Ktl-icon-tai-lieu

phân tích sự biến động của doanh thu tại công ty cổ phần xi măng bỉm sơn sử dụng spss

Được đăng lên bởi Miu Miu
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1925 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nguyên lí Thống kê kinh tế với SPSS

Th.s Nguyễn Thị Tiến

LỜI MỞ ĐẦU

Nền kinh tế thị trường luôn song hành tồn tại mối quan hệ giữa cung và cầu.nghiên
cứu kinh tế là đi tìm hiểu mối quan hệ ấy .Nếu “kinh tế học ”giúp ta nghiên cứu các hành
vi kinh tế của người tiêu dùng hay doanh nghiệp sản xuất ,thì thống kê học hay “Nguyên
lí thống kê kinh tế” là môn học khoa học kinh tế xã hội cung cấp cho chúng ta các phương
pháp , kĩ thuật tính toán để phân tích , là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các nhà kinh tế và
doanh nghiệp quá trình nghiên cứu .
Doanh Nghiệp một khái niệm kinh tế quen thuộc đại diện cho bên cung trong kinh
tế thị trường ,mục tiêu của doanh nghiệp luôn là lợi nhuận tối ưu vì vậy để biết doanh
nghiệp hoạtđộng hiệu hay không chúng ta cần xem xét 2 yếu tố cấu thành lợi nhuận là
doanh thu và chi phí ,vàđể phân tích sự phát triển của một doanh nghiệp nhóm chúng em
lựa chọn đối tượng của mình là doanh thu bởi doanh thu làđại lượng có xu hướng cùng
chiều với lợi nhuận ,và lựa chọnsử dụng những kiến thức môn học “nguyên lý thông kê
kinh tế với SPSS”cung cấp ,bằng phương pháp phân tích dãy số thời gian để phân tích sự
biến động của doanh thu.
Đề tài nhóm :“phân tích sự biến động về doanh thu của công ty cổ phần Xi Măng Bỉm
Sơn từ năm 2004 tới 2012 thông qua các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian và dự đoán
về sự biến động của doanh thu trong 4 năm tiếp theo thông qua phương trình hồi quy
tuyến tính”
Chúng em xin chân thành cảm ơn Th.s Nguyễn Thị Tiến - giảng viên trực tiếp
cung cấp những kiến thức , phương pháp trong học tập và cũng là người định hướng ,yêu
cầuđề tài cho chúng em .

Lớp STA 271 H

Page1

Nguyên lí Thống kê kinh tế với SPSS

Th.s Nguyễn Thị Tiến

I : CƠ SỞ LÍ THUYẾT.VÀ HỆ THỐNG CÁC CHỈ TIÊU TÍNH TOÁN
1. Dãy số thời gian.
a . Khái niệm :Là dãy các trị số của 1 chỉ tiều được sắp xếp theo thứ tự thời gian
b. Ý nghĩa:
 Quan sát dãy số thời gian cho thấy sự biến động của hiện tượng nghiên
cứu qua thời gian.
 Tính toán các chỉ tiêu phân tích cho dãy số giúp ta xác định sự biến động của
hiện tượng.
 Dãy số thời gian giúp ta nghiên cứu tính quy luật phát triển của hiện tượng và
1.

2.
3.
4.

dựa vào đó dự đoán các mức độ của hiện tượng trong tương lai.
Các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian
 Mức độ trung bình theo thời gian
 Lượng tăng giảm tuyệt đối
- Lượng tăng giảm tuyệt đối liên hoàn
- Lượng tăng giảm tuyệt đối định gốc
- Lượng tăng giảm tuyệt đối trung bình
 Tốc độ phát triển
- Tốc độ phát triển liên hoàn
- Tốc độ phát triển định gốc
-...
Nguyên lí Thống kê kinh tế với SPSS Th.s Nguyễn Thị Tiến
LỜI MỞ ĐẦU
Nền kinh tế thị trường luôn song hành tồn tại mối quan hệ giữa cung và cầu.nghiên
cứu kinh tế đi tìm hiểu mối quan hệ ấy .Nếu “kinh tế học ”giúp ta nghiên cứu các hành
vi kinh tế của người tiêu dùng hay doanh nghiệp sản xuất ,thì thống học hay “Nguyên
lí thống kê kinh tế” là môn học khoa học kinh tế xã hội cung cấp cho chúng ta các phương
pháp , thuật tính toán để phân tích , công cụ hỗ trợ đắc lực cho các nhà kinh tế
doanh nghiệp quá trình nghiên cứu .
Doanh Nghiệp một khái niệm kinh tế quen thuộc đại diện cho bên cung trong kinh
tế thị trường ,mục tiêu của doanh nghiệp luôn lợi nhuận tối ưu vậy để biết doanh
nghiệp hoạtđộng hiệu hay không chúng ta cần xem xét 2 yếu tố cấu thành lợi nhuận
doanh thu chi phí ,vàđể phân tích sự phát triển của một doanh nghiệp nhóm chúng em
lựa chọn đối tượng của mình doanh thu bởi doanh thu làđại lượng xu ớng cùng
chiều với lợi nhuận ,và lựa chọnsử dụng những kiến thức môn học “nguyên thông
kinh tế với SPSS”cung cấp ,bằng phương pháp phân tích dãy số thời gian để phân tích sự
biến động của doanh thu.
Đề tài nhóm :phân tích sự biến động về doanh thu của công ty cổ phần Xi Măng Bỉm
Sơn từ năm 2004 tới 2012 thông qua các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian và dự đoán
về sự biến động của doanh thu trong 4 năm tiếp theo thông qua phương trình hồi quy
tuyến tính”
Chúng em xin chân thành cảm ơn Th.s Nguyễn Thị Tiến - giảng viên trực tiếp
cung cấp những kiến thức , phương pháp trong học tập cũng người định hướng ,yêu
cầuđề tài cho chúng em .
Lớp STA 271 H Page1
phân tích sự biến động của doanh thu tại công ty cổ phần xi măng bỉm sơn sử dụng spss - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phân tích sự biến động của doanh thu tại công ty cổ phần xi măng bỉm sơn sử dụng spss - Người đăng: Miu Miu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
phân tích sự biến động của doanh thu tại công ty cổ phần xi măng bỉm sơn sử dụng spss 9 10 239