Ktl-icon-tai-lieu

Phát triển kinh tế hợp tác

Được đăng lên bởi Võ Hồng Phúc
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 421 lần   |   Lượt tải: 0 lần
11:09-09/03/2015

Phát triển kinh tế hợp tác: Trọng tâm của quá trình tái cơ c ấu
nông nghiệp
Trần Đức Viên - Nguyễn Việt
Long*

Gắn

kết

bởi

các

KTHT
thành

với

các

phần

tập
này

đoàn,
sẽ

công
nắm

ty
vai

lớn
trò

quốc
kéo

tế
nền

KTHT của Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Để tái cơ cấu nông nghiệp thành công, chuyển nền sản xuất ‘số lượng’ sang sản xuất ‘chất
lượng’ thành công, có rất nhiều vấn đề cần được giải quyết, rất nhiều việc cần phải làm, như
quyền sở hữu và quyền sử dụng đất đai, tín dụng, áp dụng công nghệ và kỹ thuật tiên tiến,
phù hợp v.v… trong đó vấn đề thúc đẩy kinh tế hợp tác (KTHT) trong nông nghiệp để gắn kết
sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ ở nông thôn nước ta với chuỗi giá trị toàn cầu là trọng tâm.
Kinh tế hợp tác trong nông nghiệp trên thế giới
Sản xuất nông nghiệp tập thể hay mô hình hợp tác xã (HTX) (collective farming hay communal
farming) là các hình thức sản xuất có sự tập hợp của một số trang trại và các thành phần liên quan.
Trên thế giới, có hai mô hình sản xuất kinh tế nông nghiệp hợp tác điển hình là Kolkhozy phổ biến tại
Liên Xô cũ trong suốt 60 năm (1930 đến 1991) và Kibbutzim, hình thức cộng đồng trong sản xuất
nông nghiệp của Israel. Nhiều chuyên gia kinh tế trên thế giới đã phân tích sự khác biệt giữa hai mô
hình để thấy được một mô hình vốn đã phát triển mạnh mẽ và có ảnh hưởng lan rộng trên thế giới
của Liên Xô nhưng rồi không tồn tại lâu do kém hiệu quả và mô hình được xem là hiệu quả và bền
vững của Israel. Sự khác biệt chính như sau:
Cả hai loại KTHT này đều dựa trên nguyên tắc tổ chức HTX: sở hữu chung các nguồn lực, lao động
và chia sẻ thu nhập. Tuy nhiên hai hình thức có sự khác biệt về quyền lựa chọn và phân chia lợi
nhuận. Sự hình thành của Kolkhozy tại Liên Xô diễn ra trong những chiến dịch liên miên nhằm phát
triển hợp tác xã trên toàn lãnh thổ Liên Xô những năm 1930, trên thực tế là hình thức bắt buộc nông
dân Nga và các nước Cộng hòa Liên bang tham gia HTX với sự quản lý chặt chẽ của nhà nước.
Trong khi đó hình thức Kibbutzim tại Israel là HTX được tạo ra bằng sự tình nguyện và được quản lý
một cách dân chủ. Sự thất bại của hệ thống HTX nông nghiệp của Liên Xô còn được thể hiện ở nhiều
nước Đông Âu, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Cuba, Việt Nam và Tanzania mà nguyên nhân lớn nhất
là sự ép buộc tham gia và phân chia lợi nhuận không công bằng. Điển hình là hệ thống HTX khổng lồ
với sự quản lý vô cùng chặt chẽ của nhà nước ở Trung Quốc đã không cưỡng lại được sự thất bại tất
yếu vào những năm 1970. Các...
11:09-09/03/2015
Phát tri n kinh t h p tác: Tr ng tâm c a quá trình tái c c u ế ơ
nông nghi p
Tr n c Viên - Nguy n Vi t Đ
Long*
Gắn kết KTHT với các tập đoàn, công ty lớn quốc tế
bởi các thành phần này sẽ nắm vai trò kéo nền
KTHT của Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Để tái cấu nông nghiệp thành công, chuyển nền sản xuất số lượng’ sang sản xuất ‘chất
lượng’ thành công, có rất nhiều vấn đ cần được giải quyết, rất nhiều việc cần phải làm, như
quyền sở hữu quyền sử dụng đất đai, tín dụng, áp dụng công nghệ và k thuật tiên tiến,
phù hợp v.v trong đó vấn đề thúc đẩy kinh tế hợp tác (KTHT) trong nông nghiệp để gắn kết
sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ ở nông thôn nước ta với chuỗi giá trị toàn cầu là trọng tâm.
Kinh tế hợp tác trong nông nghiệp trên thế giới
Sản xuất nông nghiệp tập thể hay hình hợp tác (HTX) (collective farming hay communal
farming) các hình thức sản xuất có sự tập hợp của một số trang trạicác thành phần liên quan.
Trên thế gii, hai mô hình sản xuất kinh tế nông nghiệp hp tác điển hình là Kolkhozy ph biến tại
Liên trong suốt 60 năm (1930 đến 1991) Kibbutzim, hình thức cộng đồng trong sản xuất
nông nghiệp của Israel. Nhiều chuyên gia kinh tế trên thế giới đã phân tích sự khác biệt giữa hai mô
hình để thấy được một mô hình vốn đã phát triển mạnh m ảnh hưởng lan rộng trên thế gii
của Liên nhưng rồi không tồn tại lâu do m hiệu quả mô hình được xem hiệu quả bền
vững của Israel. Sự khác biệt chính như sau:
Cả hai loại KTHT này đều dựa trên nguyên tắc tổ chức HTX: sở hữu chung các nguồn lực, lao động
chia sẻ thu nhập. Tuy nhiên hai hình thức sự khác biệt về quyền lựa chọn phân chia lợi
nhuận. Sự hình thành của Kolkhozy tại Liên Xô diễn ra trong những chiến dịch liên miên nhằm phát
triển hợp tác xã trên toàn lãnh thổ Liênnhững năm 1930, trên thực tếnh thức bắt buộc nông
dân Nga các nước Cộng hòa Liên bang tham gia HTX với squản chặt chẽ của nhà nước.
Trong khi đó hình thức Kibbutzim tại Israel là HTX được tạo ra bằng sự tình nguyện và được quản
một cách dân chủ. Sthất bại của hệ thống HTX nông nghiệp của Liên Xô còn được thể hiện ở nhiều
nước Đông Âu, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Cuba, Việt Nam Tanzanianguyên nhân lớn nhất
là sự ép buộc tham gia và phân chia lợi nhuận không công bằng. Điển hình là hthống HTX khổng lồ
với sự quản lý vô cùng chặt chẽ của nhà nước ở Trung Quốc đã không cưỡng lại được sự thất bại tất
yếu vào những năm 1970. Các hình thức hợp tác như trên rất khó tìm thấy các nước châu Âu
khác; HTX ở y Âu chủ yếu c cộng đồng sản xuất nông nghiệp dưới quyền quản lý của hiệp hội
người sản xuất không sự can thiệp thô bạo của chính quyền vào quá trình sản xuất và phân chia
lợi nhuận.
Phát triển kinh tế hợp tác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phát triển kinh tế hợp tác - Người đăng: Võ Hồng Phúc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Phát triển kinh tế hợp tác 9 10 903