Ktl-icon-tai-lieu

Phân biệt trọng tài và tòa án

Được đăng lên bởi Dum Py
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 723 lần   |   Lượt tải: 3 lần
I. Ưu khuyết điểm của giải quyết tranh chấp kinh
doanh bằng toà án:
1. Ưu điểm:
- Việc dựa vào cơ quan tài phán là toà án kinh tế để giải quyết các tranh chấp kinh tế có những ưu điểm nhất
định. Trước hết phải kể đến, toà án là cơ quan nhân danh nhà nước để giải quyết tranh chấp, do đó phản
quyết của toà án được đảm bảo thi hành bằng sức mạnh cưỡng chế của nhà nước. Cơ quan thi hành án là một
cơ quan chuyên trách và có đầy đủ bộ máy, phương tiện để thi hành các bản án đã có hiệu lực pháp luật. Đăc
điểm này được có thể coi là yếu tố hấp dẫn nhất khiến các bên tranh chấp thường tìm đến phương thức giải
quyết tranh chấp tại toà án.
- Khi giải quyết tranh chấp tại toà án, việc giải quyết có thể qua nhiều cấp xét xử, vì thế nguyên tắc nhiều cấp
xét xử bảo đảm cho quyết định của toà án được chính xác, công bằng, khách quan và đúng với pháp luật.
- Ngoài ra, ta còn thấy thẩm quyền giải quyết của toà án được mở rộng đến tất cả các ngành kinh tế. Chính vì
thế, khi xảy ra tranh chấp, người ta thường nghĩ đến toà án như là nơi bao quát giải quyết mọi vấn đề.
- Với điều kiện thực tế ở Việt Nam hiện nay, chi phí cho việc giải quyết tranh chấp kinh tế tại toà án thấp hơn
rất nhiều so với việc nhờ đến các tổ chức trọng tài thương mại hay trọng tài quốc tế.

2. Khuyết điểm:
Tuy toà án là cơ quan tài phán có sức mạnh cưỡng chế giúp đôi bên có thể giải quyết tranh chấp một cách triệt để,
nhưng phương thức giải quyết tranh chấp này cũng bộc lộ ra nhiều hạn chế:
- Đầu tiên, khi lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp bằng toà án, các bên phải nắm rõ đươc bản chất, vì việc
giải quyết tranh chấp của toà án phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định mang tính hình thức của pháp luật tố tụng,
và đặc điểm này đôi khi có thể gây trở ngại cho các bên tranh chấp vì tính chất của động kinh doanh, thương mại
đòi hỏi mọi thủ tục phải rất linh hoạt và mềm dẻo.
- Một điều bất lợi nữa của toà án, đó là nguyên tắc xét xử công khai. Điều này xuất phát từ bản chất của hoạt động
xét xử là bảo vệ pháp chế và duy trì công lý đã được pháp luật quy định, xã hội thừa nhận. Mặt khác, hoạt động xét
xử công khai của toà án còn có tác dụng răn đe, cảnh cáo những hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, trong một
số trường hợp, để giữ bí mật nhà nước hoặc bí mật nghề nghiệp theo yêu cầu chính đáng của đương sư, toà án có
thể xử kín nhưng phải tuyên án công khai. Các doanh nghiệp làm ăn trên thương trường đều không muốn mang dấu
đen phải ra toà để giải quyết tranh chấp, nó có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh...
I. Ưu khuyết điểm của giải quyết tranh chấp kinh
doanh bằng toà án:
1. Ưu điểm:
- Việc dựa vàoquan tài phán là toà án kinh tế để giải quyết các tranh chấp kinh tế những ưu điểm nhất
định. Trước hết phải kể đến, toà án quan nhân danh nhà nước để giải quyết tranh chấp, do đó phản
quyết của toà án được đảm bảo thi hành bằng sức mạnh cưỡng chế của nhà nước. Cơ quan thi hành án là một
cơ quan chuyên trách và có đầy đủ bộ máy, phương tiện để thi hành các bản án đã có hiệu lực pháp luật. Đăc
điểm này được thể coi yếu tố hấp dẫn nhất khiến các bên tranh chấp thường tìm đến phương thức giải
quyết tranh chấp tại toà án.
- Khi giải quyết tranh chấp tại toà án, việc giải quyết thể qua nhiều cấp xét xử, vì thế nguyên tắc nhiều cấp
xét xử bảo đảm cho quyết định của toà án được chính xác, công bằng, khách quan và đúng với pháp luật.
- Ngoài ra, ta còn thấy thẩm quyền giải quyết của toà án được mở rộng đến tất cả các ngành kinh tế. Chính vì
thế, khi xảy ra tranh chấp, người ta thường nghĩ đến toà án như là nơi bao quát giải quyết mọi vấn đề.
- Với điều kiện thực tế Việt Nam hiện nay, chi phí cho việc giải quyết tranh chấp kinh tế tại toà án thấp hơn
rất nhiều so với việc nhờ đến các tổ chức trọng tài thương mại hay trọng tài quốc tế.
2. Khuyết điểm:
Tuy toà án quan tài phán sức mạnh cưỡng chế giúp đôi bên có thể giải quyết tranh chấp một cách triệt để,
nhưng phương thức giải quyết tranh chấp này cũng bộc lộ ra nhiều hạn chế:
- Đầu tiên, khi lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp bằng toà án, các bên phải nắm rõ đươc bản chất, vì việc
giải quyết tranh chấp của toà án phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định mang tính hình thức của pháp luật tố tụng,
đặc điểm này đôi khi thể y trở ngại cho các bên tranh chấp tính chất của động kinh doanh, thương mại
đòi hỏi mọi thủ tục phải rất linh hoạt và mềm dẻo.
- Một điều bất lợi nữa của toà án, đó là nguyên tắc xét xử công khai. Điều này xuất phát từ bản chất của hoạt động
xét xử là bảo vệ pháp chế và duy trì công lý đã được pháp luật quy định, xã hội thừa nhận. Mặt khác, hoạt động xét
xử công khai của toà án còn tác dụng răn đe, cảnh cáo những hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, trong một
số trường hợp, để giữ mật nhà nước hoặc mật nghề nghiệp theo yêu cầu chính đáng của đương sư, toà án
thể xử kín nhưng phải tuyên án công khai. Các doanh nghiệp làm ăn trên thương trường đều không muốn mang dấu
đen phải ra toà để giải quyết tranh chấp, thểnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của họ, cho nên khuyết
điểm này có thể coi là lớn nhất.
Phân biệt trọng tài và tòa án - Trang 2
Phân biệt trọng tài và tòa án - Người đăng: Dum Py
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Phân biệt trọng tài và tòa án 9 10 525