Ktl-icon-tai-lieu

Phát triển giáo dục và đào tạo nhân tài

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 340 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phát triển giáo dục và đào tạo
nhân tài

Cuốn sách “Phát triển giáo dục và đào tạo nhân tài” của PGS, TS Nghiêm Đình Vì và
ThS Nguyễn Đắc Hưng, do NXB Chính trị quốc gia xuất bản, là cuốn sách có giá trị viết
về phát triển giáo dục và đào tạo nhân tài.
Các tác giả đã phản ánh sắc nét về quá trình phát triển giáo dục Việt Nam; phân tích sâu
sắc về một số giải pháp, kiến nghị có giá trị nhằm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng tài năng
và nguồn nhân lực cho đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Xin cung cấp với bạn đọc của website ISSTH những tài liệu tham khảo bổ ích của cuốn
sách trên.
Chương I. Giới thiệu đôi nét về lịch sử giáo dục Việt Nam
I. Giáo dục Việt Nam thời kỳ từ năm 938 đến giữa thế kỷ XIX
Sau khi đất nước lần đầu tiên trong lịch sử được độc lập (năm 938), dưới các triều đại
phong kiến Ngô, Đinh, tiền Lê (939 – 1009), việc học lúc này chưa phát triển và được tổ
chức trong các trường tư và trường chùa. Mãi đến đời nhà Lý (thế kỷ XI), chính quyền
mới thực sự quan tâm đến việc giáo dục. Năm 1070, vua Lý Thánh Tông cho lập Văn Miếu
để làm nơi dạy học cho con em hoàng tộc và quan lại. Sáu năm sau, năm 1076, vua Lý
Nhân Tông cho xây Quốc Tử Giám, tuyển chọn các quan viên văn chức biết chữ cho vào
học để đào tạo nhân tài cho đất nước. Văn Miếu - Quốc Tử Giám, được coi là trường đại
học đầu tiên ở Việt Nam. Đến năm 1253, nhà Trần gọi trường này là Quốc Tử Viện, thu
nạp các hoàng tử, con em các nhà quyền thế và cả những con em thường dân ưu tú, nhằm
đào tạo quan lại phong kiến. Đến năm 1397, Vua Trần Thuận Tông ban chiếu mở trường
công ở châu, huyện, việc học giai đoạn này đã có sự phát triển thêm một bước mới. Đến
thời nhà Hồ (1400 - 1407), Hồ Quý Ly cũng rất quan tâm đến việc giáo dục để nâng cao
dân trí và tuyển chọn người tài. Thời nhà Lê (thế kỷ XV), nhất là dưới thời Vua Lê Thánh
Tông (1460 – 1497), quy mô của các trường đã mở rộng hơn cho con em dân thường được
vào học. Nhìn chung, ở thời kỳ này có ba loại trường: Quốc Tử Giám ở kinh đô trực tiếp
do nhà vua cai quản; một số ít trường công ở phủ, ở huyện; phổ biến hơn là loại hình
trường tư ở làng, xã. Trong suốt gần 10 thế kỷ, dưới các triều đại phong kiến mới chỉ tập
trung đào tạo quan lại phong kiến các cấp, và chịu ảnh hưởng rất lớn của tư tưởng Nho
giáo. Tư tưởng giáo dục lúc đó được các nhà Nho đề cập như là một thành tố trong tư
tưởng Nho giáo. Nho giáo coi giáo hoá con người bằng đức là phương tiện, biện pháp hiệu
quả nhất để đào tạo con người, hoàn thiện con người, để ...
Phát tri n giáo d c và đào t o
nhân tài
Phát triển giáo dục và đào tạo nhân tài - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phát triển giáo dục và đào tạo nhân tài - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Phát triển giáo dục và đào tạo nhân tài 9 10 788