Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích chiến lược

Được đăng lên bởi Huyen Duong
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 882 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BERKSHIRE HATHAWAY
I. SỨ MỆNH _VIỄN CẢNH
1. Giới thiệu công ty
- Berkshire Hathaway là một tập đoàn đa quốc gia có Trụ sở tại Hoa Kỳ.
Giám đốc điều hành kiêm chủ tịch hội đồng quản trị của công ty là ông Warren Buffett.
Lĩnh vực kinh doanh của công ty là bảo hiểm, tiện ích và năng lượng, sản xuất, dịch vụ
bán lẻ và tài chính.
- Bối cảnh ra đời
Năm 1889, Berkshire Hathaway được thành lập với tên gọi là công ty sản xuất bông
Berkshire .
1929, BK sáp nhập với 4 nhà máy dệt may khác hình thành nên hiệp hội dệt may Hoa Kỳ
1955, hiệp hội dệt may hoa kỳ sáp nhập với công ty Hathaway hình thành công ty BH.
- Quá trình phát triển
Giai đoạn 1: 1889- 1960: tập trung vào ngành dệt may
Giai đoạn 2: Giai đoạn đa dạng hóa nhiều lĩnh vực
Năm 1965, Warren Buffet điều hành công ty
Năm 1967, BH bước vào kinh doanh bảo hiểm
Năm 1969 đến nay: BH tiếp tục mua các công ty bảo hiểm, và nhiều công ty trong lĩnh
vực khác: Tem Blue Chip,năng lượng điện MidAmerican,….
Năm 1985: BH thanh lý các hoạt động dệt may
2. Sứ mệnh-viễn cảnh
a. Viễn cảnh
Giá trị cốt lõi:
 Chất lượng sản phẩm, dịch vụ vượt trội:
Công ty cung cấp hệ thống sản phẩm đa dạng cho khách hàng ngoài ra tiêu chí phục vụ
của BH là mang ngay sản phẩm đến với khách hàng vì thế các yêu cầu của khách hàng được đáp
ứng mọi lúc, mọi nơi thông qua hệ thống phân phối.
 Sự cải tiến và thích ứng:
Berkshire Hathaway phát triển mạnh mẽ hệ thống trực tuyến và nó không ngừng tăng
cường và phát triển đa dạng hóa sản phẩm để phục vụ cho nhu cầu của khách hàng.
Sự đầu tư đúng mức, đúng thời điểm đem lại cho công ty khoản lợi lớn.
 Sự phân phối rộng khắp:

Berkshire Hathaway phân bố rộng khắp trên toàn thế giới , trong lĩnh vực bảo hiểm nó
phân bổ trên 70 quốc gia.
Mục đích cốt lõi: Berkshire Hathaway luôn luôn cố gắng để tạo ra giá trị cho khách hàng,
giúp nâng cao cuộc sống con người:
Công ty cung cấp sản phẩm, dịch vụ đa dạng vượt trội đồng thời tiết kiệm chi phí cao nhất
cho khách hàng.
Hình dung tương lai:
Trở thành công ty đầu tư lớn nhất và có ảnh hưởng nhất trên thế giới
b. Sứ mệnh
Định hướng khách hàng: Berkshire Hathaway không ngừng cố gắng để phục vụ tối đa
khách hàng của mình. BK muốn phục vụ tất cả khách hàng kể cả trong và ngoài nước.
Về hoạt động kinh doanh của công ty: BH cung cấp đa dạng sản phẩm, dịch vụ trong các
lĩnh vực mà BK kinh doanh. Và đặc biệt trong lĩnh vực bảo hiểm, công ty thỏa mãn cao nhất nhu
cầu cho khách hàng.
II.PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI
1. Môi trường vĩ mô
- Môi trường kinh tế:
1929: Chiến tran...
BERKSHIRE HATHAWAY
I. SỨ MỆNH _VIỄN CẢNH
1. Giới thiệu công ty
- Berkshire Hathaway là một tập đoàn đa quốc gia có Trụ sở tại Hoa Kỳ.
Giám đốc điều hành kiêm chủ tịch hội đồng quản trị của công ty là ông Warren Buffett.
Lĩnh vực kinh doanh của công ty bảo hiểm, tiện ích năng lượng, sản xuất, dịch v
bán lẻ và tài chính.
- Bối cảnh ra đời
Năm 1889, Berkshire Hathaway được thành lập với tên gọi công ty sản xuất bông
Berkshire .
1929, BK sáp nhập với 4 nhà máy dệt may khác hình thành nên hiệp hội dệt may Hoa Kỳ
1955, hiệp hội dệt may hoa kỳ sáp nhập với công ty Hathaway hình thành công ty BH.
- Quá trình phát triển
Giai đoạn 1: 1889- 1960: tập trung vào ngành dệt may
Giai đoạn 2: Giai đoạn đa dạng hóa nhiều lĩnh vực
Năm 1965, Warren Buffet điều hành công ty
Năm 1967, BH bước vào kinh doanh bảo hiểm
Năm 1969 đến nay: BH tiếp tục mua các công ty bảo hiểm, nhiều công ty trong lĩnh
vực khác: Tem Blue Chip,năng lượng điện MidAmerican,….
Năm 1985: BH thanh lý các hoạt động dệt may
2. Sứ mệnh-viễn cảnh
a. Viễn cảnh
Giá trị cốt lõi:
Chất lượng sản phẩm, dịch vụ vượt trội:
Công ty cung cấp hệ thống sản phẩm đa dạng cho khách hàng ngoài ra tiêu chí phục v
của BHmang ngay sản phẩm đến với khách hàng vì thế các yêu cầu của khách hàng được đáp
ứng mọi lúc, mọi nơi thông qua hệ thống phân phối.
Sự cải tiến và thích ứng:
Berkshire Hathaway phát triển mạnh mẽ hệ thống trực tuyến không ngừng tăng
cường và phát triển đa dạng hóa sản phẩm để phục vụ cho nhu cầu của khách hàng.
Sự đầu tư đúng mức, đúng thời điểm đem lại cho công ty khoản lợi lớn.
Sự phân phối rộng khắp:
Phân tích chiến lược - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích chiến lược - Người đăng: Huyen Duong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Phân tích chiến lược 9 10 758