Ktl-icon-tai-lieu

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Được đăng lên bởi nghiaking333-gmail-com
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 710 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
(PTBCTC)

Các mục tiêu PTBCTC
PTBCTC xét theo nghĩa khái quát đề cập tới nghệ thuật phân tích và giải thích các báo
cáo tài chính. Để áp dụng hiệu quả nghệ thuật này đòi hỏi phải thiết lập một quy trình có
hệ thống và logic, có thể sử dụng làm cơ sở cho việc ra quyết định. Trong phân tích cuối
cùng, việc ra quyết định là mục đích chủ yếu của PTBCTC. Dù cho đó là nhà đầu tư cổ
phần vốn có tiềm năng, một nhà cho vay tiềm tàng, hay một nhà phân tích tham mưu của
một công ty đang được phân tích, thì mục tiêu cuối cùng đều như nhau - đó là cung cấp
cơ sở cho việc ra quyết định hợp lý. Các quyết định xem nên mua hay bán cổ phần, nên
cho vay hay từ chối hoặc nên lựa chọn giữa cách tiếp tục kiểu trước đây hay là chuyển
sang một quy trình mới, tất cả sẽ phần lớn sẽ phụ thuộc vào các kết quả phân tích tài
chính có chất lượng. Loại hình quyết định đang được xem xét sẽ là yếu tố quan trọng của
phạm vi phân tích, nhưng mục tiêu ra quyết định là không thay đổi. Chẳng hạn, cả những
người mua bán cổ phần lẫn nhà cho vay ngân hàng đều phân tích các báo cáo tài chính và
coi đó như là một công việc hỗ trợ cho việc ra quyết định, tuy nhiên phạm vị chú ý chính
trong những phân tích của họ sẽ khác nhau. Nhà cho vay ngân hàng có thể quan tâm
nhiều hơn tới khả năng cơ động chuyển sang tiền mặt trong thời kỳ ngắn hạn và giá trị lý
giải của các tài sản có tính cơ động. Còn các nhà đầu tư cổ phần tiềm năng quan tâm hơn
đến khả năng sinh lợi lâu dài và cơ cấu vốn. Tuy nhiên, trong cả hai trường hợp, sự định
hướng vào việc ra quyết định của công tác phân tích là đặc trưng chung.
Có hai mục đích hoặc mục tiêu trung gian trong PTBCTC, đồng thời là mối quan tâm
cho mọi nhà phân tích thông minh. Thứ nhất, mục tiêu ban đầu của việc PTBCTC là
nhằm để "hiểu được các con số" hoặc để "nắm chắc các con số", tức là sử dụng các công
cụ phân tích tài chính như là một phương tiện hỗ trợ để hiểu rõ các số liệu tài chính trong
báo cáo. Như vậy, người ta có thể đưa ra nhiều biện pháp phân tích khác nhau nhằm để
miêu tả những quan hệ có nhiều ý nghĩa và chắt lọc thông tin từ các dữ liệu ban đầu. Thứ
hai, do sự định hướng của công tác phân tích tài chính nhằm vào việc ra quyết định, một
mục tiêu quan trọng khác là nhằm đưa ra một cơ sở hợp lý cho việc dự đoán tương lai.
Trên thực tế, tất cả các công việc ra quyết định, phân tích tài chính hay tất cả những việc
tương tự đều nhằm hướng vào tương lai. Do đó, người ta sử dụng các công cụ và kĩ thuật
PTBCTC nhằm cố gắng đưa ra đán...
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
(PTBCTC)
Các mục tiêu PTBCTC
PTBCTC xét theo nghĩa khái quát đề cập tới nghệ thuật phân tích và giải thích các báo
cáo tài chính. Để áp dụng hiệu quả nghệ thuật này đòi hỏi phải thiết lập một quy trình
hệ thống logic, thể sử dụng làm sở cho việc ra quyết định. Trong phân tích cuối
cùng, việc ra quyết định mục đích chủ yếu của PTBCTC. cho đó nhà đầu cổ
phần vốn có tiềm năng, một nhà cho vay tiềm tàng, hay một nhà phân tích tham mưu của
một công ty đang được phân tích, thì mục tiêu cuối cùng đều như nhau - đó cung cấp
sở cho việc ra quyết định hợp lý. Các quyết định xem nên mua hay bán cổ phần, nên
cho vay hay từ chối hoặc nên lựa chọn giữa ch tiếp tục kiểu trước đây hay chuyển
sang một quy trình mới, tất cả sẽ phần lớn sẽ phụ thuộc vào các kết quả phân tích tài
chính có chất lượng. Loại hình quyết định đang được xem xét sẽ là yếu tố quan trọng của
phạm vi phân tích, nhưng mục tiêu ra quyết định là không thay đổi. Chẳng hạn, cả những
người mua bán cổ phần lẫn nhà cho vay ngân hàng đều phân tích các báo cáo tài chính
coi đó như một công việc hỗ trợ cho việc ra quyết định, tuy nhiên phạm vị chú ý chính
trong những phân tích của họ s khác nhau. Nhà cho vay ngân hàng thể quan tâm
nhiều hơn tới khảng cơ động chuyển sang tiền mặt trong thời kỳ ngắn hạn giá trị
giải của các tài sản tínhđộng. Còn các nhà đầu cổ phần tiềm năng quan tâm hơn
đến khả năng sinh lợi lâu dài cấu vốn. Tuy nhiên, trong cả hai trường hợp, sự định
hướng vào việc ra quyết định của công tác phân tích là đặc trưng chung.
hai mục đích hoặc mục tiêu trung gian trong PTBCTC, đồng thời mối quan tâm
cho mọi nhà phân tích thông minh. Thứ nhất, mục tiêu ban đầu của việc PTBCTC
nhằm để "hiểu được các con số" hoặc để "nắm chắcc con số", tức sử dụng các công
cụ phân tích tài chính như là một phương tiện hỗ trợ để hiểu rõ các số liệu tài chính trong
báo o. Như vậy, người ta thể đưa ra nhiều biện pháp phân tích khác nhau nhằm để
miêu tả những quan hệ có nhiều ý nghĩa và chắt lọc thông tin từ các dữ liệu ban đầu. Thứ
hai, do sự định hướng của công tác phân tích tài chính nhằm vào việc ra quyết định, một
mục tiêu quan trọng khác nhằm đưa ra một sở hợp cho việc dự đoán tương lai.
Trên thực tế, tất cả các công việc ra quyết định, phân tích tài chính hay tất cả những việc
tương tự đều nhằm hướng vào tương lai. Do đó, người ta sử dụng các công cụ và kĩ thuật
PTBCTC nhằm cố gắng đưa ra đánh giá căn cứ về tình hình tài chính tương lai của
công ty, dựa trên phân tích tình hình tài chính trong quá khứ hiện tại, đưa ra ước
tính tốt nhất về khả năng của những sự cố kinh tế trong tương lai.
Trong nhiều trường hợp người ta nhận thấy rằng, phần lớn công việc PTBCTC bao
gồm việc xem xét cẩn thận, tỷ mỉ các báo cáo tài chính, thậm chí cả việc đọc kỹ lưỡng
hơn đối vớic chú thích việc sắp xếp lại hoặc trình bày lại các số liệu sẵn để đáp
ứng nhu cầu của người phân tích. Khi đó, người ta có thể hỏi tại sao không thể chấp nhận
các báo cáo tài chính đã chuẩn bị theo các mệnh giá, nói ch khác tại sao lại “can
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH - Người đăng: nghiaking333-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 9 10 963