Ktl-icon-tai-lieu

nước mắm phú quốccon đường đến với EU

Được đăng lên bởi hoaithu37k01-1-gmail-com
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 2148 lần   |   Lượt tải: 3 lần
I/ Giới thiệu chung
1. Thương hiệu nước mắm Phú Quốc
Nước mắm Phú Quốc là tên gọi chung cho các loại nước mắm được sản xuất tại Phú
Quốc, một đảo lớn ở phía tây nam của Việt Nam, thuộc tỉnh Kiên Giang. Nó là một
trong các loại nước mắm không những nổi tiếng ở Việt Nam mà còn được biết ở nhiều
nước trên khắp thế giới.
Nước Mắm Phú Quốc được làm bằng cá cơm tươi bắt quanh đảo Phú Quốc. Cá cơm
có từ đầu năm đến cuối năm nhưng nhiều nhất và tốt nhất từ tháng 7-8 đến tháng 12.
Cá cơm có đến hơn chục loại, nhưng phải làm cá cơm sọc tiêu, cá cơm than và cá cơm
đỏ thì nước mắm mới tốt có màu cánh gián đậm, thơm ngon tinh khiết.
Từ năm 2001, Cục Sở hữu Công nghiệp đã công nhận tên gọi xuất xứ nước mắm Phú
Quốc và đến năm 2005, Bộ Thuỷ sản đã ban hành Quy định tạm thời về sản xuất nước
mắm mang tên gọi xuất xứ Phú Quốc, trong đó bắt buộc sau 3 năm, chỉ có nước mắm
đóng chai tại Phú Quốc theo TCN 230:2006 mới được chứng nhận xuất xứ từ Phú
Quốc

Nước Mắm Phú Quốc có điểm nổi bật gì?
Hiện nay, Phú Quốc có khoảng 80 nhà thùng nước mắm, năng lượng sản xuất từ 20
triệu lit trên một năm trở lên. Sản phẩm nước mắm Phú Quốc thơm ngon chất lượng
cao do được làm từ nguyên liệu cá cơm thân lưng đen – một loài cá chỉ có ở vùng biển
Phú Quốc. Các nhà thùng ở Phú Quốc luôn đặt quy trình sản xuất truyền thống lên
hàng đầu, không dùng bất kỳ một loại phụ gia nào tác động vào quy trình sản xuất
nước mắm.
Đoạn ni có nên đưa thêm việc nước mắm Phú Quốc được bảo hộ Ở
Eu?????????????
2. Thị Trường EU
Từ năm 1990 đến nay, EU tích cực “Đẩy mạnh nhất thể hoá” trên tất cả các lĩnh
vực từ kinh tế, tiền tệ, ngoại giao an ninh đến nội chính và tư pháp. Các quốc gia thành
viên từng bước tập trung quyền lực quá độ tiến đến thành lập Liên bang châu Âu. Với
việc kết nạp lần thứ tư thêm Áo, Thuỵ Điển, và Phần Lan vào năm 1995, số thành viên
của EU lên đến 15 và hiện nay, sau lần kết nạp lần thứ năm, số thành viên đã lên đến
15 và hiện nay, sau lần kết nạp lần thành viên đã lên đến 25 nước. Nhiệm vụ chính của
giai đoạn này là thực hiện nhất thể chế hoá xuyên quốc gia thay thế cho hợp tác thông
thường. Cho đến nay, sau nhiều nỗ lực của EU, việc tiến trình nhất thể chế hoá châu
Âu đã đạt được các kết quả rất khả quan cả về anh ninh, chính trị, xã hội, kinh tế và

thương mại:
- An ninh, EU lấy NATO và Liên minh phòng thủ Tây Âu (WCU) làm trụ cột chính và
đang giảm dần sự lệ thuộc vào Hoa Kỳ.
- Chính trị: đang diễn ra quá trình chính trị hoá các nhân tố kinh tế, an ninh nghĩa là kết
hợp các phương thức...
I/ Giới thiệu chung
1. Thương hiệu nước mắm Phú Quốc
Nước mắm Phú Quốc là tên gọi chung cho các loại nước mắm được sản xuất tại Phú
Quốc, một đảo lớn ở phía tây nam của Việt Nam, thuộc tỉnh Kiên Giang. Nó là một
trong các loại nước mắm không những nổi tiếng ở Việt Nam mà còn được biết ở nhiều
nước trên khắp thế giới.
Nước Mắm Phú Quốc được làm bằng cá cơm tươi bắt quanh đảo Phú Quốc. Cá cơm
có từ đầu năm đến cuối năm nhưng nhiều nhất và tốt nhất từ tháng 7-8 đến tháng 12.
Cá cơm có đến hơn chục loại, nhưng phải làm cá cơm sọc tiêu, cá cơm than và cá cơm
đỏ thì nước mắm mới tốt có màu cánh gián đậm, thơm ngon tinh khiết.
Từ năm 2001, Cục Sở hữu Công nghiệp đã công nhận tên gọi xuất xứ nước mắm Phú
Quốc và đến năm 2005, Bộ Thuỷ sản đã ban hành Quy định tạm thời về sản xuất nước
mắm mang tên gọi xuất xứ Phú Quốc, trong đó bắt buộc sau 3 năm, chỉ có nước mắm
đóng chai tại Phú Quốc theo TCN 230:2006 mới được chứng nhận xuất xứ từ Phú
Quốc
Nước Mắm Phú Quốc có điểm nổi bật gì?
Hiện nay, Phú Quốc có khoảng 80 nhà thùng nước mắm, năng lượng sản xuất từ 20
triệu lit trên một năm trở lên. Sản phẩm nước mắm Phú Quốc thơm ngon chất lượng
cao do được làm từ nguyên liệu cá cơm thân lưng đen – một loài cá chỉ có ở vùng biển
Phú Quốc. Các nhà thùng ở Phú Quốc luôn đặt quy trình sản xuất truyền thống lên
hàng đầu, không dùng bất kỳ một loại phụ gia nào tác động vào quy trình sản xuất
nước mắm.
Đoạn ni có nên đưa thêm việc nước mắm Phú Quốc được bảo hộ Ở
Eu?????????????
2. Thị Tờng EU
Từ năm 1990 đến nay, EU tích cực “Đẩy mạnh nhất thể hoá” trên tất cả các lĩnh
vực từ kinh tế, tiền tệ, ngoại giao an ninh đến nội chính và tư pháp. Các quốc gia thành
viên từng bước tập trung quyền lực quá độ tiến đến thành lập Liên bang châu Âu. Với
việc kết nạp lần thứ tư thêm Áo, Thuỵ Điển, và Phần Lan vào năm 1995, số thành viên
của EU lên đến 15 và hiện nay, sau lần kết nạp lần thứ năm, số thành viên đã lên đến
15 và hiện nay, sau lần kết nạp lần thành viên đã lên đến 25 nước. Nhiệm vụ chính của
giai đoạn này là thực hiện nhất thể chế hoá xuyên quốc gia thay thế cho hợp tác thông
thường. Cho đến nay, sau nhiều nỗ lực của EU, việc tiến trình nhất thể chế hoá châu
Âu đã đạt được các kết quả rất khả quan cả về anh ninh, chính trị, xã hội, kinh tế và
nước mắm phú quốccon đường đến với EU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nước mắm phú quốccon đường đến với EU - Người đăng: hoaithu37k01-1-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
nước mắm phú quốccon đường đến với EU 9 10 73