Ktl-icon-tai-lieu

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI QUYẾT ĐỊNH DI CƯ TỰ DO QUA BIÊN GIỚI TRUNG QUỐC CỦA LAO ĐỘNG XÃ THANH THỦY – HUYỆN VỊ XUYÊN – TỈNH HÀ GIANG

Được đăng lên bởi Vũ Chinh
Số trang: 113 trang   |   Lượt xem: 822 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
------- ššš -------

VŨ ANH QUÂN

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI QUYẾT
ĐỊNH DI CƯ TỰ DO QUA BIÊN GIỚI TRUNG
QUỐC CỦA LAO ĐỘNG XÃ THANH THỦY – HUYỆN
VỊ XUYÊN – TỈNH HÀ GIANG

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

HÀ NỘI – 2015

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
------- ššš -------

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI QUYẾT
ĐỊNH DI CƯ TỰ DO QUA BIÊN GIỚI TRUNG
QUỐC CỦA LAO ĐỘNG XÃ THANH THỦY – HUYỆN
VỊ XUYÊN – TỈNH HÀ GIANG

Sinh viên thực hiện

:VŨ ANH QUÂN

Chuyên ngành

: PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Lớp

: K57 PTNTC

Niên khoá

: 2012 – 2016

Giảng viên hướng dẫn

: TS. NGUYỄN HỮU KHÁNH

HÀ NỘI – 2015

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan rằng đây là công trình nghiên cứu của tôi. Số liệu và
kết quả nghiên cứu trong khóa luận tốt nghiệp này là hoàn toàn trung thực và
chưa từng được sử dụng trong bất cứ cuộc bảo vệ học vị nào.
Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện trong khóa
luận đều đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong khóa luận đều
được chỉ rõ nguồn gốc.
Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2015
Sinh viên

Vũ Anh Quân

i

LỜI CẢM ƠN
Trong thời gian học tập, nghiên cứu gặp rất nhiều khó khăn, tôi đã nhận
được sự hỗ trợ, giúp đỡ tận tình của gia đình các thầy giáo, cô giáo và các đơn
vị, bạn bè đồng nghiệp về tinh thần, vật chất để tôi hoàn thành khóa luận này.
Lời đầu tiên, tôi xin được bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc tới
thầy giáo TS.Nguyễn Hữu Khánh, người đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ tôi
vượt qua những khó khăn trong quá trình nghiên cứu để hoàn chỉnh bản luận
văn này.
Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới:
- Các thầy cô giáo trong khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, Học Viện
Nông Nghiệp Việt Nam, cùng toàn thể các thầy giáo, cô giáo đã tận tình giảng
dạy hướng dẫn, truyền đạt những kinh nghiệm quý báu cho tôi trong quá trình
học tập tại Học viện.
- Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các cán bộ tại UBND xã
Thanh Thuỷ, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, cùng toàn thể bà con xã Thanh
Thuỷ, đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để tôi hoàn thành tốt nội dung đề tài này.
Tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới những người thân trong gia
đình, bạn bè, đồng nghiệp đã luôn quan tâm động viên và tạo điều kiện giúp
đỡ tôi trong suốt quá trình học tập và hoàn thành khóa luận của mình.
Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2015
Sinh viên

Vũ Anh Quân

ii

TÓM TẮT KHOÁ LUẬN
Di cư được xem là động lực và cũng là kết quả của quá trình p...
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------  -------
VŨ ANH QUÂN
PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI QUYẾT
ĐNH DI T DO QUA BIÊN GII TRUNG
QUỐC CA LAO ĐNG XÃ THANH THY HUYN
V XUYÊN TNH HÀ GIANG
KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP
HÀ NỘI – 2015
PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI QUYẾT ĐỊNH DI CƯ TỰ DO QUA BIÊN GIỚI TRUNG QUỐC CỦA LAO ĐỘNG XÃ THANH THỦY – HUYỆN VỊ XUYÊN – TỈNH HÀ GIANG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI QUYẾT ĐỊNH DI CƯ TỰ DO QUA BIÊN GIỚI TRUNG QUỐC CỦA LAO ĐỘNG XÃ THANH THỦY – HUYỆN VỊ XUYÊN – TỈNH HÀ GIANG - Người đăng: Vũ Chinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
113 Vietnamese
PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI QUYẾT ĐỊNH DI CƯ TỰ DO QUA BIÊN GIỚI TRUNG QUỐC CỦA LAO ĐỘNG XÃ THANH THỦY – HUYỆN VỊ XUYÊN – TỈNH HÀ GIANG 9 10 994