Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập môn Quan hệ kinh tế Quốc tế

Được đăng lên bởi seheradat
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1272 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ CƯƠNG MÔN QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ
Câu 1: Giá cánh kéo trong thương mại quốc tế? Các nước đang phát triển phải làm gì
để hạn chế bất lợi do hiện tượng giá cánh kéo gây ra?
Trả lời:
1) Giá cánh kéo là hiện tượng khác nhau trong xu hướng biến động giá của 2 nhóm
hàng:
- Nhóm I: Hàng thành phẩm công nghiệp, máy móc thiết bị
- Nhóm II: Hàng nguyên vật liệu, thô sơ chế, nông sản
Khi giá cả trên thị trường thế giới có xu hướng tăng thì giá của nhóm hàng I luôn có xu
hướng tăng nhanh hơn so với giá cả của nhóm hàng II. Ngược lại, khi giá cả trên thị
trường thế giới có xu hướng giảm thì giá cả của nhóm hàng I có xu hướng giảm chậm
hơn so với giá cả của nhóm hàng II.
Giá cánh kéo được nghiên cứu trong thời gian dài; Hiện tượng giá tăng là phổ biến; Giá
cánh kéo ngày càng có xu hướng “doãng ra”.
Khi nghiên cứu hiện tượng “Giá cánh kéo” ta rút ra nhận xét sau:
- Hiện tượng giá cánh kéo chỉ có lợi cho các nước tham gia vào thị trường thế giới
khi họ thực hiện xuất khẩu nhóm hàng I và nhập khẩu nhóm hàng II, và không có
lợi cho những nước xuất khẩu nhóm hàng II và nhập khẩu nhóm hàng I. Thực tế
hiện tượng “giá cánh kéo” gây thua thiệt cho các nước đang phát triển và mang lại
lợi ích cho các nước công nghiệp phát triển, vì trong cơ cấu XNK của các nước
đang phát triển, đại bộ phận là xuất khẩu nhóm hàng II và nhập khẩu nhóm hàng I,
còn trong cơ cấu XNK của các nước công nghiệp phát triển, đại bộ phận là xuất
khẩu nhóm hàng I, nhập khẩu nhóm hàng II.
- Trước thực tế trên, các nước đang phát triển cần phải nâng cao khả năng cạnh tranh
của mình, không thể chỉ xuất khẩu sản phẩm thô sơ chế mãi được. Các nước cần
phải chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu hàng hoá, tăng tỷ trọng xuất khẩu nhóm hàng I
và giảm tỷ trọng xuất khẩu nhóm hàng II, đa phương hoá thị trường xuất khẩu, đa
dạng hoá mặt hàng xuất khẩu, tham gia vào các hiệp hội, ngành nghề nhằm bình ổn
thống nhất cung cầu, giá cả.
Trước thực tế trên, các nước đang phát triển không còn con đường nào
khác là phải nâng cao khả năng cạnh tranh của mình, không thể chỉ xuất khẩu
sản phẩm thô sơ và sơ chế mãi được. Vẫn biết đây chính là những sản phẩm
mà hiện tại những sản phẩm này đang có lợi thế so sánh, nhưng đó chỉ là lợi
thế so sánh tĩnh (chỉ dựa trên tài nguyên và lao động rẻ hiện có), trong khi rủi
ro về giá là rất lớn. Các nước cần xây dựng lợi thế động cho mình bằng cách
nâng cao năng suất lao động, trình độ công nghệ, cải biến cơ cấu xuất khẩu để
có những sản phẩm có hàm lượng chế biến sâu hơn, tạo giá trị gia tăng lớn
hơn ...
ĐỀ CƯƠNG MÔN QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ
Câu 1: Giá cánh kéo trong thương mại quốc tế? Các nước đang phát triển phải làm gì
để hạn chế bất lợi do hiện tượng giá cánh kéo gây ra?
Trả lời:
1) Giá cánh kéo hiện tượng khác nhau trong xu hướng biến động giá của 2 nhóm
hàng:
- Nhóm I: Hàng thành phẩm công nghiệp, máy móc thiết bị
- Nhóm II: Hàng nguyên vật liệu, thô sơ chế, nông sản
Khi giá cả trên thị trường thế giới có xu hướng tăng thì giá của nhóm hàng I luôn có xu
hướng tăng nhanh hơn so với giá cả của nhóm hàng II. Ngược lại, khi giá cả trên thị
trường thế giới xu hướng giảm thì giá cả của nhóm hàng I xu hướng giảm chậm
hơn so với giá cả của nhóm hàng II.
Giá cánh kéo được nghiên cứu trong thời gian dài; Hiện tượng giá tăng là phổ biến; Giá
cánh kéo ngày càng có xu hướng “doãng ra”.
Khi nghiên cứu hiện tượng “Giá cánh kéo” ta rút ra nhận xét sau:
- Hiện tượng giá cánh kéo chỉ lợi cho các nước tham gia vào thị trường thế giới
khi họ thực hiện xuất khẩu nhóm hàng I nhập khẩu nhóm hàng II, không
lợi cho những nước xuất khẩu nhóm hàng II nhập khẩu nhóm hàng I. Thực tế
hiện tượng “giá cánh kéo” gây thua thiệt cho các nước đang phát triển mang lại
lợi ích cho các nước công nghiệp phát triển, trong cấu XNK của các nước
đang phát triển, đại bộ phận xuất khẩu nhóm hàng II nhập khẩu nhóm hàng I,
còn trong cấu XNK của các nước công nghiệp phát triển, đại bộ phận xuất
khẩu nhóm hàng I, nhập khẩu nhóm hàng II.
- Trước thực tế trên, các nước đang phát triển cần phải nâng cao khả năng cạnh tranh
của mình, không thể chỉ xuất khẩu sản phẩm thô chế mãi được. Các nước cần
phải chuyển dịch cấu xuất khẩu hàng hoá, tăng tỷ trọng xuất khẩu nhóm hàng I
giảm tỷ trọng xuất khẩu nhóm hàng II, đa phương hoá thị trường xuất khẩu, đa
dạng hoá mặt hàng xuất khẩu, tham gia vào các hiệp hội, ngành nghề nhằm bình ổn
thống nhất cung cầu, giá cả.
- Trước thực tế trên, các nước đang phát triển không còn con đường nào
khác là phải nâng cao khả năng cạnh tranh của mình, không thể chỉ xuất khẩu
sản phẩm thô sơ và sơ chế mãi được. Vẫn biết đây chính là những sản phẩm
mà hiện tại những sản phẩm này đang có lợi thế so sánh, nhưng đó chỉ là lợi
thế so sánh tĩnh (chỉ dựa trên tài nguyên và lao động rẻ hiện có), trong khi rủi
ro về giá là rất lớn. Các nước cần xây dựng lợi thế động cho mình bằng cách
nâng cao năng suất lao động, trình độ công nghệ, cải biến cơ cấu xuất khẩu để
có những sản phẩm có hàm lượng chế biến sâu hơn, tạo giá trị gia tăng lớn
hơn đồng thời phù hợp với nhu cầu của thế giới.
-
Câu 2: So sánh tác động của thuế quan nhập khẩu hạn ngạch nhập khẩu? Quy
định của WTO về việc sử dụng hai biện pháp này?
Trả lời:
1) So sánh:
Thuế quan nhập khẩu Hạn ngạch nhập khẩu
Khái niệm loại thuế đánh vào mỗi đơn
vị hàng hoá nhập khẩu
quy định của Nhà ớc về số
lượng hoặc giá trị hàng hoá cao
1
Ôn tập môn Quan hệ kinh tế Quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn tập môn Quan hệ kinh tế Quốc tế - Người đăng: seheradat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Ôn tập môn Quan hệ kinh tế Quốc tế 9 10 992