Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thuận lợi và khó khăn mà môi trường vĩ mô đem lại cho doanh nghiệp vận tải hàng không

Được đăng lên bởi Sương Sương
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1077 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Phân tích cơ hội và thách thức mà môi trường vĩ mô đem lại cho doanh nghiệp hang không
trong điều kiện hiện tại
1.1. Nhân khẩu học
Dân số: Dân số VN là hơn 88 triệu người, đứng thứ ba ở Đông Nam Á (sau Indonesia
và Philippines) và đứng thứ 13 trong số những nước đông dân nhất thế giới. VN bắt đầu bước
vào thời kỳ “dân số vàng” với số người trong độ tuổi lao động lớn. Đây là lực lượng lao động
chủ yếu cho nền kinh tế, tuy nhiên chỉ mới ở mức lao động phổ thông, trình độ chưa cao cần đẩy
mạnh đào tạo, dạy nghề, tạo công ăn việc làm có chất lượng và sức cạnh tranh cao trên thị trường
lao động. Nếu không lao động dôi dư, nhàn rỗi sẽ nảy sinh nhiều tệ nạn xã hội. Không đẩy mạnh
đào tạo, tỉ lệ người trong độ tuổi lao động lớn nhưng giá trị thấp cũng không tạo sức bật cho phát
triển kinh tế.
1.2. Các yếu tố Thể chế- Luật pháp
Đây là yếu tố có tầm ảnh hưởng tới tất cả các ngành kinh doanh trên một lãnh thổ, các
yếu tố thể chế, luật pháp có thể uy hiếp đến khả năng tồn tại và phát triển của bất cứ ngành nào.
Khi kinh doanh trên một đơn vị hành chính, các doanh nghiệp sẽ phải bắt buộc tuân theo các yếu
tố thể chế luật pháp tại khu vực đó.
+ Sự bình ổn: Thể chế chính trị ổn định, không có xung đột hay chiến tranh thận lợi
cho sự phát triển của ngành hàng không nói chung và ngành hàng không dân dụng nói riêng.
+ Chính sách thuế: Chính sách thuế xuất khẩu, nhập khẩu, các thuế tiêu thụ, thuế thu
nhập… sẽ ảnh hưởng tới doanh thu, lợi nhuận của các hãng hàng không trong nước.
+ Các đạo luật liên quan: Luật đầu tư, luật doanh nghiệp,luật lao động, luật chống độc
quyền, chống bán phá giá … sẽ hộ trỡ cho các hãng hàng không trong quá trình phát triển.
+ Chính sách: Các chính sách thương mại, chính sách phát triển ngành, phát triển kinh
tế, thuế, các chính sách điều tiết cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng… góp phần rất lớn bảo vệ
ngành hàng không dân dụng. Việt Nam đã có cơ chế thuận lợi cho tư nhân kinh doanh hàng
không, đồng thời cũng tạo điều kiện thông qua các quy định luật pháp để các doanh nghiệp
thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Vấn đề đặt ra là tại sao các hãng hàng không tư nhân vẫn chưa
thể
thu hút được nguồn vốn đầu tư nước ngoài để tiếp cận với nguồn lực tài chính, năng lực cạnh
tranh, và các tiến bộ về chất lượng.
Sự phát triển của hàng không ảnh hưởng đến quá trình giao thương và tốc độ phát
triển của một nền kinh tế.Yếu tố nguồn vốn trong nước, hay nước ngoài dường như không thực
sự là mối quan tâm của người tiêu dùng, điều quan trọng là giá vé và chất lượng dịch ...
Phân tích cơ hội và thách thức mà môi trường vĩ mô đem lại cho doanh nghiệp hang không
trong điều kiện hiện tại
1.1. Nhân khẩu học
Dân số: Dân số VN là hơn 88 triệu người, đứng thứ ba ở Đông Nam Á (sau Indonesia
và Philippines) và đứng thứ 13 trong số những nước đông dân nhất thế giới. VN bắt đầu bước
vào thời kỳ “dân số vàng” với số người trong độ tuổi lao động lớn. Đây là lực lượng lao động
chủ yếu cho nền kinh tế, tuy nhiên chỉ mới ở mức lao động phổ thông, trình độ chưa cao cần đẩy
mạnh đào tạo, dạy nghề, tạo công ăn việc làm có chất lượng và sức cạnh tranh cao trên thị trường
lao động. Nếu không lao động dôi dư, nhàn rỗi sẽ nảy sinh nhiều tệ nạn xã hội. Không đẩy mạnh
đào tạo, tỉ lệ người trong độ tuổi lao động lớn nhưng giá trị thấp cũng không tạo sức bật cho phát
triển kinh tế.
1.2. Các yếu tố Thể chế- Luật pháp
Đây là yếu tố có tầm ảnh hưởng tới tất cả các ngành kinh doanh trên một lãnh thổ, các
yếu tố thể chế, luật pháp có thể uy hiếp đến khả năng tồn tại và phát triển của bất cứ ngành nào.
Khi kinh doanh trên một đơn vị hành chính, các doanh nghiệp sẽ phải bắt buộc tuân theo các yếu
tố thể chế luật pháp tại khu vực đó.
+ Sự bình ổn: Thể chế chính trị ổn định, không có xung đột hay chiến tranh thận lợi
cho sự phát triển của ngành hàng không nói chung và ngành hàng không dân dụng nói riêng.
+ Chính sách thuế: Chính sách thuế xuất khẩu, nhập khẩu, các thuế tiêu thụ, thuế thu
nhập… sẽ ảnh hưởng tới doanh thu, lợi nhuận của các hãng hàng không trong nước.
+ Các đạo luật liên quan: Luật đầu tư, luật doanh nghiệp,luật lao động, luật chống độc
quyền, chống bán phá giá … sẽ hộ trỡ cho các hãng hàng không trong quá trình phát triển.
+ Chính sách: Các chính sách thương mại, chính sách phát triển ngành, phát triển kinh
tế, thuế, các chính sách điều tiết cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng… góp phần rất lớn bảo vệ
ngành hàng không dân dụng. Việt Nam đã có cơ chế thuận lợi cho tư nhân kinh doanh hàng
không, đồng thời cũng tạo điều kiện thông qua các quy định luật pháp để các doanh nghiệp
thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Vấn đề đặt ra là tại sao các hãng hàng không tư nhân vẫn chưa
thể
thu hút được nguồn vốn đầu tư nước ngoài để tiếp cận với nguồn lực tài chính, năng lực cạnh
tranh, và các tiến bộ về chất lượng.
Sự phát triển của hàng không ảnh hưởng đến quá trình giao thương và tốc độ phát
triển của một nền kinh tế.Yếu tố nguồn vốn trong nước, hay nước ngoài dường như không thực
sự là mối quan tâm của người tiêu dùng, điều quan trọng là giá vé và chất lượng dịch vụ.
Việc Chính phủ Việt Nam bỏ đánh thuế 15% đối với nhiên liệu nhập khẩu, đầu tư cơ
sở hạ tầng nhằm đáp ứng nhu cầu trong tương lai được xem là là bước đi quan trọng. Việt Nam
đã triển khai tốt việc chuyển đổi vé giấy sang vé điện tử, tiếp theo cần thúc đẩy vận tải hàng hoá
thông qua các giao dịch điện tử để phục vụ xuất khẩu. Chính vì vậy ngành hàng không Việt
Nam
Phân tích thuận lợi và khó khăn mà môi trường vĩ mô đem lại cho doanh nghiệp vận tải hàng không - Trang 2
Phân tích thuận lợi và khó khăn mà môi trường vĩ mô đem lại cho doanh nghiệp vận tải hàng không - Người đăng: Sương Sương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Phân tích thuận lợi và khó khăn mà môi trường vĩ mô đem lại cho doanh nghiệp vận tải hàng không 9 10 874