Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích tài chính doanh nghiệp

Được đăng lên bởi Trúc Nguyễn
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 310 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phân tích tài chính doanh nghiệp
( Bình chọn: 5

-- Thảo luận: 2 -- Số lần đọc: 7020)

Phân tích tài chính DN là việc xác định những điểm mạnh và những điểm yếu hiện tại của DN để tính toán những chỉ
số khác nhau thông qua sử dụng những số liệu từ báo cáo tài chính của DN.
Tùy vào loại hình kinh doanh và đặc thù của ngành nghề kinh doanh, cán bộ nghiệp vụ cần phải tìm ra được các mối
liên hệ giữa các chỉ tiêu đã tính toán để đưa ra những nhận xét đánh giá về tình hình tài chính của DN ; một hoặc một số chỉ số là
tốt cũng chưa thể kết luận là DN đang trong tình trạng tốt.
Bước 1: Kiểm tra hồ sơ tài chính của DN:
- Kiểm tra lại tính đầy đủ của hồ sơ về tình hình tài chính của DN của chủ đầu tư gửi đến có đúng, đủ theo quy định để
phục vụ cho công tác thẩm định.
- Kiểm tính đầy đủ, tính pháp lý của các báo cáo tài chính: có đủ số lượng báo cáo? có đủ chữ ký của người có thẩm
quyền? báo cáo có được kiểm toán?
Bước 2: Nắm thông tin về tình hình tài chính DN:
- Về số vốn điều lệ thực góp của công ty:
Trong đó: + Vốn bằng tiền:
+ Vốn bằng tài sản:
- Về khả năng sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu để tham gia góp vốn thực hiện dự án/phương án sản xuất-kinh doanh.
- Về tình hình tài chính của công ty thông qua các chỉ số tài chính.
Các chỉ số thông dụng thường sử dụng hỗ trợ cho việc phân tích đánh giá tình hình tài chính của DN:
I. Khả năng thanh toán:
Nhiều DN bị rơi vào tình trạng phá sản vì thiếu vốn, vì vậy cần phải kiểm tra khả năng của DN có thể trả được các
khoản nợ thương mại và hoàn trả vốn vay hay không là một trong những cơ sở đánh giá sự ổn định, vững vàng về tài chính của
DN, thông qua các chỉ tiêu:
1. Hệ số khả năng thanh toán tổng quát (Ktq):
Tổng tài sản (MS270 BCĐKT)
Ktq

=
Nợ phải trả (MS300 BCĐKT)

Hệ số này cho biết khả năng thanh toán các khoản nợ của DN. Hệ số này càng lớn thì khả năng thanh toán của DN càng
tốt. Hệ số thanh toán nhỏ hơn giới hạn cho phép cho thấy sự thiếu hụt trong khả năng thanh toán, sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch trả
nợ của DN.
2. Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn (Kng):
Kng

=

Tài sản ngắn hạn (MS100 BCĐKT)

Nợ ngắn hạn (MS310 BCĐKT)
Hệ số này cho biết khả năng hoàn trả các khoản nợ ngắn hạn của DN bằng tài sản ngắn hạn hiện có.
Hệ số này càng lớn thì khả năng hoàn trả nợ ngắn hạn càng tốt. Ngược lại Hệ số này nhỏ hơn giới hạn cho phép sẽ cảnh
báo khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của DN gặp khó khăn, tiềm ẩn không trả được nợ đúng hạn.
3. Hệ số khả năng thanh toán nhanh (Knh):
Vốn bằng tiền, các khoản tương đương tiền và...
Phân tích tài chính doanh nghip
( Bình chọn: 5 -- Thảo luận: 2 -- Số lần đọc: 7020)
Phân tích tài chính DN việc xác định những điểm mạnh những điểm yếu hiện tại của DN để tính toán những chỉ
số khác nhau thông qua sử dụng những số liệu từ báo cáo tài chính của DN.
Tùy vào loại hình kinh doanh đặc thù của ngành nghề kinh doanh, cán bộ nghiệp vụ cần phải tìm ra được các mối
liên hệ giữa các chỉ tiêu đã tính toán để đưa ra những nhận xét đánh giá về tình hình tài chính của DN ; một hoặc một số chỉ số là
tốt cũng chưa thể kết luận là DN đang trong tình trạng tốt.
Bước 1: Kiểm tra hồ sơ tài chính của DN:
- Kiểm tra lại tính đầy đủ của hồ sơ về tình hình tài chính của DN của chủ đầu tư gửi đến có đúng, đủ theo quy định để
phục vụ cho công tác thẩm định.
- Kiểm tính đầy đủ, tính pháp của các báo cáo tài chính: đủ số lượng báo cáo? đủ chữ của người thẩm
quyền? báo cáo có được kiểm toán?
Bước 2: Nắm thông tin về tình hình tài chính DN:
- Về số vốn điều lệ thực góp của công ty:
Trong đó: + Vốn bằng tiền:
+ Vốn bằng tài sản:
- Về khả năng sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu để tham gia góp vốn thực hiện dự án/phương án sản xuất-kinh doanh.
- Về tình hình tài chính của công ty thông qua các chỉ số tài chính.
Các chỉ số thông dụng thường sử dụng hỗ trợ cho việc phân tích đánh giá tình hình tài chính của DN:
I. Khả năng thanh toán:
Nhiều DN bị rơi vào tình trạng phá sản thiếu vốn, vậy cần phải kiểm tra khả năng của DN thể trả được các
khoản nợ thương mại hoàn trả vốn vay hay không một trong những sở đánh giá sự ổn định, vững vàng về tài chính của
DN, thông qua các chỉ tiêu:
1. Hệ số khả năng thanh toán tổng quát (Ktq):
Ktq =
Tổng tài sản (MS270 BCĐKT)
Nợ phải trả (MS300 BCĐKT)
Hệ số này cho biết khả năng thanh toán các khoản nợ của DN. Hệ số này càng lớn thì khả năng thanh toán của DN càng
tốt. Hệ số thanh toán nhỏ hơn giới hạn cho phép cho thấy sự thiếu hụt trong khả năng thanh toán, sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch trả
nợ của DN.
2. Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn (Kng):
Kng = Tài sản ngắn hạn (MS100 BCĐKT)
Phân tích tài chính doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích tài chính doanh nghiệp - Người đăng: Trúc Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Phân tích tài chính doanh nghiệp 9 10 620