Ktl-icon-tai-lieu

Phân Tích Tài chính 1 phút 30 giây

Được đăng lên bởi loiloi0401
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1885 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BẢN GIỚI THIỆU
THÔNG TIN NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI CỦA
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SỐ DÁCH ĐỐI VỚI THƯƠNG HIỆU
“1PHÚT30GIÂY”
*************
Bằng văn bản này, chúng tôi – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SỐ
DÁCH, gọi tắt là Số Dách - thông cáo đến các đối tác dự kiến nhận quyền những thông tin
cơ bản về nhượng quyền thương mại để thành lập, kinh doanh cửa hàng thức ăn nhanh sử
dụng nhãn hiệu “1phút30giây” làm thương hiệu của hệ thống nhượng quyền (gọi tắt là cửa
hàng “1phút30giây”).
Tài liệu này được cung cấp cho Bên dự kiến nhận quyền ít nhất trước 15 ngày so với
thời điểm dự định ký kết hợp đồng nhượng quyền thương mại. Bên dự kiến nhận quyền có thể
yêu cầu Số Dách cung cấp thêm thông tin chi tiết trong trường hợp tài liệu này chưa đáp ứng
đủ dữ liệu để nghiên cứu, tham khảo.
Bản thông tin này thuộc quyền sở hữu của chúng tôi, được cung cấp cho Bên dự kiến
nhận quyền để tham khảo cho việc đàm phán, ký kết hợp đồng nhượng quyền thương mại.
Ngoài ra, bản thông tin này được cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy
định của pháp luật Việt Nam hiện hành. Mọi hình thức sao chép, sử dụng (trừ hai trường hợp
nói trên) nếu không được sự đồng ý của chúng tôi sẽ bị khởi kiện, xử lý theo phán quyết của
cơ quan tố tụng có thẩm quyền.

PHẦN A
GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ BÊN NHƯỢNG QUYỀN
1. Tên thương mại của bên nhượng quyền:
−

Tên tiếng chính thức:

– Tên viết tắt:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SỐ DÁCH
CTY TNHH TM-DV SỐ DÁCH

2. Địa chỉ trụ sở chính của bên nhượng quyền:
- 112B-112C Sư Vạn Hạnh (nối dài), phường 12, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
3. Điện thoại:

Fax:

- Website:

Email:

4. Ngày thành lập của bên nhượng quyền:
−

Số Dách được thành lập và được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp Giấy Chứng nhận
đăng ký kinh doanh số 0303 416 014 ngày 19/07/2004.

5. Số Dách là Bên nhượng quyền ban đầu dựa trên Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối
tượng sở hữu công nghiệp nhãn hiệu “1phút30giây” giữa Công ty TNHH Thực Phẩm Thương
Mại Đại Phát với Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Số Dách đã được đăng ký tại Cục Sở
hữu trí tuệ Việt Nam ngày 08/3/2012. Theo đó, Công ty TNHH Thực Phẩm Thương Mại Đại
Phát là chủ sở hữu nhãn hiệu “1phút30giây” đồng ý cho phép Số Dách được thực hiện hoạt
động nhượng quyền thương mại dựa trên quyền sử dụng nhãn hiệu này đã được thỏa thuận tại
Hợp đồng nêu trên.
6. Loại hình kinh doanh của bên nhượng quyền:
1phút30giây - UFOC

DSLAW® .2.2012

T1

−

Số Dách được thành lập, tổ chức, kinh doanh theo loại hình công ty trách nhiệm ...
BẢN GIỚI THIỆU
THÔNG TIN NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI CỦA
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SỐ DÁCH ĐỐI VỚI THƯƠNG HIỆU
“1PHÚT30GIÂY”
*************
Bằng văn bản này, chúng tôi CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SỐ
DÁCH, gọi tắt Số Dách - thông cáo đến các đối tác dự kiến nhận quyền những thông tin
bản về nhượng quyền thương mại để thành lập, kinh doanh cửa hàng thức ăn nhanh sử
dụng nhãn hiệu “1phút30giây” làm thương hiệu của hệ thống nhượng quyền (gọi tắt cửa
hàng “1phút30giây”).
Tài liệu này được cung cấp cho Bên dự kiến nhận quyền ít nhất trước 15 ngày so với
thời điểm dự định ký kết hợp đồng nhượng quyền thương mại. Bên dự kiến nhận quyền có thể
yêu cầu Số Dách cung cấp thêm thông tin chi tiết trong trường hợp tài liệu này chưa đáp ứng
đủ dữ liệu để nghiên cứu, tham khảo.
Bản thông tin này thuộc quyền sở hữu của chúng tôi, được cung cấp cho Bên dự kiến
nhận quyền để tham khảo cho việc đàm phán, kết hợp đồng nhượng quyền thương mại.
Ngoài ra, bản thông tin này được cung cấp cho quan nhà nước có thẩm quyền theo quy
định của pháp luật Việt Nam hiện hành. Mọi hình thức sao chép, sử dụng (trừ hai trường hợp
nói trên) nếu không được sự đồng ý của chúng tôi sẽ bị khởi kiện, xử theo phán quyết của
cơ quan tố tụng có thẩm quyền.
PHẦN A
GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ BÊN NHƯỢNG QUYỀN
1. Tên thương mại của bên nhượng quyền:
Tên tiếng chính thức: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SỐ DÁCH
Tên viết tắt: CTY TNHH TM-DV SỐ DÁCH
2. Địa chỉ trụ sở chính của bên nhượng quyền:
- 112B-112C Sư Vạn Hạnh (nối dài), phường 12, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
3. Điện thoại: Fax:
- Website: Email:
4. Ngày thành lập của bên nhượng quyền:
Số Dách được thành lập được Sở Kế hoạch Đầu TP.HCM cấp Giấy Chứng nhận
đăng ký kinh doanh số 0303 416 014 ngày 19/07/2004.
5. Số Dách Bên nhượng quyền ban đầu dựa trên Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối
tượng sở hữu công nghiệp nhãn hiệu “1phút30giây” giữa Công ty TNHH Thực Phẩm Thương
Mại Đại Phát với Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Số Dách đã được đăng tại Cục Sở
hữu trí tuệ Việt Nam ngày 08/3/2012. Theo đó, Công ty TNHH Thực Phẩm Thương Mại Đại
Phát chủ sở hữu nhãn hiệu “1phút30giây” đồng ý cho phép Số ch được thực hiện hoạt
động nhượng quyền thương mại dựa trên quyền sử dụng nhãn hiệu này đã được thỏa thuận tại
Hợp đồng nêu trên.
6. Loại hình kinh doanh của bên nhượng quyền:
1phút30giây - UFOC DSLAW® .2.2012 T1
Phân Tích Tài chính 1 phút 30 giây - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân Tích Tài chính 1 phút 30 giây - Người đăng: loiloi0401
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Phân Tích Tài chính 1 phút 30 giây 9 10 457