Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hệ thống_ Quản lý sản xuất sách tại nhà xuất bản

Được đăng lên bởi chidungmotlan-no1
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 1798 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Quản Lý Sản Xuất Sách Tại Một Nhà Xuất Bản

Häc viÖn kü thuËt qu©n sù
Khoa C«ng NghÖ Th«ng Tin

------------------oOo----------------

Môn Học : PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

Đề Tài :
QUẢN LÝ SẢN XUẤT SÁCH TẠI MỘT NHÀ XUẤT BẢN

GVHD : Đỗ Thị Mai Hường
Sinh viên : Hà Vĩnh Thái
Lớp: Tin 9B

Hà Nội 2013
Trang 1

Quản Lý Sản Xuất Sách Tại Một Nhà Xuất Bản

LỜI NÓI ĐẦU
Với sự phát triển không ngừng của Công nghệ thông tin và truyền thông thì các ứng dụng của
tin học ngày càng đi sâu vào đời sống của con người và nó đã trở thành một sản phẩm không
thể thiếu của thế giời văn minh giúp cho con ngừoi có thể nắm bắt được thông tin một cách
nhanh chóng, chính xác. Đứng trước xu thế đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt
động quản lý của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh là một tất yếu, nó giúp cho các
đơn vị nâng cao năng lực quản lý, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu cạnh tranh trên thị
trường.
Trong quá trình tìm hiểu thực tế tại nhà xuất bản Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự em đã
nhận thấy rõ tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin nói chung và hệ thống
thông tin nói riêng.
Xuất phát từ yêu cầu thực tế tại nhà xuất bản em nhận thấy cần có giải pháp để xây
dựng một hệ thống thông tin phục vụ cho việc quản lý sản xuất sách.Theo đó khi hệ thống
được đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng tốt của việc kiểm kê lượng sách, in ấn ... do đó có thể trở
giúp đắc lực cho việc ra quyết định của giám đốc
Phần 1 : Nêu bài toán và các vấn đề phạm vi giải quyết
I : Bài Toán :
Quản lý sản xuất sách tại một nhà xuất bản
II : Các vấn đề :
1. Với hệ thống quản lý cũ bằng văn bản giấy tờ:
- Quản lý sử dụng máy thực hành trên văn bản giấy tờ
- Dùng sổ để theo dõi tình trạng thiết bị của từng bộ môn
- Nhập các thiết bị thủ công, chỉ có sự tính toán của máy tính
- Tìm kiếm, tra cứu thủ công trên sổ sách
2. Ưu điểm của hệ thống cũ:
- Hệ thống đã quen thuộc
- Giá thành thấp
Trang 2

Quản Lý Sản Xuất Sách Tại Một Nhà Xuất Bản

3. Nhược điểm của hệ thống cũ:
- Do quản lý bằng sổ sách giấy tờ nên tốn thời gian và nhân lực
- Dễ xảy ra sai sót
- Khó có thể quản lý một cách chính xác
- Dữ liệu có thể bị mất mát
- Tìm kiếm, tra cứu mất rất nhiều thời gian
III. Phạm vi giải quyết (Hệ thống thực hiện những chức năng chính là):
Từ những phân tích về ưu nhược điểm phía trên vấn đề đặt ra là phải làm sao để có thế
giải quyết được vấn đề này một cách hợp lý và hiệu quả nhất :
Do vậy, yêu cầu ta phải có một hệ thống mới, ứng dụng tin học vào quá trình quản lý
nhằm loại bỏ tất cả...
Quản Lý Sản Xuất Sách Tại Một Nhà Xuất Bản
Häc viÖn kü thuËt qu©n sù
Khoa C«ng NghÖ Th«ng Tin
------------------oOo----------------
Môn Học : PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN
Đề Tài :
QUẢN LÝ SẢN XUẤT SÁCH TẠI MỘT NHÀ XUẤT BẢN
GVHD : Đỗ Thị Mai Hường
Sinh viên : Hà Vĩnh Thái
Lớp: Tin 9B
Hà Nội 2013
Trang
1
Phân tích thiết kế hệ thống_ Quản lý sản xuất sách tại nhà xuất bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế hệ thống_ Quản lý sản xuất sách tại nhà xuất bản - Người đăng: chidungmotlan-no1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Phân tích thiết kế hệ thống_ Quản lý sản xuất sách tại nhà xuất bản 9 10 977