Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích chiến lược sản phẩm Sài Gòn Đỏ cty bia Sabeco

Được đăng lên bởi Heocha91
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 16265 lần   |   Lượt tải: 60 lần
CHIẾN LƯỢC BIA SÀI GÒN EXPORT
I. GIỚI THIỆU...............................................................................................................................................1
II. MÔ TẢ CÔNG TY....................................................................................................................................2
1. Quá trình hình thành và phát triển qua các năm:.......................................................................3
2. Lĩnh vực kinh doanh:.................................................................................................................4
3. Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi:..........................................................................................4
III. BAN QUẢN LÝ CÔNG TY....................................................................................................................5
IV. TÌNH TRẠNG BẰNG SÁNG CHẾ........................................................................................................6
V. NHÀ MÁY SẢN XUẤT...........................................................................................................................6
VI. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT......................................................................................................................10
1. Nguyên vật liệu đầu vào:..........................................................................................................10
2. Chiến lược để ổn định giá nguyên liệu đầu vào:......................................................................10
3. Sản lượng sản xuất của tổng công ty năm 2011 và kế hoạch sản xuất của năm 2012:..........11
VII. Mô Tả Sản Phẩm Sài Gòn EXPORT....................................................................................................13
1.Giới thiệu về bia Sài Gòn EXPORT:.........................................................................................13
2.Thị trường bia ở Việt Nam.......................................................................................................14
3.Thị phần của bia SABECO........................................................................................................15
4.Thị phần của bia sài gòn đỏ......................................................................................................17
VIII. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH...................................................................................18
1. MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ:.................................................
CHIẾN LƯỢC BIA SÀI GÒN EXPORT
I. GIỚI THIỆU...............................................................................................................................................1
II. MÔ TẢ CÔNG TY....................................................................................................................................2
1. Quá trình hình thành và phát triển qua các năm:.......................................................................3
2. Lĩnh vực kinh doanh:.................................................................................................................4
3. Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi:..........................................................................................4
III. BAN QUẢN LÝ CÔNG TY....................................................................................................................5
IV. TÌNH TRẠNG BẰNG SÁNG CHẾ........................................................................................................6
V. NHÀ MÁY SẢN XUẤT...........................................................................................................................6
VI. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT......................................................................................................................10
1. Nguyên vật liệu đầu vào:..........................................................................................................10
2. Chiến lược để ổn định giá nguyên liệu đầu vào:......................................................................10
3. Sản lượng sản xuất của tổng công ty năm 2011 và kế hoạch sản xuất của năm 2012:..........11
VII. Mô Tả Sản Phẩm Sài Gòn EXPORT....................................................................................................13
1.Giới thiệu về bia Sài Gòn EXPORT:.........................................................................................13
2.Thị trường bia ở Việt Nam.......................................................................................................14
3.Thị phần của bia SABECO........................................................................................................15
4.Thị phần của bia sài gòn đỏ......................................................................................................17
VIII. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH...................................................................................18
1. MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ:.............................................................................................................18
2. MÔI TRƯỜNG VI MÔ..............................................................................................................21
Điểm quan trọng của công ty là 3.42 cho thấy các chiến lược mà công ty đang triển khai so với
bên ngoài ở mức khá tốt..............................................................................................................24
3. MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG...................................................................................................25
4. PHÂN TÍCH SWOT..................................................................................................................27
ĐIỂM MẠNH:..............................................................................................................................28
IX. CHIẾN LƯỢC HIỆN TẠI.....................................................................................................................32
X. CHIẾN LƯỢC ĐỀ RA:...........................................................................................................................33
1.Chiến lược phát triển nhãn hiệu: (Kết hợp S-O ).......................................................................33
2. Chiến lược mở rộng phân phối và sản xuất: ( Phối hợp W-O).................................................33
3. Chiến lược đa dang hoá sản phẩm tăng sức cạnh tranh: (Phối hợp S-T)..............................34
4.Chiến lược giữ vững và phát triển thị phần. (Phối hợp T-W)...........................................34
XI. Chiến Lược Marketing...........................................................................................................................34
Mô tả khách hàng mục tiêu..........................................................................................................34
XII. Phân bổ nguồn lực cho chiến lược đề ra...............................................................................................40
Tình hình nguồn nhân lực của công ty.........................................................................................40
XIII. KẾT LUẬN.........................................................................................................................................42
I. GIỚI THIỆU
1
Phân tích chiến lược sản phẩm Sài Gòn Đỏ cty bia Sabeco - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích chiến lược sản phẩm Sài Gòn Đỏ cty bia Sabeco - Người đăng: Heocha91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Phân tích chiến lược sản phẩm Sài Gòn Đỏ cty bia Sabeco 9 10 940