Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích vai trò của quyết định hành chính và nêu vai trò của quyết định hành chính trong quản lý nhà nước

Được đăng lên bởi Lê Hoàng Trà Meo
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 3656 lần   |   Lượt tải: 16 lần
Đề số 03: Phân tích khái niệm quyết định hành chính và nêu vai trò của quyết định
hành chính trong quản lý hành chính nhà nước.

MỞ ĐẦU
Quyền lực nhà nước được thực hiện chủ yếu thông qua hoạt động của bộ
máy nhà nước trên các lĩnh vực lập pháp, hành pháp và tư pháp. Một trong những
biểu hiện của việc thực hiện quyền lực nhà nước là đưa ra các quyết định pháp luật.
Quyết định pháp luật bao gồm những quyết định của cơ quan lập pháp, cơ quan tư
pháp và cơ quan hành pháp.
Quyết định hành chính được coi là một loại quyết định của cơ quan hành
pháp. Khái niệm “quyết định hành chính” được xuất hiện nhiều kể cả trong khoa
học cũng như trong những quy định của luật thực định. Như vậy việc làm rõ khái
niệm về loại quyết định này cùng với vai trò của nó là rất cần thiết. Do đó em xin
làm rõ hơn về nội dung: “Phân tích khái niệm quyết định hành chính và nêu vai trò
của quyết định hành chính trong quản lý hành chính nhà nước”. Vì kiến thức còn
rất hạn hẹp bởi vậy bài làm không thể tránh khỏi thiếu sót và hạn chế, kính mong
thầy cô góp ý để bài làm của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn!

NỘI DUNG
I. Những vấn đề lí luận cơ bản về Quyết định hành chính
1. Khái niệm “Quyết định hành chính”
Theo Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam (Nhà xuất bản Công an Nhân
dân) của Trường Đại học Luật Hà Nội, định nghĩa quyết định hành chính như sau:
“Quyết định hành chính là một dạng của quyết định pháp luật, nó là kết quả
sự thể hiện ý chí quyền lực của nhà nước thông qua những hành vi của các chủ thể
được thực hiện quyền hành pháp trong hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước
tiến hành theo một trình tự dưới những hình thức nhất định theo quy định của
pháp luật, nhằm đưa ra những chủ trương, biện pháp, đặt ra các quy tắc xử sự
hoặc áp dụng những quy tắc đó giải quyết một công việc cụ thể trong đời sống xã
hội nhằm thực hiện chức năng quản lí hành chính nhà nước”.
Có nhiều quan điểm khác nhau bàn về nội dung của quyết định hành chính.
Có quan điểm cho rằng, quyết định hành chính bao gồm cả hành vi vật chất của
1

chủ thể ra quyết định và văn bản thể hiện hành vi đó. Về chủ thể ra quyết định, có
nhiều chủ thể có những chức năng khác nhau được trao quyền ban hành những
quyết định này. (Quyết định hành chính không những do các cơ quan hành pháp
ban hành mà còn được các cơ quan lập pháp hoặc tư pháp ban hành).
Theo Từ điển tiếng Việt, “quyết định” là định một cách chắc chắn, với ý
nhất định phải thực hiện.
Theo Giáo trình luật Hành chính (Khoa Luật Trường đại học Khoa học ...
Đề số 03: Phân tích khái niệm quyết định hành chính và nêu vai trò của quyết định
hành chính trong quản lý hành chính nhà nước.
MỞ ĐẦU
Quyền lực nhà nước được thực hiện chủ yếu thông qua hoạt động của bộ
máy nhà nước trên các lĩnh vực lập pháp, hành pháp pháp. Một trong những
biểu hiện của việc thực hiện quyền lực nhà nước là đưa ra các quyết định pháp luật.
Quyết định pháp luật bao gồm những quyết định của quan lập pháp, quan
pháp và cơ quan hành pháp.
Quyết định hành chính được coi một loại quyết định của quan hành
pháp. Khái niệm “quyết định hành chính” được xuất hiện nhiều kể cả trong khoa
học cũng như trong những quy định của luật thực định. N vậy việc làm rõ khái
niệm về loại quyết định này cùng với vai trò của là rất cần thiết. Do đó em xin
làm rõ hơn về nội dung: “Phân tích khái niệm quyết định hành chính và nêu vai trò
của quyết định hành chính trong quản hành chính nhà nước”. Vì kiến thức còn
rất hạn hẹp bởi vậy bài làm không thể tránh khỏi thiếu sót hạn chế, kính mong
thầy cô góp ý để bài làm của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn!
NỘI DUNG
I. Những vấn đề lí luận cơ bản về Quyết định hành chính
1. Khái niệm “Quyết định hành chính”
Theo Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam (Nhà xuất bản Công an Nhân
dân) của Trường Đại học Luật Hà Nội, định nghĩa quyết định hành chính như sau:
“Quyết định hành chính là một dạng của quyết định pháp luật, nó là kết quả
sự thể hiện ý chí quyền lực của nhà nước thông qua những hành vi của các chủ thể
được thực hiện quyền hành pháp trong hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước
tiến hành theo một trình tự dưới những hình thức nhất định theo quy định của
pháp luật, nhằm đưa ra những chủ trương, biện pháp, đặt ra các quy tắc xử sự
hoặc áp dụng những quy tắc đó giải quyết một công việc cụ thể trong đời sống
hội nhằm thực hiện chức năng quản lí hành chính nhà nước”.
nhiều quan điểm khác nhau bàn về nội dung của quyết định hành chính.
quan điểm cho rằng, quyết định hành chính bao gồm cả hành vi vật chất của
1
Phân tích vai trò của quyết định hành chính và nêu vai trò của quyết định hành chính trong quản lý nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích vai trò của quyết định hành chính và nêu vai trò của quyết định hành chính trong quản lý nhà nước - Người đăng: Lê Hoàng Trà Meo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Phân tích vai trò của quyết định hành chính và nêu vai trò của quyết định hành chính trong quản lý nhà nước 9 10 466