Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích ngành nước uống không gas ở Việt Nam

Được đăng lên bởi phammylinh36k15-1-gmail-com
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1078 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài tập cá nhân số 2
Nguyễn Thanh Liêm

GVHD: TS.

Bài tập cá nhân số 2:
Sinh viên: Phạm Mỹ Linh
Lớp tín chỉ : 36K15.1
Lớp học phần: QTCL3_3
PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI
Giới hạn nghiên cứu:
-

Lĩnh vực: Ngành sản xuất nước uống không gas

-

Thời gian: giai đoạn từ 2000-2013

-

Phạm vi: trong lãnh thổ Việt Nam

1.
Môi trường toàn cầu
1.1. Môi trường nhân khẩu học
o Xu hướng gia tăng dân số
Theo báo cáo của Liên hiệp quốc, dân số thế giới đã đạt 6 tỷ người vào năm 1999,
tăng lên 6,5 tỷ người năm 2004, lên 6,7 tỷ người năm 2008, và dự báo sẽ lên đến 7
tỷ người vào năm 2012 và 9,2 tỷ người vào năm 2050. Dân số thế giới đã trải qua
sự tăng trưởng liên tục kể từ cuối dịch bệnh dịch hạch khoảng những năm 13481350 Hiện nay, dân số thế giới đang gia tăng với tỷ lệ trung bình là 1,2%/năm; tức
cứ 1 giây lại có 4,4 em bé chào đời; tăng 78 triệu người hàng năm; bình quân cứ
13 năm dân số thế giới đã tăng thêm 1 tỷ người.
Dân số theo vùng: Dân số liệu thống kê trong 6 châu lục và 10 quốc gia
Dân số Châu Á chiếm hơn 60% dân số thế giới với hơn 4 tỷ người. Trung Quốc và
Ấn Độ cùng nhau chiếm khoảng 37 phần trăm dân số thế giới.

SVTH: Phạm Mỹ Linh
Trang 1

Bài tập cá nhân số 2
Nguyễn Thanh Liêm

GVHD: TS.

Châu Phi đứng sau với 1 tỷ người, chiếm 15% dân số thế giới.
Châu Âu có 733.000.000 người, chiếm 11% dân số thế giới. Bắc Mỹ là nơi có đến
352 triệu người (5%), châu Mỹ La tinh và vùng Caribê có 589000000 người (9%),
và Châu Đại Dương có 35 triệu người (ít hơn 1%)

Biểu đồ dân số thế giới giai đoạn 2000- 2011

SVTH: Phạm Mỹ Linh
Trang 2

Bài tập cá nhân số 2
Nguyễn Thanh Liêm

GVHD: TS.

Phần dân số từ năm 1950 đến năm 2010 và sự phát triên dân số trong 10 năm
từ năm 2000 đến 2010

 Khuynh hướng: gia tăng dân số và tập trung ở khu vực Châu Á
 Cơ hội : Tăng nhu cầu sản phẩm của ngành, nhất là ở các thị trường đông dân
như Châu Á
o Xu hướng của già hóa dân số trên thế giới
Già hóa dân số ngày càng diễn ra với tốc độ nhanh hơn, đặc biệt là tại các nước
đang phát triển. Liên Hợp Quốc đã nghiên cứu và dự báo thế kỷ XXI là thế kỷ già
hóa. Tốc độ gia tăng dân số cao tuổi ngày càng mạnh và nhanh hơn các nhóm tuổi
Tuổi thọ bình quân của thế giới đã tăng thêm 20 năm đạt mức 68 tuổi năm 2005 và
dự báo là 76 tuổi vào năm 2045. Kết quả là dân số của nhiều quốc gia sẽ già đi
nhanh chóng và số lượng các quốc gia phải đối mặt với thực trạng này ngày càng
tăng. Trong 50 năm (1950-2000) tỷ trọng NCT tăng thêm 1,1 điểm phần trăm,
nhưng 50 năm sau (2000-2050) , tỷ trọng NCT tăng t...
Bài tập cá nhân số 2 GVHD: TS.
Nguyễn Thanh Liêm
Bài tập cá nhân số 2:
Sinh viên: Phạm Mỹ Linh
Lớp tín chỉ : 36K15.1
Lớp học phần: QTCL3_3
PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI
Giới hạn nghiên cứu:
- Lĩnh vực: Ngành sản xuất nước uống không gas
- Thời gian: giai đoạn từ 2000-2013
- Phạm vi: trong lãnh thổ Việt Nam
1. Môi trường toàn cầu
1.1. Môi trường nhân khẩu học
o Xu hướng gia tăng dân số
Theo báo cáo của Liên hiệp quốc, dân số thế giới đã đạt 6 tỷ người vào năm 1999,
tăng lên 6,5 tỷ người năm 2004, lên 6,7 tỷ người năm 2008, và dự báo sẽ lên đến 7
tỷ người vào năm 2012 9,2 tỷ người vào năm 2050. Dân số thế giới đã trải qua
sự tăng trưởng liên tục kể từ cuối dịch bệnh dịch hạch khoảng những năm 1348-
1350 Hiện nay, dân số thế giới đang gia tăng với tỷ lệ trung bình là 1,2%/năm; tức
cứ 1 giây lại 4,4 em chào đời; tăng 78 triệu người hàng năm; bình quân cứ
13 năm dân số thế giới đã tăng thêm 1 tỷ người.
Dân số theo vùng: Dân số liệu thống kê trong 6 châu lục và 10 quốc gia
Dân số Châu Á chiếm hơn 60% dân số thế giới với hơn 4 tỷ người. Trung Quốc và
Ấn Độ cùng nhau chiếm khoảng 37 phần trăm dân số thế giới.
SVTH: Phạm Mỹ Linh
Trang 1
Phân tích ngành nước uống không gas ở Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích ngành nước uống không gas ở Việt Nam - Người đăng: phammylinh36k15-1-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Phân tích ngành nước uống không gas ở Việt Nam 9 10 985