Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập kỹ năng giao tiếp và thuyết trình

Được đăng lên bởi Nguyễn Lâm
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 516 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ôntập

Kỹnănggiaotiếpvàthuyếttrình
NguyễnThịThúyHà, 2013

CâuhỏiĐúng-Sai
 Giaotiếpquađiệnthoạilàhìnhthứcgiaotiếptrựctiếp? (1đ)
 Sai,Vì: (0,25đ)
 Dựavàotínhchấttiếpxúc,giaotiếpđượcphânchiathành2loại:giaotiếptrựctiếpvàgiaotiếpgiántiếp.Tro
ngđó,giaotiếptrựctiếplàhìnhthứcgiaotiếpmặtđốimặt,còngiaotiếpgiántiếplàhìnhthứcgiaotiếpthông
quaphươngtiệntrunggianhoặcngườithứba. (0,5)

 Phươngtiệntrunggiantronghìnhthứcgiaotiếpnàylàđiệnthoại.Vìthế,đâylàgiaotiếpgiántiếp. (0,25)

CâuhỏiĐúng-Sai
1.Cânbằngcảmxúclàchứcnăngcơbảncủagiaotiếp?
2.Thôngquaviệcđặtcâuhỏi,ngườihỏiluônmongmuốnnhậnđượcthôngtincầnthiếttừngườitrảlời.
3.Nghevàlắngnghevềcơbảnlàgiốngnhau.
4.Mụcđíchchủyếucủathuyếttrìnhlàtrìnhbàyvấnđề.
5.Nhómlàmviệchiệuquảlànhómcócácthànhviênđượcbốtrívàonhữngvịtríphùhợp.

Câu hỏi Đúng-Sai
 Cânbằngcảmxúclàchứcnăngcơbảncủagiaotiếp.
 Sai,vì:
 Giaotiếpcó2cncơbản:thuầntúyxhvàtâmlýxh.
 Trongchứcnăngtâmlýxhbaogồm: 3cn…
 Cânbằngcảmxúclà1nhântốnằmtrong2chứcnăngcơbảncủagiaotiếp.

Câuhỏikỹnăng (Mẫu trả lời)
 Phântích5lỗitronglắngnghe:
 Lắngnghelàgì?
 Câudẫnnhập:Tuynhiên,trongcuộcsống,chúngtavẫnthườngmắcphảimộtsốlỗikhiếnchoviệclắngngh
ekémhiệuquảnhưsau:

 (X) Nghesaivấnđề
 Nghethụđộng
 Nghekhôngbaoquátđượcnộidungmàngườinóitruyềntải
 Nghekhôngtậptrung
 (X) Nóichuyệntrongkhilắngnghe

 Chú ý:PHÂN TÍCH

Câu hỏikỹnăng

Ví dụ về những câu trả lời
KHÔNG ĐÚNG YÊU CẦU

Câuhỏikỹnăng
 Phântích5lỗitronggiaotiếpquađiệnthoại:

 Giaotiếpquađiệnthoạilàgì?
 Câudẫnnhập
 Lỗi:
 Doyếutốkháchquan
 Khôngchuẩnbịtưthếkhitảlờiđiệnthoại
 Khôngnênvộivàngnghemáykhiđangănhayđangvọilàmviệcgìđểcuộctròchuyệnbịgiánđoạn
 Nóinhanh,nóilắp,nóingọng…

Phânbiệt
 Làmviệcnhóm
 Lỗi:Nhómtrưởngápđặt
 Khókhăn:Thờigiangặpnhau
 Ràocản:Tuổitác
 Kỹnăngcầnthiết:Cácthànhviêncầnhợptácvớinhau

Phânbiệt
 Giaotiếpquađiệnthoại
 Lỗi:Làmviệcriêngtrongkhitiếpnhậncuộcgọi
 Khókhăn:Môitrườngkhôngphùhợp
 Ràocản:Ngônngữthểhiện
 Kỹnăngcầnthiết:Cầnchuẩnbịkỹtrc’khigọinhậncuộcgọi,tốtnhấtlàsauhồichuôngthứ3

Phânbiệt
 Ngheđiệnthoại:
 Lỗi:Nóihuyênthuyênkođúngchủđề
 Khókhăn:Ồnàotrongkhinóichuyện
 Ràocản:Thờigiannóichuyệnkhônghợplý
 Kỹnăngcầnthiết:Cầnchuẩnbịvấnđềtrướckhinóichuyện

Phânbiệt
 Thuyếttrình
 Lỗi:khôngchuẩnbị,thuyếttrìnhthử
 Khókhăn:vấnđềthuyếttrìnhkhó
 Ràocản:Ngườinghekhôngtậptrung
 Kỹnăngcầnthiết:Kỹnăngtrìnhbàyvàkỹnăngthuyếtphục

...
Ôntập
Kỹnănggiaotiếpvàthuyếttrình
NguyễnThịThúyHà, 2013
Ôn tập kỹ năng giao tiếp và thuyết trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn tập kỹ năng giao tiếp và thuyết trình - Người đăng: Nguyễn Lâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Ôn tập kỹ năng giao tiếp và thuyết trình 9 10 482