Ktl-icon-tai-lieu

Những tồn tại, vướng mắc về thực trạng thanh toán quốc tế theo phương thức nhờ thu của các doanh nghiệp Việt Nam

Được đăng lên bởi Thu Huong Le
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 6087 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Những tồn tại, vướng mắc về thực trạng thanh toán quốc tế theo
phương thức nhờ thu của các doanh nghiệp Việt Nam
Nghiệp vụ nhờ thu là một nghiệp vụ phụ thuộc khá chặt chẽ vào tình hình xuất
nhập khẩu nói riêng và tình hình kinh tế đất nước nói chung. Bước vào hoạt động
trong bối cảnh Việt Nam đứng trước những khó khăn, thử thách hết sức gay gắt:
hạn hán, lũ lụt xảy ra liên tiếp ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất kinh
doanh cũng như đời sống của nhân dân làm cho thị trường xuất nhập khẩu bị thu
hẹp, đầu tư nước ngoài bị giảm sút.
1. Tồn tại, vướng mắc trong phương thức nhờ thu phiếu trơn:
Do việc trả tiền trong phương thức nhờ thu phiếu trơn không căn cứ vào bộ chứng
từ hàng hoá, mà chỉ dựa vào hối phiếu do nhà xuất khẩu ký phát, do đó còn nhiều
tồn tại, vướng mắc gây rủi ro cho nhà xuất khẩu:
- Năng lực tài chính của nhà nhập khẩu còn yếu kém nên việc thanh toán dây dưa,
chậm trễ và tốn kém.
- Một số nhà nhập khẩu chủ tâm lừa đảo, vẫn nhận hàng nhưng từ chối thanh toán
hay từ chối ký chấp nhận thanh toán hối phiếu kỳ hạn.
- Đến hạn thanh toán hối phiếu kỳ hạn, nhưng nhà nhập khẩu không thể thanh toán
hoặc không muốn thanh toán (do tình hình tài chính, tình hình kinh doanh của nhà
nhập khẩu trở nên xấu đi, hay nhà nhập khẩu phát sinh chủ tâm lừa đảo) thì nhà
xuất khẩu có thể kiện ra toà nhưng tốn kém và không phải lúc nào cũng nhận được
tiền.
Rủi ro đối với nhà nhập khẩu:
- Rủi ro phát sinh khi hối phiếu đòi tiền đến trước và phải thực hiện nghĩa vụ
thanh toán, trong khi hàng hóa không được gửi đi, hoặc đã được gửi đi nhưng chưa
tới, hoặc khi nhận hàng hoá có thể là không đảm bảo đúng chất lượng, chủng loại
và số lượng như đã thỏa thuận trong hợp đồng thương mại.
Như vậy, rủi ro đối với nhà xuất khẩu là rất lớn vì giữa việc nhận hàng và thanh
toán của nhà nhập khẩu không có sự ràng buộc với nhau, cho nên nhờ thu phiếu
trơn thường chỉ áp dụng trong những trường hợp nhà xuất khẩu và nhà nhập khẩu

thực sự tin tưởng lẫn nhau, cụ thể là nhà xuất khẩu phải có thiện chí giao hàng, còn
nhà nhập khẩu thì phải có thiện chí thanh toán.
2.Tồn tại, vướng mắc trong phương thức nhờ thu kèm chứng từ
Rủi ro đối với nhà xuất khẩu:
- Khi ngân hàng xuất trình, trao bộ chứng từ hàng hoá cho nhà nhập khẩu để đi
nhận hàng hoá trước khi nhà nhập khẩu thanh toán hay chấp nhận thanh toán. Rủi
ro xảy ra đối với nhà xuất khẩu là không thu được tiền hàng hay bị kéo dài thời
gian thanh toán tiền hàng dễ dẫn đến tình trạng phá sản. Còn rủi ro đối với ngân
hàng nếu xảy ra tra...
Những tồn tại, vướng mắc về thực trạng thanh toán quốc tế theo
phương thức nhờ thu của các doanh nghiệp Việt Nam
Nghiệp vụ nhờ thu là một nghiệp vụ phụ thuộc khá chặt chẽ vào tình hình xuất
nhập khẩu nói riêng và tình hình kinh tế đất nước nói chung. Bước vào hoạt động
trong bối cảnh Việt Nam đứng trước những khó khăn, thử thách hết sức gay gắt:
hạn hán, lũ lụt xảy ra liên tiếp ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất kinh
doanh cũng như đời sống của nhân dân làm cho thị trường xuất nhập khẩu bị thu
hẹp, đầu tư nước ngoài bị giảm sút.
1. Tồn tại, vướng mắc trong phương thức nhờ thu phiếu trơn:
Do việc trả tiền trong phương thức nhờ thu phiếu trơn không căn cứ vào bộ chứng
từ hàng hoá, mà chỉ dựa vào hối phiếu do nhà xuất khẩu ký phát, do đó còn nhiều
tồn tại, vướng mắc gây rủi ro cho nhà xuất khẩu:
- Năng lực tài chính của nhà nhập khẩu còn yếu kém nên việc thanh toán dây dưa,
chậm trễ và tốn kém.
- Một số nhà nhập khẩu chủ tâm lừa đảo, vẫn nhận hàng nhưng từ chối thanh toán
hay từ chối ký chấp nhận thanh toán hối phiếu kỳ hạn.
- Đến hạn thanh toán hối phiếu kỳ hạn, nhưng nhà nhập khẩu không thể thanh toán
hoặc không muốn thanh toán (do tình hình tài chính, tình hình kinh doanh của nhà
nhập khẩu trở nên xấu đi, hay nhà nhập khẩu phát sinh chủ tâm lừa đảo) thì nhà
xuất khẩu có thể kiện ra toà nhưng tốn kém và không phải lúc nào cũng nhận được
tiền.
Rủi ro đối với nhà nhập khẩu:
- Rủi ro phát sinh khi hối phiếu đòi tiền đến trước và phải thực hiện nghĩa vụ
thanh toán, trong khi hàng hóa không được gửi đi, hoặc đã được gửi đi nhưng chưa
tới, hoặc khi nhận hàng hoá có thể là không đảm bảo đúng chất lượng, chủng loại
và số lượng như đã thỏa thuận trong hợp đồng thương mại.
Như vậy, rủi ro đối với nhà xuất khẩu là rất lớn vì giữa việc nhận hàng và thanh
toán của nhà nhập khẩu không có sự ràng buộc với nhau, cho nên nhờ thu phiếu
trơn thường chỉ áp dụng trong những trường hợp nhà xuất khẩu và nhà nhập khẩu
Những tồn tại, vướng mắc về thực trạng thanh toán quốc tế theo phương thức nhờ thu của các doanh nghiệp Việt Nam - Trang 2
Những tồn tại, vướng mắc về thực trạng thanh toán quốc tế theo phương thức nhờ thu của các doanh nghiệp Việt Nam - Người đăng: Thu Huong Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Những tồn tại, vướng mắc về thực trạng thanh toán quốc tế theo phương thức nhờ thu của các doanh nghiệp Việt Nam 9 10 552