Ktl-icon-tai-lieu

Nội quy lao động

Được đăng lên bởi vu-thi-hoa-thai-nguyen
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1449 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TUÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

NỘI QUY LAO ĐỘNG
I/- MỤC ĐÍCH:
- Quy định thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của Doanh nghiệp.
- Đảm bảo thực hiện kỷ luật trong giờ làm việc
- Đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp trong sản xuất.
- Làm cơ sở cho việc xử lý vi phạm kỷ luật lao động
II/- PHẠM VI:
Điều 1: Bản nội quy lao động này bao gồm những quy định về kỷ luật lao động
mà người lao động phải thực hiện khi làm việc tại Doanh nghiệp, quy định việc
xử lý đối với người lao động có hành vi vi phạm kỷ luật lao động, quy định trách
nhiệm vật chất đối với người lao động vi phạm kỷ luật lao động làm thiệt hại về
tài sản của Doanh nghiệp.
Điều 2: Nội quy lao động được áp dụng đối với mọi người lao động làm việc tại
Doanh nghiệp theo các hình thức và các hợp đồng lao động, kể cả người học
nghề, người tập nghề trong Công ty.
III/- NỘI DUNG:
ĐIỀU 1:THỜI GIAN LÀM VIỆC - THỜI GIAN NGHỈ NGƠI
1/. Thời gian làm việc:

-

Thời giờ làm việc của tất cả CBCNV là 8h/ 1 ngày ( 6 ngày/ 1 tuần)

-

Văn phòng: Sáng từ 7h00’ đến 11h00’, chiều từ 13h00’ đến 17h00’

-

Phân xưởng sản xuất:

o

Công nhân làm hành chính:
Sáng từ 7h00’ đến 11h00’

Chiều từ 13h00’ đến 17h00’

o

Công nhân ca 1:
Sáng: từ 05 h 30’ - 11h00’
Nghỉ giữa ca: 9h00’ - 09h15’
Nghỉ ăn ca: từ 11h00’ - 12h00’
Chiều: từ 12h00’ đến 14h30’

o

Công nhân làm theo ca 2:
Chiều: 14h30’ – 18h00’
Ăn ca: 18h00’-19h00’
Tối: 19h00’-22h00’

2/. Thời gian nghỉ ngơi:

2.1 Tất

cả người lao động trong Công ty nghỉ hàng tuần vào ngày chủ nhật
( Theo yêu cầu sản xuất công nhân có thể tăng ca và nghỉ bù vào ngày khác).
2.2 Nghỉ hội họp, học tập đầu ca hoặc cuối ca được hưởng lương
2.3 Đối với công nhân nữ có con nhỏ dưới 12 tháng tuổi được nghỉ mỗi ngày 60
phút được hưởng nguyên lương. Đối với phụ nữ có thai đến tháng thứ 7 chỉ
làm 7 giờ hành chính / ngày và hưởng lương 8 giờ.
2.4 Giờ làm thêm: Giám đốc Doanh nghiệp tạo cơ hội tăng thêm thu nhập cho
người lao động, bố trí công việc làm thêm theo yêu cầu của người lao động,
giá lương tính bằng giá lương ngày thường làm việc. Nhưng đảm bảo 1 ngày
không làm quá 4 tiếng theo quy định của nhà nước.
3/. Chế độ nghỉ:
3.1 Được nghỉ các ngày lễ tết theo quy định của nhà nước:
+ Tết dương lịch: 01 ngày
+ Tết âm lịch: 07 ngày
+ Ngày 30/4: 01 ngày ( ngày chiến thắng)
+ Ngày 01/5: 01 ngày ( ngày Quốc tế lao động)
+ Ngày 02/9: 01 ngày ( ngày Quốc khánh)
Nếu ngày nghỉ nói trên trùng vào ngày chủ nhật hằng tuần t...
DOANH NGHIỆP NHÂN TUÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
NỘI QUY LAO ĐỘNG
I/- MỤC ĐÍCH:
- Quy định thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của Doanh nghiệp.
- Đảm bảo thực hiện kỷ luật trong giờ làm việc
- Đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp trong sản xuất.
- Làm cơ sở cho việc xử lý vi phạm kỷ luật lao động
II/- PHẠM VI:
Điều 1: Bản nội quy lao động này bao gồm những quy định về kỷ luật lao động
người lao động phải thực hiện khi làm việc tại Doanh nghiệp, quy định việc
xử lý đối với người lao độngnh vi vi phạm kỷ luật lao động, quy định trách
nhiệm vật chất đối với người lao động vi phạm kỷ luật lao động làm thiệt hại về
tài sản của Doanh nghiệp.
Điều 2: Nội quy lao động được áp dụng đối với mọi người lao động làm việc tại
Doanh nghiệp theo các hình thức các hợp đồng lao động, kể cả người học
nghề, người tập nghề trong Công ty.
III/- NỘI DUNG:
ĐIỀU 1:THỜI GIAN LÀM VIỆC - THỜI GIAN NGHỈ NGƠI
1/. Thời gian làm việc:
- Thời giờ làm việc của tất cả CBCNV là 8h/ 1 ngày ( 6 ngày/ 1 tuần)
- Văn phòng: Sáng từ 7h00’ đến 11h00’, chiều từ 13h00’ đến 17h00’
- Phân xưởng sản xuất:
o Công nhân làm hành chính:
Sáng từ 7h00’ đến 11h00’
Nội quy lao động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nội quy lao động - Người đăng: vu-thi-hoa-thai-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Nội quy lao động 9 10 376