Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của công ty Vinamilk

Được đăng lên bởi Chau Diem
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 37201 lần   |   Lượt tải: 141 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài nghiên cứu
Quản trị tài chính là một bộ phận quan trọng của quản trị doanh nghiệp. Tất
cả các hoạt động kinh doanh đều ảnh hưởng tới tình hình tài chính của doanh
nghiệp, ngược lại tình hình tài chính tốt hay xấu lại có tác động thúc đẩy hoặc kìm
hãm quá trình kinh doanh. Một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển bền vững
cần phải có các hoạt động: nghiên cứu nhu cầu thị trường, phân tích tình hình hiện
tại của cả nền kinh tế, của chính doanh nghiệp trong đó, việc thường xuyên phân
tích tình hình tài chính và đánh giá hiệu quả tài chính là một hoạt động quan trọng
cho chúng ta thấy được những điểm mạnh và yếu, những tiềm năng cần phát huy
cũng như những nhược điểm cần khắc phục trong hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp. Vì vậy việc thực hiện phân tích tài chính của doanh nghiệp sẽ giúp thấy rõ
thực trạng tài chính hiện tại, tìm ra nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng đến tài
chính của doanh nghiệp. Từ đó đưa ra giải pháp hữu hiệu để ổn định và tăng
cường tình hình tài chính.Và trên cơ sở đó ,có thể vạch ra các chiến lược phát triển
ngắn hạn và dài hạn nhằm mục đích cuối cùng nâng cao hiệu quả các hoạt động
kinh doanh, cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp trong tương lai.
Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam, Vinamilk, là doanh nghiệp dẫn đầu thị
trường sữa Việt Nam cả về thương hiệu, quy mô và thị phần. Công ty đã có đóng
góp to lớn trong quá trình phát triển của nền kinh tế quốc dân nói chung và ngành
hàng kinh doanh sữa nói riêng. Trong điều kiện khu vực hóa, quốc tế hóa hiện nay,
việc duy trì và giữ vững được vai trò chủ đạo trên thị trường trong nước và cạnh
tranh hiệu quả được với các nhãn hiệu sữa của nước ngoài là một thách thức lớn
đối doanh nghiệp. Nhận thấy được tầm quan trọng của vấn đề nên …. quyết định
chọn đề tài “Phân tích tài chính của Vinamilk” nhằm làm rõ thêm bài toán kinh tế
của Công ty Vinamilk nói riêng và của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay nói
chung.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu của vấn đề nghiên cứu là nhằm làm rõ thực trạng tài chính của
doanh nghiệp, từ đó đánh giá được những điểm mạnh và những hạn chế còn tồn

ĐỀ ÁN TÀI CHÍNH – GVHD: NGUYỄN THỊ HỒNG THỦY

Page 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

tại của doanh nghiệp. Đồng thời giúp doanh nghiệp thấy rõ những biến động về tài
chính trong tương lai của mình và kịp thời đưa ra giải pháp cho phù hợp.
3. Phạm vi giới hạn đề tài nghiên cứu
Phân tích báo cáo tài chính của công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk)...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài nghiên cứu
Quản trị tài chính một bộ phận quan trọng của quản trị doanh nghiệp. Tất
cả các hoạt động kinh doanh đều ảnh hưởng tới tình hình tài chính của doanh
nghiệp, ngược lại tình hình tài chính tốt hay xấu lại có tác động thúc đẩy hoặc kìm
hãm quá trình kinh doanh. Một doanh nghiệp muốn tồn tại phát triển bền vững
cần phải có các hoạt động: nghiên cứu nhu cầu thị trường, phân tích tình hình hiện
tại của cả nền kinh tế, của chính doanh nghiệp trong đó, việc thường xuyên phân
tích tình hình tài chính đánh giá hiệu quả tài chính là một hoạt động quan trọng
cho chúng ta thấy được những điểm mạnh yếu, những tiềm năng cần phát huy
cũng như những nhược điểm cần khắc phục trong hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp. Vì vậy việc thực hiện phân tích tài chính của doanh nghiệp sẽ giúp thấy rõ
thực trạng tài chính hiện tại, tìm ra nguyên nhân mức độ ảnh hưởng đến tài
chính của doanh nghiệp. Từ đó đưa ra giải pháp hữu hiệu để ổn định tăng
cường tình hình tài chính.Và trên cơ sở đó ,có thể vạch ra các chiến lược phát triển
ngắn hạn dài hạn nhằm mục đích cuối cùng ng cao hiệu quả c hoạt động
kinh doanh, cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp trong tương lai.
Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam, Vinamilk, là doanh nghiệp dẫn đầu thị
trường sữa Việt Nam cả về thương hiệu, quy thị phần. Công ty đã đóng
góp to lớn trong quá trình phát triển của nền kinh tế quốc dân nói chung ngành
hàng kinh doanh sữa nói riêng. Trong điều kiện khu vực hóa, quốc tế hóa hiện nay,
việc duy trì giữ vững được vai trò chủ đạo trên th trường trong nước cạnh
tranh hiệu quả được với các nhãn hiệu sữa của nước ngoài một thách thức lớn
đối doanh nghiệp. Nhận thấy được tầm quan trọng của vấn đề nên …. quyết định
chọn đề tài “Phân tích tài chính của Vinamilk” nhằm làm thêm bài toán kinh tế
của Công ty Vinamilk nói riêng của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay nói
chung.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu của vấn đề nghiên cứu nhằm m thực trạng tài chính của
doanh nghiệp, từ đó đánh giá được những điểm mạnh những hạn chế còn tồn
ĐỀ ÁN TÀI CHÍNH – GVHD: NGUYỄN THỊ HỒNG THỦY Page 1
Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của công ty Vinamilk - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của công ty Vinamilk - Người đăng: Chau Diem
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của công ty Vinamilk 9 10 745