Ktl-icon-tai-lieu

Phát triển kinh tế VN

Được đăng lên bởi Cơ Bắp
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1003 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỞ ĐẦU
Các bạn có thể thấy Việt Nam của chúng ta trong những năm qua liên
tục đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, đó không chỉ dựa vào yếu tố nội
sinh, mà còn có sự tác động của yếu tố bên ngoài. Để đạt được tốc độ tăng
trưởng cao trong điều kiện nguồn vốn trong nước còn hạn chế, lạm phát
trong nước cao, các nước đang phát triển thường thu hút các nguồn vốn
nước ngoài bằng nhiều cách khác nhau, trong đó vay nợ là một phương thức
phổ biến. Chính nguồn vốn bổ sung từ bên ngoài đã giúp Việt Nam của
chúng ta khắc phục phần nào đươc tình trạng kinh tế chậm phát triển và
chuyển sang phát triển một cách bền vững.
Các khoản vay nợ nước ngoài với mục tiêu là phải được sử dụng một
cách có hiệu quả nhất để đáp ứng các nhu cầu yêu cầu của nhà đầu tư, như
phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng, phát triển kinh doanh thương mại, ngoài ra
cùng với nó là phải tạo được nguồn vốn trả nợ, mà vẫn đảm bảo phát triển
kinh tế bền vững. Tuy nhiên, cũng có không ít quốc gia không những không
cải thiện được một cách đáng kể tình hình kinh tế mà còn lâm vào tình trạng
nợ nần, khủng hoảng nợ khiến nền kinh tế suy thoái trầm trọng. Nguyên
nhân của những thất bại trong việc vay nợ nước ngoài có rất nhiều, tuy nhiên
trong đó quan trọng nhất phải kể đến sự buông lỏng quản lý nợ nước ngoài,
quản lí nguồn vốn vay. Chính vì vậy chính sách quản lí nợ nước ngoài là
một bộ phận thiết yếu đặc biệt quan trọng trong chính tài chính của Việt
Nam.
Vấn đề quản lý nợ nước ngoài ở Việt Nam chỉ thực sự bắt đầu từ năm
1993 khi nước ta chính thức thiết lập lại quan hệ hợp tác đa phương với các
tổ chức tín dụng lớn trên thế giới như Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền
tệ Thế giới (IMF) và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). Từ đó cùng với
những nỗ lực của chúng ta trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài, thì các
cam kết hỗ trợ vốn ODA của các nước công nghiệp phát triển như Nhật Bản
Hàn Quốc… và các tổ chức tín dụng quốc tế khác dành cho nước ta ngày
càng tăng dần về số lượng vốn vay, số khoản vay, tính đa dạng của hình thức
vay và trả nợ, vì thế việc theo dõi và quản lý nợ nước ngoài hiện nay là một
việc vô cùng quan trọng đối với nền kinh tế của Việt Nam chúng ta. Vấn đề
này càng trở nên cấp thiết hơn khi mà Việt Nam của chúng ta đã chính thức
trở thành thành viên của tổ chức thương mại thế giới WTO, nền kinh tế Việt
Nam đang hội nhập quốc tế một cách mạnh mẽ, vì vậy mà chúng ta sẽ có cơ
hội để tiếp cận được với nhiều hơn nữa các nguồn tín dụng quốc tế phục vụ

cho phát triển kinh tế. Đi cùng với thành c...
MỞ ĐẦU
Các bạn có thể thấy Việt Nam của chúng ta trong những năm qua liên
tục đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, đó không chỉ dựa vào yếu tố nội
sinh, mà còn có sự tác động của yếu tố bên ngoài. Để đạt được tốc độ tăng
trưởng cao trong điều kiện nguồn vốn trong nước còn hạn chế, lạm phát
trong nước cao, các nước đang phát triển thường thu hút các nguồn vốn
nước ngoài bằng nhiều cách khác nhau, trong đó vay nợ là một phương thức
phổ biến. Chính nguồn vốn bổ sung từ bên ngoài đã giúp Việt Nam của
chúng ta khắc phục phần nào đươc tình trạng kinh tế chậm phát triển và
chuyển sang phát triển một cách bền vững.
Các khoản vay nợ nước ngoài với mục tiêu là phải được sử dụng một
cách có hiệu quả nhất để đáp ứng các nhu cầu yêu cầu của nhà đầu tư, như
phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng, phát triển kinh doanh thương mại, ngoài ra
cùng với nó là phải tạo được nguồn vốn trả nợ, mà vẫn đảm bảo phát triển
kinh tế bền vững. Tuy nhiên, cũng có không ít quốc gia không những không
cải thiện được một cách đáng kể tình hình kinh tế mà còn lâm vào tình trạng
nợ nần, khủng hoảng nợ khiến nền kinh tế suy thoái trầm trọng. Nguyên
nhân của những thất bại trong việc vay nợ nước ngoài có rất nhiều, tuy nhiên
trong đó quan trọng nhất phải kể đến sự buông lỏng quản lý nợ nước ngoài,
quản lí nguồn vốn vay. Chính vì vậy chính sách quản lí nợ nước ngoài là
một bộ phận thiết yếu đặc biệt quan trọng trong chính tài chính của Việt
Nam.
Vấn đề quản lý nợ nước ngoài ở Việt Nam chỉ thực sự bắt đầu từ năm
1993 khi nước ta chính thức thiết lập lại quan hệ hợp tác đa phương với các
tổ chức tín dụng lớn trên thế giới như Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền
tệ Thế giới (IMF) và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). Từ đó cùng với
những nỗ lực của chúng ta trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài, thì các
cam kết hỗ trợ vốn ODA của các nước công nghiệp phát triển như Nhật Bản
Hàn Quốc… và các tổ chức tín dụng quốc tế khác dành cho nước ta ngày
càng tăng dần về số lượng vốn vay, số khoản vay, tính đa dạng của hình thức
vay và trả nợ, vì thế việc theo dõi và quản lý nợ nước ngoài hiện nay là một
việc vô cùng quan trọng đối với nền kinh tế của Việt Nam chúng ta. Vấn đề
này càng trở nên cấp thiết hơn khi mà Việt Nam của chúng ta đã chính thức
trở thành thành viên của tổ chức thương mại thế giới WTO, nền kinh tế Việt
Nam đang hội nhập quốc tế một cách mạnh mẽ, vì vậy mà chúng ta sẽ có cơ
hội để tiếp cận được với nhiều hơn nữa các nguồn tín dụng quốc tế phục vụ
Phát triển kinh tế VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phát triển kinh tế VN - Người đăng: Cơ Bắp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Phát triển kinh tế VN 9 10 422