Ktl-icon-tai-lieu

PHÂN TÍCH LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA THỊ TRƯỜNG ĐỘC QUYỀN NHÓM TẠI VIỆT NAM

Được đăng lên bởi Vi Cool
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 876 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Khái niệm thị trường độc quyền nhóm
Thị trường độc quyền nhóm là dạng thị trường mà trên đó chỉ có một nhóm
nhỏ doanh nghiệp cùng hoạt động và thường có quy mô tương đối lớn so với
quy mô chung của thị trường. Vì vậy, doanh nghiệp có sức mạnh thị trường
(khả năng chi phối giá) đáng kể. Các sản phẩm của thị trường này có tính
đồng nhất (giống hay gần giống nhau) hay khác biệt.
2. Đặc trưng thị trường độc quyền nhóm
- Thứ nhất, thị trường độc quyền nhóm gồm một số lượng nhỏ các công ty,
doanh nghiệp. Trong đó, có ít nhất một số công ty có sức mạnh đủ lớn so
với toàn bộ thị trường để tác động đến giá thị trường.
- Thứ hai, đặc trưng cơ bản và nổi bật nhất của thị trường độc quyền nhóm
là sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các doanh nghiệp. Những phản ứng của các
đối thủ được doanh nghiệp quan tâm đặc biệt mỗi khi đưa ra quyết định.
Khi một doanh nghiệp tiến hành chiến lược thay đổi giá cả, sản lượng,
quảng cáo,... ảnh hưởng đến bất kỳ các doanh nghiệp còn lại, lập tức các
doanh nghiệp này sẽ phản ứng đối phó lại nhằm bảo vệ thị phần của
mình. Do sự phụ thuộc lẫn nhau này, các công ty độc quyền nhóm can dự
vào hành vi chiến lược. Hành vi chiến lược xảy ra khi kết quả tốt nhất cho
một bên được quyết định bằng hành động của các bên khác.
- Thứ ba, các doanh nghiệp nghiệp mới khó (hoặc đôi khi không thể) gia
nhập ngành. Nguyên nhân là do sự tồn tại của những rào chắn như: độc
quyền về bằng sáng chế, quy trình công nghệ, có ưu thế về quy mô lớn,
uy tín, tiếng tăm sẵn có của các doanh nghiệp hiện tại,...
- Thứ tư, các sản phẩm trong thị trường độc quyền nhóm vừa được tiêu
chuẩn hóa vừa có sự khác biệt.
- Thứ năm, đường cầu thị trường có thể dễ thiết lập nhưng cần phải dự đoán
chính xác lượng cầu thị trường và số lượng cung ứng của các đối thủ ở mỗi
mức giá mới thiệt lập được đường cầu từng doanh nghiệp.
3. Lợi thế có được từ hợp tác

Do có ít các công ty trong một ngành độc quyền thiểu số, sản lượng của mỗi công ty
chiếm một thị phần lớn trên thị trường. Vì vậy, quyết định giá cả và sản lượng của mỗi
công ty có tác động đáng kể lên lợi nhuận của các công ty khác.
Ngoài ra, do mỗi công ty chiếm lĩnh một thị trường riêng biệt, khi hai công ty
hợp tác với nhau, thị trường chung sẽ được mở rộng. Sản phẩm đầu ra sẽ
cùng lúc đáp ứng được các nhu cầu khác nhau từ các đối tượng khách hàng
khác nhau.
Sự hợp tác giữa các công ty không những tăng doanh thu mà còn tăng cường
sức mạnh của mỗi công ty. Các công ty có thể tận dụng những lợi thế sẵn có
của công ty kia như: quy trình cô...
1. Khái niệm thị trường độc quyền nhóm
Thị trường độc quyền nhóm là dạng thị trường mà trên đó chỉ có một nhóm
nhỏ doanh nghiệp cùng hoạt động và thường có quy mô tương đối lớn so với
quy mô chung của thị trường. Vì vậy, doanh nghiệp có sức mạnh thị trường
(khả năng chi phối giá) đáng kể. Các sản phẩm của thị trường này có tính
đồng nhất (giống hay gần giống nhau) hay khác biệt.
2. Đặc trưng thị trường độc quyền nhóm
- Thứ nhất, thị trường độc quyền nhóm gồm một số lượng nhỏ các công ty,
doanh nghiệp. Trong đó, có ít nhất một số công ty có sức mạnh đủ lớn so
với toàn bộ thị trường để tác động đến giá thị trường.
- Thứ hai, đặc trưng cơ bản và nổi bật nhất của thị trường độc quyền nhóm
là sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các doanh nghiệp. Những phản ứng của các
đối thủ được doanh nghiệp quan tâm đặc biệt mỗi khi đưa ra quyết định.
Khi một doanh nghiệp tiến hành chiến lược thay đổi giá cả, sản lượng,
quảng cáo,... ảnh hưởng đến bất kỳ các doanh nghiệp còn lại, lập tức các
doanh nghiệp này sẽ phản ứng đối phó lại nhằm bảo vệ thị phần của
mình. Do sự phụ thuộc lẫn nhau này, các công ty độc quyền nhóm can dự
vào hành vi chiến lược. Hành vi chiến lược xảy ra khi kết quả tốt nhất cho
một bên được quyết định bằng hành động của các bên khác.
- Thứ ba, các doanh nghiệp nghiệp mới khó (hoặc đôi khi không thể) gia
nhập ngành. Nguyên nhân là do sự tồn tại của những rào chắn như: độc
quyền về bằng sáng chế, quy trình công nghệ, có ưu thế về quy mô lớn,
uy tín, tiếng tăm sẵn có của các doanh nghiệp hiện tại,...
- Thứ tư, các sản phẩm trong thị trường độc quyền nhóm vừa được tiêu
chuẩn hóa vừa có sự khác biệt.
- Thứ năm, đường cầu thị trường có thể dễ thiết lập nhưng cần phải dự đoán
chính xác lượng cầu thị trường và số lượng cung ứng của các đối thủ ở mỗi
mức giá mới thiệt lập được đường cầu từng doanh nghiệp.
3. Lợi thế có được từ hợp tác
Do có ít các công ty trong một ngành độc quyền thiểu số, sản lượng của mỗi công ty
chiếm một thị phần lớn trên thị trường. Vì vậy, quyết định giá cả và sản lượng của mỗi
công ty có tác động đáng kể lên lợi nhuận của các công ty khác.
Ngoài ra, do mỗi công ty chiếm lĩnh một thị trường riêng biệt, khi hai công ty
hợp tác với nhau, thị trường chung sẽ được mở rộng. Sản phẩm đầu ra sẽ
cùng lúc đáp ứng được các nhu cầu khác nhau từ các đối tượng khách hàng
khác nhau.
Sự hợp tác giữa các công ty không những tăng doanh thu mà còn tăng cường
sức mạnh của mỗi công ty. Các công ty có thể tận dụng những lợi thế sẵn có
của công ty kia như: quy trình công nghệ, uy tín, tiếng tăm, v.v.v
PHÂN TÍCH LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA THỊ TRƯỜNG ĐỘC QUYỀN NHÓM TẠI VIỆT NAM - Người đăng: Vi Cool
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
PHÂN TÍCH LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA THỊ TRƯỜNG ĐỘC QUYỀN NHÓM TẠI VIỆT NAM 9 10 537