Ktl-icon-tai-lieu

NHỮNG TIỀN ĐỀ CHO VIỆC ÁP DỤNG ĐỒNG QUẢN LÝ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG Ở VIỆT NAM – TRƯỜNG HỢP CỦA XÃ THẠNH PHONG, HUYỆN THẠNH PHÚ, TỈNH BẾN TRE

Được đăng lên bởi Kiều Anh Lanh Chanh
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 615 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHỮNG TIỀN ĐỀ CHO VIỆC ÁP DỤNG ĐỒNG QUẢN LÝ DỰA
VÀO CỘNG ĐỒNG Ở VIỆT NAM – TRƯỜNG HỢP CỦA XÃ
THẠNH PHONG, HUYỆN THẠNH PHÚ, TỈNH BẾN TRE
Nguyễn Thị Kim Anh, Đại học Nha Trang
Nguyễn Văn Hiếu, UNBD Tỉnh Bến Tre
Tóm tắt: Cuộc sống của con người ngày càng phụ thuộc vào các nguồn tài nguyên
biển. Đặc biệt là nghề cá quy mô nhỏ đem lại một lượng lớn công ăn việc làm cho
cộng đồng cư dân ven biển, sản xuất ra hơn một nửa sản lượng đánhbln bắt hàng năm
và là nguồn cung cấp chính cho nhu cầu thực phẩm của con người, chủ yếu là ở các
nước đang phát triển; trong đó, có Việt Nam. Tuy nhiên, tình trạng khai thác quá mức
và suy thoái môi trường đang đe dọa trực tiếp đến nguồn tài nguyên này. Các phương
pháp quản lý nghề cá quy mô nhỏ hiện nay đã không thành công trong việc giảm áp
lực khai thác cũng như giải quyết các xung đột quản lý. Cải cách việc quản lý nghề cá
quy mô nhỏ đã trở nên bức thiết trên toàn thế giới. Trong khi đó, đồng quản lý là một
trong số những cách tiếp cận quản lý mới và đầy triển vọng đang được quan tâm.
Đồng quản lý dựa trên thuyết sở hữu chung, có sự tham gia của chính ngư dân, chính
quyền địa phương và các bên liên quan. Bài báo này muốn đề cập đến những tiền đề
cho việc áp dụng đồng quản lý dựa vào cộng đồng ở xã Thạnh Phong, huyện Thạnh
Phú, tỉnh Bến Tre.
Từ khóa: Đồng quản lý; Quản lý dựa vào cộng đồng; Nghề cá quy mô nhỏ Việt Nam.
I. ĐỒNG QUẢN LÝ VÀ QUẢN LÝ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG
1. Đồng quản lý
Phối hợp quản lý hay đồng quản lý có thể được định nghĩa như một sự sắp xếp
phối hợp, trong đó cộng đồng của những người sử dụng nguồn lợi địa phương (ngư
dân), chính quyền và các bên tham gia khác (chủ thuyền, nậu vựa, đóng sửa tàu
thuyền, thương nhân…) và các cơ quan đại diện bên ngoài (các tổ chức phi chính phủ,
viện nghiên cứu và trường đại học) đều chia sẻ quyền hạn và trách nhiệm đối với việc
quản lý nghề cá [1].
Thông qua việc tư vấn và thương thuyết, các bên tham gia tiến hành một thỏa
thuận chính thức về vai trò, trách nhiệm và quyền hạn tương ứng trong việc quản lý,
được xem là năng lực đàm phán. Đồng quản lý còn được gọi là quản lý phối hợp, liên
kết, tham gia hoặc đa bên.
Như vậy, phải thừa nhận rằng không phải tất cả trách nhiệm và quyền lực đều
được trao cho cấp cộng đồng. Số lượng và loại trách nhiệm và/hoặc quyền lực mà cấp
nhà nước và cấp cộng đồng khác nhau sẽ khác nhau , và sẽ phụ thuộc vào từng quốc
gia và điều kiện cụ thể từng vùng. Cốt lõi của việc chia sẻ trách nhiệm và quyền lực sẽ
được thương lượng giữa các thành viên cộng đồng v...
NHỮNG TIỀN ĐỀ CHO VIỆC ÁP DỤNG ĐỒNG QUẢN LÝ DỰA
VÀO CỘNG ĐỒNG Ở VIỆT NAM – TRƯỜNG HỢP CỦA XÃ
THẠNH PHONG, HUYỆN THẠNH PHÚ, TỈNH BẾN TRE
Nguyễn Thị Kim Anh, Đại học Nha Trang
Nguyễn Văn Hiếu, UNBD Tỉnh Bến Tre
Tóm tắt: Cuộc sống của con người ngày càng phụ thuộc vào các nguồn tài nguyên
biển. Đặc biệt nghề quy nhỏ đem lại một lượng lớn công ăn việc làm cho
cộng đồng cư dân ven biển, sản xuất ra hơn một nửa sản lượng đánhbln bắt hàng năm
là nguồn cung cấp chính cho nhu cầu thực phẩm của con người, chủ yếu các
nước đang phát triển; trong đó, Việt Nam. Tuy nhiên, nh trạng khai thác quá mức
suy thoái môi trường đang đe dọa trực tiếp đến nguồn tài nguyên này. Các phương
pháp quản lý nghề quy nhỏ hiện nay đã không thành công trong việc giảm áp
lực khai thác cũng như giải quyết các xung đột quản lý. Cải cách việc quản lý nghề cá
quy mô nhỏ đã trở nên bức thiết trên toàn thế giới. Trong khi đó, đồng quản lý là một
trong số những cách tiếp cận quản mới đầy triển vọng đang được quan tâm.
Đồng quản lý dựa trên thuyết sở hữu chung,sự tham gia của chính ngư dân, chính
quyền địa phương các bên liên quan.i báo này muốn đ cập đến những tiền đề
cho việc áp dụng đồng quản dựa vào cộng đồng Thạnh Phong, huyện Thạnh
Phú, tỉnh Bến Tre.
Từ khóa: Đồng quản lý; Quản lý dựa vào cộng đồng; Nghề cá quy mô nhỏ Việt Nam.
I. ĐỒNG QUẢN LÝ VÀ QUẢN LÝ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG
1. Đồng quản lý
Phối hợp quản lý hay đồng quản lý có thể được định nghĩa như một sự sắp xếp
phối hợp, trong đó cộng đồng của những người sử dụng nguồn lợi địa phương (ngư
dân), chính quyền các n tham gia khác (chủ thuyền, nậu vựa, đóng sửa tàu
thuyền, thương nhân…) và các cơ quan đại diện bên ngoài (các tổ chức phi chính phủ,
viện nghiên cứu và trường đại học) đều chia sẻ quyền hạn và trách nhiệm đối với việc
quản lý nghề cá [1].
Thông qua việcvấn thương thuyết, các bên tham gia tiến hành một thỏa
thuận chính thức về vai trò, trách nhiệm quyền hạn tương ứng trong việc quản lý,
được xem là năng lực đàm phán. Đồng quản lýn được gọi là quản lý phối hợp, liên
kết, tham gia hoặc đa bên.
Như vậy, phải thừa nhận rằng không phải tất cả trách nhiệm quyền lực đều
được trao cho cấp cộng đồng. Số lượng và loại trách nhiệm và/hoặc quyền lực mà cấp
nhà nước cấp cộng đồng khác nhau sẽ khác nhau , và sẽ phụ thuộc vào từng quốc
gia và điều kiện cụ thể từng vùng. Cốt lõi của việc chia sẻ trách nhiệm và quyền lực sẽ
được thương lượng giữa các thành viên cộng đồng và chính quyền trong ranh giới của
chính sách nhà nước. Xác định bao nhiêu loại trách nhiệm và/hoặc quyền lực nào
để phân cấp cho cấp cộng đồng về bản một quyết định chính trị, trong đó chính
quyền luôn luôn đóng vai trò cao hơn. Tuy nhiên, vấn đ then chốt đối với đồng quản
là thương lượng quyền lực nơi sự tác động qua lại của những đại diện phía
nhà c đại diện phi chính phủ, đó một yếu tố rất quan trọng trong việc c
định sự cân bằng thông thường chấp nhận được trong việc chia s quyền lực
phân chia trách nhiệm.
2. Quản lý dựa vào cộng đồng
Về bản, quản dựa vào cộng đồng một khái niệm rất đơn giản, xuất
phát từ thực tế ngư dân những cộng đồng ven biển, là những người cuộc sống
1
NHỮNG TIỀN ĐỀ CHO VIỆC ÁP DỤNG ĐỒNG QUẢN LÝ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG Ở VIỆT NAM – TRƯỜNG HỢP CỦA XÃ THẠNH PHONG, HUYỆN THẠNH PHÚ, TỈNH BẾN TRE - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NHỮNG TIỀN ĐỀ CHO VIỆC ÁP DỤNG ĐỒNG QUẢN LÝ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG Ở VIỆT NAM – TRƯỜNG HỢP CỦA XÃ THẠNH PHONG, HUYỆN THẠNH PHÚ, TỈNH BẾN TRE - Người đăng: Kiều Anh Lanh Chanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
NHỮNG TIỀN ĐỀ CHO VIỆC ÁP DỤNG ĐỒNG QUẢN LÝ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG Ở VIỆT NAM – TRƯỜNG HỢP CỦA XÃ THẠNH PHONG, HUYỆN THẠNH PHÚ, TỈNH BẾN TRE 9 10 723