐOAN 2

Quá trình hình thành

Định hướng phát triển
Lĩnh vực hoạt động

vinamilk

Phạm vi hoạt động
Thành tựu đạt được

Lĩnh vực hoạt động

Quá trình hình thành
Phạm vi hoạt động

vinamilk

Thành tựu đạt được
Định hướng phát triển

Phạm vi hoạt động

Lĩnh vực hoạt động
Thành tựu đạt được

vinamilk

Định hướng phát triển
Quá trình hình thành

Thành tựu đạt được

Phạm vi hoạt động
Định hướng phát triển

vinamilk

Quá trình hình thành
Lĩnh vực hoạt động

Định hướng phát triển

Đạt doanh thu 3 tỷ đô vào năm
2017 để trở thành 1 trong
vinamilk
những công ty sữa hàng đầu
thê giới

Thành tựu đạt được

Quá trình hình thành

Lĩnh vực hoạt động
Phạm vi hoạt động

Các nhân tố ả...
Welcome
Everyone!
GVHD: PHAN THỊ MỸ HẠNH
Đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu và
phân tích cổ phiếu công ty Vinamilk
NHÓM 7
Nguyễn Anh Nguyễn Hồng Đan Thanh
Phạm Bảo Thuận Dương Nguyễn Ngọc Trân
Phạm Trương Thanh Thanh
những nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu nói chung và công ty vinamilk noi rieng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
những nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu nói chung và công ty vinamilk noi rieng - Người đăng: anhtu1023
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
những nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu nói chung và công ty vinamilk noi rieng 9 10 243