Ktl-icon-tai-lieu

phân tích hợp đồng xuấ nhập khẩu

Được đăng lên bởi Vỹ Trần
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1857 lần   |   Lượt tải: 5 lần
NHÓM 7 – NVTMQT N03

1

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

TIỂU LUẬN
NGHIỆP VỤ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Đề tài:
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC HỢP ĐỒNG XUẤT NHẬP KHẨU CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ

Giáo viên hướng dẫn : Trần Hà Uyên Thi
Nhóm 7

: Trần Ngô Nữ Hậu Vỹ
Mai Thị Ngọc Trâm
Trương Thị Minh Tâm
Lê Thị Ái Quỳnh
Hoàng Thị Thanh Thảo
Phan Minh Nhật

Lớp : Nghiệp vụ thương mại quốc tế N03

Huế, tháng 12 năm 2014
1

NHÓM 7 – NVTMQT N03

2

2

NHÓM 7 – NVTMQT N03

3

I. Đặt vấn đề
1.1 Lý do chọn đề tài
Nền kinh tế Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường
có sự quản lý vĩ mô của nhà nước và đang trong giai đoạn công nghiệp hoá – hiện đại hoá
đất nước. Từ thực tế cho thấy chưa bao giờ hoạt động thương mại quốc tế lại diễn ra sôi
động như ngày nay. Xuất nhập khẩu đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với nền kinh tế
quốc dân, giúp tạo nguồn vốn cho phục vụ công nghiệp hoá đất nước, góp phần chuyển
dịch cơ cấu kinh tế sang nền kinh tế hướng ngoại, tác động tích cực tới việc giải quyết
công ăn việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, làm cơ sở để mở rộng và thúc đẩy các
quan hệ kinh tế đối ngoại, đảm bảo sự cân bằng cán cân thanh toán ngoại thương Hoạt
động xuất nhập khẩu không những thúc đẩy sự hoàn thiện về chất và lượng của hàng hoá
cũng như hỗ trợ cho sản xuất trong nước mà còn nâng cao khả năng cạnh tranh, gia tăng
lợi ích xã hội và lợi ích của người tiêu dùng.
Để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh quốc tế được thực hiện một cách thuận lợi và
an toàn thì một nghiệp vụ quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp là quy trình xây dựng và
thực hiện hợp đồng. Tuy nhiên đây là một vấn đề khó khăn và ảnh hưởng đến sự thành
bại của một doanh nghiệp, do đó mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển tốt thì vấn
đề đặt ra là phải thực hiện tốt quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng, bởi đây là cơ sở pháp
lý để xác định quyền và nghĩa vụ giữa các bên, là căn cứ giải quyết tranh chấp khiếu nại –
một vấn đề mà trong hoạt động thương mại quốc tế khó tránh khỏi. Các doanh nghiệp ở
Thừa Thiên Huế cũng không ngoại lệ khi sử dụng các hợp đồng xuất nhập khẩu khi tham
gia các hoạt động kinh doanh quốc tế.
Xuất phát từ thực tiễn và để hiểu rõ hơn về các hợp đồng xuất nhập khẩu, nhóm
chúng em quyết định chọn đề tài nghiên cứu “Phân tích và đánh giá các hợp đồng xuất
nhập khẩu của công ty cổ phần dệt may Huế - HUEGATEX”.

3

NHÓM 7 – NVTMQT N03

4

-

1.2 Mục tiêu nghiên cứu
Tìm hiểu những lý luận cơ bản về xuất nhập khẩu và hợp đồng xuất nhập khẩu trong kinh...
NHÓM 7 – NVTMQT N03
1
ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
TIỂU LUẬN
NGHIỆP VỤ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
Đề tài:
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC HỢP ĐỒNG XUẤT NHẬP KHẨU CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ
Giáo viên hướng dẫn : Trần Hà Uyên Thi
Nhóm 7 : Trần Ngô Nữ Hậu Vỹ
Mai Thị Ngọc Trâm
Trương Thị Minh Tâm
Lê Thị Ái Quỳnh
Hoàng Thị Thanh Thảo
Phan Minh Nhật
Lớp : Nghiệp vụ thương mại quốc tế N03
Huế, tháng 12 năm 2014
1
phân tích hợp đồng xuấ nhập khẩu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phân tích hợp đồng xuấ nhập khẩu - Người đăng: Vỹ Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
phân tích hợp đồng xuấ nhập khẩu 9 10 633