Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích đánh giá và hoạt động maketing của Hải Hà cho sản phẩm mới bánh gạo Gabi

Được đăng lên bởi ms-xu95
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1371 lần   |   Lượt tải: 2 lần
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

MAKETING CĂN BẢN
ĐỀ TÀI: Phân tích đánh giá và hoạt động maketing của Hải
Hà cho sản phẩm mới bánh gạo Gabi.
Giảng viên: Đào Thị Lan Hương

Các thành viên trong nhóm:
•

Đỗ Ngọc Lâm (nhóm trưởng )

•

Nguyễn Thị Huyền

•

Nguyễn Thị Thu Huyền

•

Nguyễn Phương Lan

•

Lê Hải Yến

•

Lương Linh Nhật

•

Nguyễn Tài Tỉnh

•

Vũ Thị Thu Hương

1

Mục lục
I, Giới thiệu chung về công ti bánh kẹo Hải Hà và sản phẩm mới....
.........Trang3
1, Công ty bánh kẹo Hải Hà........................................................................Trang 3
2, Sản phẩm mới- Bánh gạo Gabi ..............................................................Trang 6
II, Chiến lược Maketing..............................................................................Trang 8
1, Chính sách sản phẩm..............................................................................Trang 8
2, Chính sách giá ......................................................................................Trang 11
3, Chính sách phân phối ..........................................................................Trang 13
4, Chính sách xúc tiến hỗn hợp ...............................................................Trang 16
III, Ưu điểm, nhược điểm và giải pháp ...................................................Trang 19
1, Ưu điểm .................................................................................................Trang 19
2. Nhược điểm ...........................................................................................Trang 20
3, Giải pháp ...............................................................................................Trang 20

2

I.
1.

Giới thiệu chung về công ti bánh kẹo Hải Hà và sản phẩm mới
Công ty bánh kẹo Hải Hà
1.1 Giới thiệu chung

Hiện nay công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà là một trong những thương hiệu
bánh kẹo hàng đầu tại Việt Nam. Với sản lượng hàng năm trên 15.000 tấn, Hải Hà
ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và trong khu vực. Các sản
phẩm bánh kẹo mang thương hiệu HAIHACO luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình
từ người tiêu dùng. Phát triển và nâng cao thương hiệu HAIHACO, liên kết, liên
doanh với các doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm đưa thương hiệu công ty
trở thành thương hiệu mạnh.
Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà, tên giao dịch là Haiha Confectionery
Joint-Stock Company. Công ty được thành lập ngày 25/12/1960, gần 50 năm phấn
đấu và trưởng thành Công ty đã là nhà sản xuất bánh kẹo hàng đầu Việt Nam với
qui mô sản xuất l...
1
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
MAKETING CĂN BẢN
ĐỀ TÀI: Phân tích đánh giá và hoạt động maketing của Hải
Hà cho sản phẩm mới bánh gạo Gabi.
Giảng viên: Đào Thị Lan Hương
Các thành viên trong nhóm:
Đỗ Ngọc Lâm (nhóm trưởng )
Nguyễn Thị Huyền
Nguyễn Thị Thu Huyền
Nguyễn Phương Lan
Lê Hải Yến
Lương Linh Nhật
Nguyễn Tài Tỉnh
Vũ Thị Thu Hương
Phân tích đánh giá và hoạt động maketing của Hải Hà cho sản phẩm mới bánh gạo Gabi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích đánh giá và hoạt động maketing của Hải Hà cho sản phẩm mới bánh gạo Gabi - Người đăng: ms-xu95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Phân tích đánh giá và hoạt động maketing của Hải Hà cho sản phẩm mới bánh gạo Gabi 9 10 731