Ktl-icon-tai-lieu

những yếu tố ảnh hưởng đến thời gian học

Được đăng lên bởi thuytien-tr91
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 384 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT
Chào các bạn sinh viên trường Saigonact !
Chúng tôi là sinh viên của lớp K082KD1. Chúng tôi đang nghiên cứu đề
tài về “Những yếu tố ảnh hưởng đến thời gian học của sinh viên”. Đề
này nhằm giúp bạn quản lí về thời gian học tập và công việc một cách
độc lập ,hiệu quả hơn.
Sau đây các bạn vui lòng đánh dấu √ vào những câu trả lời mà bạn
đồng ý. Tất cả các câu trả lời của các bạn đều giúp ích cho việc nghiên
cứu không có câu trả lời nào là đúng hay sai . Và sau đây các bạn vui
lòng cho biết những câu trả lời mà bạn cho là đúng với các phát biểu
dưới đây:
Bạn hãy cho biết kết quả học tập của bạn năm vừa qua:
Giỏi
Khá
Trung bình
Yếu
Kém
II.
Ngoài việc học ở trường bạn thường học như thế nào:
1. Bạn dành bao nhiêu thời gian cho việc học:
 1 giờ
 1 giờ 30 phút
 2 giờ
 2 giờ 30 phút
 3 giờ
2. Bạn thường học ở đâu:
 Ở nhà
 Thư viện
 Công viên
 Lớp học
 Quán nước
3. Bạn thường học như thế nào:
 Tự học
 Học nhóm
 Học ở trung tâm
 Gia sư kèm
I.








III.
1.





2.





3.





4.





5.





IV.
1.





2.



Tổ chức học tại lớp
Những yếu tố ảnh hưởng đến thời gian học:
Bạn mất bao nhiêu thời gian cho việc làm thêm:
2 giờ
4 giờ
6 giờ
8 giờ
10 giờ
Bạn mất bao nhiêu thời gian cho việc sử dụng mạng online:
1 giờ
2 giờ
3 giờ
4 giờ
5 giờ
Thời khóa biểu của trường có thuận lợi cho việc học của bạn:
Rất thuận lợi
Thuận lợi
Bình thường
Bất lợi
Không thuận lợi
Nơi ở và cơ sở vật chất có đáp ứng cho việc học của bạn:
Rất đầy đủ
Đầy đủ
Tương đối
Không
Thiếu thốn
Giáo viên giao bài tập về nhà như thế nào :
Quá nhiều
Nhiều
Bình thường
Ít
Không
Những điều làm bạn thích thú khi học ở trường:
Cơ sở vật chất có đầy đủ không:
Có
Tiện nghi
Vừa đủ
Sơ sài
Không
Sách thư viện có đủ khi bạn cần :
Quá đầy đủ
Đầy đủ
















Tương đối
Không
Thiếu thốn
Một số thông tin khác , xin bạn cho biết thêm :
Giới tính :
Nam
Nữ
Khoa :
Kinh tế
Nghệ thuật
Du lịch
Khóa:
Khóa 7
Khóa 8

Thank you !!!!!!
Thành viên nhóm :
1. Trần Công Danh

5. Nguyễn Hoàng Loan Hạnh

2. Đặng Anh Tài

6. Nguyễn Thi Kiều Trang

3. Lê Thị Châu Liên
4. Nguyễn Quốc Huân

7. Nguyễn Ngọc Ý Nhi
8.

...
BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT
Chào các bạn sinh viên trường Saigonact !
Chúng tôisinh viên của lớp K082KD1. Chúng tôi đang nghiên cứu đề
tài về “Những yếu tố ảnh hưởng đến thời gian học của sinh viên”. Đ
này nhằm giúp bạn quản về thời gian học tập công việc một cách
độc lập ,hiệu quả hơn.
Sau đây các bạn vui lòng đánh dấu vào những câu trả lời bạn
đồng ý. Tất cả các câu trả lời của các bạn đều giúp ích cho việc nghiên
cứu không có câu trả lời nào đúng hay sai . Và sau đây các bạn vui
lòng cho biết những câu trả lời bạn cho đúng với các phát biểu
dưới đây:
I. Bạn hãy cho biết kết quả học tập của bạn năm vừa qua:
Giỏi
Khá
Trung bình
Yếu
Kém
II. Ngoài việc học ở trường bạn thường học như thế nào:
1. Bạn dành bao nhiêu thời gian cho việc học:
1 giờ
1 giờ 30 phút
2 giờ
2 giờ 30 phút
3 giờ
2. Bạn thường học ở đâu:
Ở nhà
Thư viện
Công viên
Lớp học
Quán nước
3. Bạn thường học như thế nào:
Tự học
Học nhóm
Học ở trung tâm
Gia sư kèm
những yếu tố ảnh hưởng đến thời gian học - Trang 2
những yếu tố ảnh hưởng đến thời gian học - Người đăng: thuytien-tr91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
những yếu tố ảnh hưởng đến thời gian học 9 10 304