Ktl-icon-tai-lieu

Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Quản Lí Khách Sạn

Được đăng lên bởi Nguyễn Bình Luận
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 2448 lần   |   Lượt tải: 5 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA TOÁN – TIN HỌC
  

Đồ án:

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG
QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

Học phần: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN
Giảng viên hướng dẫn: Th.s Nguyễn Gia Tuấn Anh
Nhóm thực hiện :
Phan Thị Kim Hồng 0411137
Phạm Đa Hiệu
0411180

Tháng 6/2008

Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Quản lý Khách Sạn



LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đặc biệt
là sự phát triển nhanh chóng của lĩnh vực công nghệ thông tin,công nghệ thông
tin ngày càng đi vào đời sống và trở thành công cụ lao động - học tập của con
người.Phân tích thiết kế hệ thống thông tin là một phần của lĩnh vực công nghệ
thông tin, nó giúp con người có thể quản lí cơ sở dữ liệu một cách đơn giản, dễ
dàng và nhanh chóng hơn.Chúng em thực hiện đề tài “Phân tích thiết kế hệ
thống quản lí khách sạn” không ngoài mục đích thực hành và tìm hiểu những
kiến thức về lĩnh vực này.
Chúng em chân thành cảm ơn Thầy trong thời gian qua đã cung cấp cho
chúng em những kiến thức về lĩnh vực phân tích thiết kế hệ thống thông tin , và
hướng dẫn chúng em có thể hoàn thành đề tài này một cách tốt nhất.
Tuy nhiên , do sự hiểu biết của chúng em về lĩnh vực này còn hạn chế ,
đề tài còn nhiều thiếu sót , chúng em kính mong Thầy thông cảm và góp ý
thêm.
Chúng em xin chân thành cảm ơn Thầy ! .
Nhóm thực hiện.

2

Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Quản lý Khách Sạn



MỤC TIÊU, PHẠM VI ĐỀ TÀI

1.1

Mục tiêu
Dựa vào những kiến thức học được từ môn Phân tích thiết kế hệ
thống thông tin, đồ án sẽ phân tích thiết kế hệ thống quản lý khách sạn
nhằm mục đích :
- Quản lý khách hàng
- Quản lý việc đăng ký thuê phòng và trả phòng.
- Quản lý hiện trạng từng phòng.
- Quản lý các dịch vụ khách sạn cung cấp.
- Quản lý tài chính thu chi của khách sạn.
- Quản lý nhân viên.
1.2 Phạm vi
Do phạm vi và khả năng có hạn chúng em chỉ khảo sát và phân
tích việc quản lý khách sạn có mô hình vừa và nhỏ. Tuy nhiên chúng ta
vẫn có thể áp dụng mô hình này cho hệ thống khách sạn có qui mô lớn
Đồ án chỉ thực hiện dựa trên cơ sở lý thuyết cơ bản về Phân tích
thiết kế hệ thống thông tin để thiết kế mô hình và tổ chức dữ liệu. Chưa
tiến hành thực hiện coding, vì phần coding thuộc về một phạm vi khác
để phát triển thành một ứng dụng hoàn chỉnh.

3

Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Quản lý Khách Sạn

1. KHẢO SÁT
2.1

-

Một vài nét tổng quát
Sau khi khảo sát một vài khách sạn trong thành phố Hồ
Chí Minh, nhóm thực hiện đã đưa ra một mô hình tổ chức và
cách ...
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA TOÁN – TIN HỌC
 
Đồ án:
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG
QUẢN LÝ KHÁCH SẠN
Học phần: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN
Giảng viên hướng dẫn: Th.s Nguyễn Gia Tuấn Anh
Nhóm thực hiện :
Phan Thị Kim Hồng 0411137
Phạm Đa Hiệu 0411180
Tháng 6/2008
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Quản Lí Khách Sạn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Quản Lí Khách Sạn - Người đăng: Nguyễn Bình Luận
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Quản Lí Khách Sạn 9 10 185