Ktl-icon-tai-lieu

phân tích công tác quản trị công ty viễn thông viettel

Được đăng lên bởi letruchuynh1995
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 655 lần   |   Lượt tải: 1 lần
[PHÂN TÍCH CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CÔNG TY VIỄN
quản trị học THÔNG VIETTEL]

A.

LỜI MỞ ĐẦU

Từ khi xã hội nguyên thủy của loài người biết phân công lao động
và hợp tác với nhau để săn bắt thú rừng và làm nương rẫy thì lúc đó đã
bắt đầu xuất hiện những hoạt động phôi thai đầu tiên của quản trị. Có thể
nói rằng, hoạt động quản trị là một nghệ thuật có từ lâu đời nhưng quản
trị học lại là một trong những ngành khoa học mới mẻ nhất của nhân loại.
Mãi đến những năm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, các tư tưởng quản
trị mới được nghiên cứu sắp xếp thành hệ thống có cơ sở khoa học. Một
trong những người đặt nền móng đầu tiên cho khoa học quản trị là
FREDERICK W. TAYLOR vào năm 1911 với cuốn sách nổi tiếng là
“những nguyên tắc quản trị khoa học ”. Điều này nói lên tính đa dạng và
phức tạp của khoa học quản trị.
Sau thời gian được tiếp xúc với môn học này nhóm chúng em nhận
thấy quản trị là một yêu cầu tất yếu khách quan. Các hoạt động tập thể
như lao động , sản xuất , kinh doanh… đều đòi hỏi một sự phối hợp nhịp
nhàng, sự điều khiển , sự hướng dẫn cụ thể đối với từng cá nhân để hoàn
thành công việc chung. Một tập thể muốn thành công phải có một nhà
quản trị giỏi.
Để hiểu thêm về quản trị nhóm chúng em quyết định vận dụng
phân tích những nôi dung được học tại “công ty viễn thông Viettel ”. Qua
đó hiểu thêm các vấn đề lý thuyết cũng như vẫn dụng vào thực tiễn.

Nhóm 1_ lớp B18PSU-QTH2

1

[PHÂN TÍCH CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CÔNG TY VIỄN
quản trị học THÔNG VIETTEL]

Nhóm 1_ lớp B18PSU-QTH2

2

[PHÂN TÍCH CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CÔNG TY VIỄN
quản trị học THÔNG VIETTEL]

B.

NỘI DUNG

I.
1.
-

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY
Lịch sử hình thành và phát triển
Tháng 2/1990: hoàn thành tuyến vi ba số AWA Hà Nội – Vinh đầu tiên

-

cho Tổng cục Bưu điện, đây cũng là công trình lớn đầu tiên của Công ty
Tháng 7/1993: Xây dựng tuyến viba băng rộng 140 Mbps
Năm 1995 Công ty Điện tử thiết bị thông tin được đổi tên thành Công ty

-

Điện tử Viễn thông Quân đội (tên giao dịch là VIETTEL).
Năm 1996: VIETTEL tích cực chuẩn bị, lập dự án kinh doanh các dịch vụ

-

BCVT.
01/07/1997 Trung tâm phát hành báo chí được thành lập-tiền thân của

-

Công ty Bưu chính Viettel.
Tháng 9/1997 hoàn thiện là lập dự án xin phép kinh doanh 6 loại hình
dịch vụ BCVT: Dịch vụ điện thoại cố định; di động, nhắn tin, Internet,

-

trung kế vô tuyến Radio trunking; dịch vụ bưu chính.
1998-1999 Phát triển kinh doanh dịch vụ PHBC tại HN và HCM. Và
được Tổng cục Bưu điện cấp phép kinh doanh dịch vụ Bưu chính trên

-

phạm vi toàn quốc.
19...
quản trị học
[PHÂN TÍCH CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CÔNG TY VIỄN
THÔNG VIETTEL]
 LỜI MỞ ĐẦU
Từ khi hội nguyên thủy của loài người biết phân công lao động
hợp c với nhau để săn bắt thú rừng làm nương rẫy thì lúc đó đã
bắt đầu xuất hiện những hoạt động phôi thai đầu tiên của quản trị. thể
nói rằng, hoạt động quản trị một nghệ thuật từ lâu đời nhưng quản
trị học lại là một trong những ngành khoa học mới mẻ nhất của nhân loại.
Mãi đến những năm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, các tưởng quản
trị mới được nghiên cứu sắp xếp thành hệ thống sở khoa học. Một
trong những người đặt nền móng đầu tiên cho khoa học quản trị
FREDERICK W. TAYLOR vào năm 1911 với cuốn sách nổi tiếng
những nguyên tắc quản trị khoa học ”. Điều này nói lên tính đa dạng
phức tạp của khoa học quản trị.
Sau thời gian được tiếp xúc với môn học này nhóm chúng em nhận
thấy quản trị một yêu cầu tất yếu khách quan. Các hoạt động tập thể
như lao động , sản xuất , kinh doanh… đều đòi hỏi một sự phối hợp nhịp
nhàng, sự điều khiển , sự hướng dẫn cụ thể đối với từng nhân để hoàn
thành công việc chung. Một tập thể muốn thành công phải một n
quản trị giỏi.
Để hiểu thêm về quản trị nhóm chúng em quyết định vận dụng
phân tích những nôi dung được học tại “công ty viễn thông Viettel ”. Qua
đó hiểu thêm các vấn đề lý thuyết cũng như vẫn dụng vào thực tiễn.
Nhóm 1_ lớp B18PSU-QTH2
phân tích công tác quản trị công ty viễn thông viettel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phân tích công tác quản trị công ty viễn thông viettel - Người đăng: letruchuynh1995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
phân tích công tác quản trị công ty viễn thông viettel 9 10 411