Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích mối quan hệ giữa sự thay đổi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và cung tiền (M1)

Được đăng lên bởi daongoc-auto-gmail-com
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 3422 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MÔN: KINH TẾ LƯỢNG

NHÓM 4

CHƯƠNG 1: ĐỀ TÀI VÀ CƠ SỞ LÍ LUẬN
1.1 Mô phỏng đề tài
Đề tài: Phân tích mối quan hệ giữa sự thay đổi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và cung
tiền (M1)
Bảng số liệu về sự thay đổi chỉ số giá tiêu dùng và cung tiền qua các năm
Năm
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

CPI annual change ( %)
0
0
5.7
3.2
7.8
4.3
-1.6
-0.5
4
3.2
7.8
8.3
7.1
8.3
23.1
5.9
10
18.6

Money supply (M1)
33,476
41,649
51,519
62,867
78,338
105,447
152,497
191,113
235,518
314,148
402,738
531,472
723,204
443,429
442,984
581,535
640,959
705,998

Hình 1: Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và cung tiền
(M1)

GVHD: Th.S ĐOÀN HÙNG CƯỜNG

1

MÔN: KINH TẾ LƯỢNG

NHÓM 4

Nguồn dữ liệu: Số liệu kinh tế Việt Nam . Nguồn : ADB, Key Indicators for Asia
and the Pacific 2012, 
1.2 Cơ sở lí luận
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI- Consumer Price Index) phản ánh tốc độ thay đổi
giá của các mặt hàng tiêu dùng chính: lương thực, thực phẩm, quần áo…
Giá cả của hàng hoá dịch vụ luôn luôn biến động theo thời gian, tuy nhiên nếu
như giá cả thay đổi quá nhanh chóng, nó có thể là một cú sốc đối với nền kinh tế.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) là một chỉ số cơ bản đo lường giá cả hàng hoá dịch vụ
và cho biết liệu nền kinh tế có bị lạm phát hoặc giảm phát hay không. Chỉ số giả cả
GVHD: Th.S ĐOÀN HÙNG CƯỜNG

2

MÔN: KINH TẾ LƯỢNG

NHÓM 4

thường rất được quan tâm theo dõi và nó đóng một vai trò quan trọng trong việc
đưa ra các quyết định tài chính quan trọng như chính sách lãi suất của cục dự trữ
liên bang Mỹ hay quyết định tiến hành hedging của các ngân hàng và doanh
nghiệp lớn. Cũng rất có lợi cho các nhà đầu tư cá nhân tiến nếu họ tính đến chỉ số
CPI khi tiến hành hedging hoặc đưa ra quyết định phân bổ vốn đầu tư.
•

Mối quan hệ giữa cung tiền và lạm phát

Cung ứng tiền tệ MS (Money Supply) là toàn bộ lượng tiền đang lưu thông của
cá nhân và doanh nghiệp, không kể các tổ chức tín dụng và ngân hàng trung ương.
Trong các tình huống kinh tế bình thường, nếu cung tiền tăng nhanh hơn sản lượng
thực tế sẽ gây ra lạm phát.
Trong nền kinh tế khủng hoảng (gặp bẫy thanh khoản), mối tương quan "bị phá
vỡ" bởi một sự suy giảm của tốc độ chu chuyển tiền tệ. Điều đó giải thích tại sao
trong nền kinh tế suy thoái các NHTW có thể tăng cung tiền mà không gây lạm
phát. Điều này đã xảy ra ở Mỹ trong giai đoạn 2008-2011 khi mà tăng mạnh cung
tiền không gây lạm phát. Tuy vậy, khi nền kinh tế phục hồi trở lại và tốc độ chu
...
MÔN: KINH TẾ LƯỢNG NHÓM 4
CHƯƠNG 1: ĐỀ TÀI VÀ CƠ SỞ LÍ LUẬN
1.1 Mô phỏng đề tài
Đề tài: Phân tích mối quan hệ giữa sự thay đổi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cung
tiền (M1)
Bảng số liệu về sự thay đổi chỉ số giá tiêu dùng và cung tiền qua các năm
Năm CPI annual change ( %) Money supply (M1)
1994 0 33,476
1995 0 41,649
1996 5.7 51,519
1997 3.2 62,867
1998 7.8 78,338
1999 4.3 105,447
2000 -1.6 152,497
2001 -0.5 191,113
2002 4 235,518
2003 3.2 314,148
2004 7.8 402,738
2005 8.3 531,472
2006 7.1 723,204
2007 8.3 443,429
2008 23.1 442,984
2009 5.9 581,535
2010 10 640,959
2011 18.6 705,998
Hình 1: Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cung tiền
(M1)
GVHD: Th.S ĐOÀN HÙNG CƯỜNG 1
Phân tích mối quan hệ giữa sự thay đổi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và cung tiền (M1) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích mối quan hệ giữa sự thay đổi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và cung tiền (M1) - Người đăng: daongoc-auto-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Phân tích mối quan hệ giữa sự thay đổi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và cung tiền (M1) 9 10 356