Ktl-icon-tai-lieu

PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY GẠCH MEN TAICERA

Được đăng lên bởi Lốt Tề
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 736 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thu Hương

Phụ lục:

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU
HẠN CÔNG NGHIỆP GỐM SỨ TAICERA

I.

Công ty Cổ phần Hữu hạn Công nghiệp Gốm sứ Taicera là 1 trong
6 Công ty có vốn đầu tư nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam được Bộ Kế
1

GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thu Hương

hoạch và Đầu tư chấp thuận cho chuyển đổi thành Công ty cổ phần,
hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Lĩnh vực hoạt động chính của
Công ty là sản xuất gạch thạch anh phản quang, gạch men và sản phẩm
sứ; xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.
Tên và địa chỉ doanh nghiệp
Tên gọi Công ty:
CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU HẠN
CÔNG NGHIỆP GỐM SỨ TAICERA.
Tên giao dịch đối ngoại: TAICERA ENTERPRISE CO., LTD.
Tên viết tắt:
TAICERA
Trụ sở chính:
Khu Công nghiệp Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long
Thành, Tỉnh Đồng Nai
1.

-

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long
Thành, Tỉnh Đồng Nai
▪ Điện thoại: (84.613) 841 594 - 841 597
▪ Fax: (84.613) 841 598 - 841 592
▪ Email: tcr@hcm.vnn.vn
Website: 
▪

Nhãn hiệu thương mại:

▪

-

Vốn điều lệ:

Vốn điều lệ hiện tại: 250.045.940.000 ( hai trăm năm mươi
tỷ, bốn mươi lăm triệu, chín trăm bốn mươi ngàn đồng )
▪ Vốn điều lệ sau khi phát hành: 300.045.940.000 ( ba trăm tỷ,
bốn mươi lăm triệu, chín trăm bốn mươi ngàn đồng ).
- Ngành nghề kinh doanh:
▪ Sản xuất gạch thạch anh phản quang, gạch men và các sản
▪

phẩm gốm sứ.
▪

2

Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.

GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thu Hương

Lịch sử hình thành
Công ty Cổ phần hữu hạn Công nghiệp Gốm sứ Taicera được thành
lập năm 1994 do 20 cổ đông người Đài Loan thành lập theo Giấy phép
764/GP do Ủy ban Nhà nước về hợp tác và đầu tư, nay là Bộ kế hoạch
và đầu tư cấp ngày 11/1/1994. Tổng vốn đầu tư ban đầu là
USD19.500.000, trong đó vốn pháp định là USD 8.500.000. Thời gian
hoạt động đăng ký là 30 năm. Chức năng hoạt động là sản xuất gạch
thạch anh, gạch men và các sản phẩm sứ. Trụ sở nhà máy đặt tại Khu
công nghiệp Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng
Nai.
2.

Nhận thấy những thay đổi tích cực trong môi trường kinh doanh tại
Việt nam, Công ty đã liên tục mở thêm chi nhánh ở các thành phố, địa
bàn trọng điểm; tăng thời hạn hoạt động lên 50 năm và điều chỉnh tăng
vốn đầu tư để mở rộng thêm dây chuyền sản xuất và bổ sung chức năng
hoạt động. Đến nay, Taicera đã có 06 chi nhánh tại Tp HCM, Tp Hà
Nội, Tp Đà Nẵng, Tp Cần Thơ, Tp Nha Trang và Tp Hải Phòng nhằm
hỗ trợ việc phân phối sản phẩm tới các địa bàn lân cận. Cụ thể như sau:
▪ Miền...
GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thu Hương
Phụ lục:
I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU
HẠN CÔNG NGHIỆP GỐM SỨ TAICERA
Công ty Cổ phần Hữu hạn Công nghiệp Gốm sứ Taicera là 1 trong
6 Công ty có vốn đầu tư nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam được Bộ Kế
1
PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY GẠCH MEN TAICERA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY GẠCH MEN TAICERA - Người đăng: Lốt Tề
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY GẠCH MEN TAICERA 9 10 167