Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích hoạt động quảng cáo của các DN VN

Được đăng lên bởi Low Speed
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 3186 lần   |   Lượt tải: 9 lần
GVHD: La Nguyễn Thùy Dung

Chuyên đề Marketing

PHẦN GIỚI THIỆU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Hiện nay, các công ty muốn đưa hàng hóa hay dịch vụ ra thị trường thành
công, đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng thì họ phải trải qua một quá trình dài. Quá
trình đó không đơn giản chỉ là sản xuất rồi mang đi tiêu thụ. Nó đòi hỏi các doanh
nghiệp phải tiến hành nghiên cứu thị trường để tìm hiểu nhu cầu chưa được thỏa
mãn. Khi nhu cầu đã được xác định, các chiến lược sản phẩm, chiến lược giá, chiến
lược phân phối… sẽ được các doanh nghiệp thực hiện để sản phẩm được tiêu thụ dễ
dàng và nhanh chống. Nhưng các chiến lược trên có tốt đi chăng nữa nếu như khách
hàng của chúng ta chưa có bất kì một thông tin nào về sản phẩm, về công ty thì cũng
thật khó để công ty có thể cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường năng động và đầy
cạnh tranh như hiện nay. Chính vì vậy các chiến lược chiêu thị nhằm cung cấp thông
tin cho thị trường là không thể thiếu. Và một trong những công cụ hiệu quả để
truyền tải thông tin, thu hút, thuyết phục khách hàng, thúc đẩy hoạt động bán hàng là
hoạt động quảng cáo, một vũ khí sắc bén nhằm thu hẹp khả năng mở rộng thị trường
của đối thủ cạnh tranh và đánh bại các đối thủ cạnh tranh trên thị trường mà mình
hoạt động. Do đó, vấn đề đặt ra hiện nay là quảng cáo như thế nào? Quảng cáo ở
đâu? Quảng cáo cho đối tượng nào là hiệu quả?... Hơn nữa các công ty hoạt động
trong ngành quảng cáo ở nước ta còn tồn tại nhiều bất cập. Đa phần các công ty chỉ
gia công phần phụ các chương trình quảng cáo, còn việc thiết kế các chiến lược
quảng cáo, thông điệp quảng cáo…do các công ty nước ngoài thực hiện. Hoạt động
quảng cáo của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay đứng trước tình trạng tự phát, yếu
kém về nhân lực, trình độ, lệ thuộc vào doanh nghiệp nước ngoài. Chính vì vậy mà
đề tài “Phân tích hoạt động quảng cáo của các doanh nghiệp Việt Nam” được
thực hiện nhằm đánh giá thực trạng về hoạt động quảng cáo của các doanh nghiệp
hiện nay, và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh
nghiệp, cũng như tạo lợi ích cho người tiêu dùng và cho toàn xã hội.

SVTH: Trương Ngọc Thanh Lan

Trang 1

GVHD: La Nguyễn Thùy Dung

Chuyên đề Marketing

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
2.1 Mục tiêu chung
Phân tích hoạt động quảng cáo của các doanh nghiệp Việt Nam và đề xuất một
số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quảng cáo cho các doanh nghiệp.
2.2 Mục tiêu cụ thể
- Phân tích thực trạng về hoạt động quảng cáo của các doanh nghiệp ở Việt Nam.
- Đánh giá những thuận lợi và khó k...
GVHD: La Nguyễn Thùy Dung Chuyên đề Marketing
PHẦN GIỚI THIỆU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Hiện nay, các công ty muốn đưa hàng hóa hay dịch vụ ra thị trường thành
công, đáp ng tối đa nhu cầu khách hàng thì họ phải trải qua một qtrình dài. Quá
trình đó không đơn giản chỉ sản xuất rồi mang đi tiêu thụ. đòi hỏi các doanh
nghiệp phải tiến hành nghiên cứu th trường để tìm hiểu nhu cầu chưa được thỏa
mãn. Khi nhu cầu đã được xác định, các chiến ợc sản phẩm, chiến lược giá, chiến
lược phân phối… sẽ được các doanh nghiệp thực hiện để sản phẩm được tiêu thụ dễ
dàng nhanh chống. Nhưng các chiến ợc trên có tốt đi chăng nữa nếu như khách
hàng của chúng ta chưa có bất kì một thông tin nào về sản phẩm, về công ty thì cũng
thật k để công tythể cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường ng độngđầy
cạnh tranh như hiện nay. Chính vì vậy các chiến ợc chiêu thị nhằm cung cấp thông
tin cho th trường không thể thiếu. một trong những công cụ hiệu quả để
truyền tải thông tin, thu hút, thuyết phục khách hàng, thúc đẩy hoạt động bán hàng là
hoạt động quảng cáo, một vũ khí sắc bén nhằm thu hẹp khả năng mở rộng thị trường
của đối thcạnh tranh và đánh bại các đối thủ cạnh tranh trên thị trường mà mình
hoạt động. Do đó, vấn đ đặt ra hiện nay quảng cáo n thế o? Quảng cáo
đâu? Quảng cáo cho đối ợng nào hiệu quả?... n nữa các công ty hoạt động
trong ngành quảng cáo ở nước ta còn tồn tại nhiều bất cập. Đa phần các công ty chỉ
gia công phần phụ các chương trình quảng cáo, còn việc thiết kế các chiến lược
quảng cáo, thông điệp quảng cáo…do các công ty ớc ngoài thực hiện. Hoạt động
quảng cáo của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay đứng trước tình trạng tự phát, yếu
kém về nhân lực, trình độ, lệ thuộc vào doanh nghip nước ngi. Chính vậy
đề tài Phân tích hoạt động quảng cáo của c doanh nghiệp Việt Nam được
thực hiện nhằm đánh g thực trạng v hoạt động quảng cáo của các doanh nghiệp
hiện nay, và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh
nghiệp, cũng như tạo lợi ích cho người tiêu dùng và cho toàn xã hội.
SVTH: Trương Ngọc Thanh Lan
Trang 1
Phân tích hoạt động quảng cáo của các DN VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích hoạt động quảng cáo của các DN VN - Người đăng: Low Speed
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Phân tích hoạt động quảng cáo của các DN VN 9 10 54