Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích Đánh Giá CPI 2013

Được đăng lên bởi steventhien08
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1115 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CPI NĂM 2013

GVHD:Ths.LêThịTuyếtThanhThựchiện:NhómACELớp:13DKX02

1.Phần mở đầu:
1.1 Lý do chọn đề tài:

• Giá cả của hàng hoá dịch vụ luôn luôn biến động theo thời gian, tuy nhiên nếu
như giá cả thay đổi quá nhanh chóng, nó có thể là một cú sốc đối với nền kinh
tế.

• Chỉ số giả cả thường rất được quan tâm theo dõi và nó đóng một vai trò quan
trọng trong việc đưa ra các quyết định tàichính.

1.2Mụctiêunghiêncứu:

1.2.1Mụctiêuchung:
• -Phântích tình hình biến động CPI qua các năm, cácnhântố ảnh hưởng.
1.2.2Mụctiêucụthể:
• -Thực trạng giá tiêu dùng trong năm qua.
• - Phân tích tình hình biến động giá tiêu dùng.
• - Các nhân tố ảnh hưởng đến CPI.
• - Một số biện pháp để kiểm soát giá tiêu dùng tốt hơn.

1.3 Phương pháp nghiên cứu:
1.3.1 Thu thập số liệu:
•

Báo cáo của Tổng cục thống kê

•

Internet

•

…………

1.3.2 Phân tích số liệu:
•

So sánh

•

Thống kê

•

Mô tả tổng hợp dữliệu

1.4 Phạm vi nghiên cứu:
1.4.1 Phạm vi thời gian:

• Từ 12/2012 đến 12/2013
1.4.2 Phạm vi khônggian:

• Tập trung nghiên cứu tại Việt Nam

Chương 1: THỰC TRẠNG CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG
(CPI) CỦA VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ SỞ
VỀ CPI.

1.1 Một số khái niệm cơ sở về chỉ số giá tiêu dùng CPI
1.1.1Định nghĩa CPI:
Chỉ số giá tiêu dùng (hay được viết tắt làCPI, từ các chữ tiếng AnhConsumer Price Index) là chỉ
số tính theo phần trăm đểphản ánh mức thay đổi tương đốicủa giá hàng tiêu dùng theo thời
gian. Sở dĩ chỉ là thay đổi tương đối vì chỉ số này chỉ dựa vào một giỏ hàng hóa đại diện cho toàn
bộ hàng tiêu dùng.

1.1.2CáchtínhCPI:
* Để làm được điều đó phải tiến hành như sau:

1.
2.
3.
4.

Cố định giỏ hàng hoá:
Xác định giá cả:
Tínhchiphí(bằngtiền):
Lựachọnthờikỳgốc:

CPIt= 100 x
Thời kỳ gốc sẽ được thay đổi trong vòng 5 đến 7 năm tùy ở từngnước

1.2 Thực trạng giá tiêu dùng CPI năm 2013:
-Tổng cục Thống kê dự báo CPI năm 2013 tăng khoảng 6 % so với năm 2012. CPI năm nay có

tốc độtăng thấp nhất trong khoảng 10 năm gần đây. Như vậy, mục tiêu kiểm soát lạm phát
của Quốc hội năm naysẽ đạt được.
Năm 2013, cả nước có 17 tỉnh, thành phố điều chỉnhgiá dịch vụ y tếkhiến CPI của nhóm
thuốc và dịch vụ y tếtăng 19,5%so với tháng 12 năm trước, đóng góp vào chỉ số chung cả nước
xấp xỉ 1,1%. Các địa phương cũng tiếp tục thực hiện lộ trìnhtăng học phílàm cho CPInhóm
giáo dục tăng trên 11%,đóng góp vào chỉ số chung cả nước tăng khoảng gần 0,7%.

Bên cạnh đó, một ảnh hưởng nữa khiến CPI tăng là dogiá xăng dầuđược điều chỉnh4 đợt tăng giá và 6
đợt giảm giá. Như vậy, giá ...
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CPI NĂM 2013
GVHD:Ths.LêThịTuyếtThanhThựchiện:NhómACELớp:13DKX02
Phân tích Đánh Giá CPI 2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích Đánh Giá CPI 2013 - Người đăng: steventhien08
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Phân tích Đánh Giá CPI 2013 9 10 62