Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích và đánh giá công nghệ công ty Vinamilk

Được đăng lên bởi giang-itsme1108-gmail-com
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 324 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI TẬP LỚN
MÔN: QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ

Danh sách nhóm:
NT: Đỗ Phước Linh D12QT2
Trần Châu Giang D12QT2
Đinh Trường Anh D12QT2
Đặng Thị Diễm D12QT2
Nguyễn Đức Tuấn D12QT1
Nguyễn Thị Phương D12QT1
Nguyễn Thị Phương D12QT1

4.1.1. Khái niệm và nguyên nhân xuất hiện chuyển giao công nghệ
1. Khái niệm



Tổng quát: Chuyển giao công nghệ là việc đưa kiến thức kỹ thuật ra khỏi ranh giới
nơi sản sinh ra no
Theo quan điểm quản trị công nghệ: Là tập hợp các hoạt động thương mại và pháp lý
nhằm làm cho bên nhận công nghệ có được năng lực công nghệ như bên giao cong
nghệ trong khi sử dụng công nghệ đó vào một mục đích đã định

2. Các nguyên nhân xuất hiện chuyển giao công nghệ
a. Các nguyên nhân khách quan
 Sự hạn chế nguồn lực để làm ra tất cả các công nghệ cần thiết một cách kinh tế
=> mua sẽ kinh tế hơn
 Sự phát triển không đồng đều của các quốc gia trên thế giới về công nghệ,
nhiều nước không có khả năng tạo ra công nghệ => phải mua để đáp ứng nhu
cầu
 Xu thế mở rộng hợp tác, khuyến khích TM tạo thuận lợi cho mua, bán công
nghệ
 Các thành tự của Khoa học- Công nghệ hiện đại làm rút ngắn tuổi thọ của các
CN => nhu cầu đổi mới công nghệ tăng cao nên thực hiện chuyển giao công
nghệ thay vì bắt đầu nghiên cứu và thiết kế
b. Nguyên nhân xuất phát từ bên giao công nghệ
 Thu lợi nhuận cao hơn (do giảm CP nhân công, NVL và các chi phí về cơ sở
hạ tầng)
 Chấp nhận cạnh tranh về sản hẩm để nhanh chóng thu hồi vốn đầu tư, do đó có
điều kiện đổi mới công nghệ
 Thu được các lợi ích khác như: Bán NVL, linh kiện, phụ tùng thay thế , tận
dụng nguồn chất xám ở địa phương…
c. Nguyên nhân xuất phát từ bên nhận công nghệ
 Tranh thủ được vốn đầu tư của nước ngoài, tạo điều kiện đẩy nhanh tốc độ tăng
trưởng kinh tế
 Tận dụng nguồn lực có sẵn mà chưa khai thác được
 Nhanh chóng đáp ứng được các nhu cầu cấp bách; nhu cầu thiết yếu của xã
hội, nhu cầu đổi mới công nghệ để đáp ứng được sức ép cạnh tranh
 Có điều kiện nhanh chóng nâng cao trình độ công nghệ, học tập các phương
pháp quản lý tiên tiến
 Nếu thành công có cơ hội rút ngắn thời gian công nghiệp hóa, đồng thời đi tắt
vào các công nghệ hiện đại nhất, đạt được đồng thời hai mục tiêu: công nghiệp
hóa, hiện đại hóa.

3. Công nghệ nội sinh và công nghệ chuyển giao
a. Công nghệ nội sinh
 Công nghệ được nghiên cứu thành công và được triển khai áp dụng lần đầu ngay
ở chính quốc gia đó => phương thức phát triển nội sinh
 Công nghệ được tạo ra được gọi là công nghệ nội sinh
 Ưu điểm:
-Tạo điều kiện cho doanh nghiệp cũng như...
BÀI TẬP LỚN
MÔN: QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ
Danh sách nhóm:
NT: Đỗ Phước Linh D12QT2
Trần Châu Giang D12QT2
Đinh Trường Anh D12QT2
Đặng Thị Diễm D12QT2
Nguyễn Đức Tuấn D12QT1
Nguyễn Thị Phương D12QT1
Nguyễn Thị Phương D12QT1
Phân tích và đánh giá công nghệ công ty Vinamilk - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích và đánh giá công nghệ công ty Vinamilk - Người đăng: giang-itsme1108-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Phân tích và đánh giá công nghệ công ty Vinamilk 9 10 569