Ktl-icon-tai-lieu

PHIẾU THU

Được đăng lên bởi thunguyenhn23111993
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 335 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đơn vị: Công ty TNHH Thu Thủy
Địa chỉ: Số 139, Tổ 1, Phường Minh Khai, TP Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
PHIẾU THU
Ngày 20 tháng 5 năm 2009
Họ tên người nộp tiền: Nguyễn Văn C
Địa chỉ: Số 62, Tổ 8, Phường Quang Trung, TP Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Lý do nộp: Thu lại tiền tạm ứng thừa do công ty tạm ứng trước tiền thuê hội trường tổ chức hội nghị khách hàng của
Số tiền: 500.000 đồng
(Viết bằng chữ): Năm trăm nghìn đồng chẵn
Kèm theo: .........................................................................................................................
Giám đốc
(ký, đóng dấu)

Kế toán trưởng
(ký, họ tên)

Người nộp tiền
(ký, họ tên)

Người lập phiếu
(ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ): Năm trăm nghìn đồng chẵn
+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý): ................................................................................................................
+ Số tiền quy đổi: ................................................................................................................................................

Quyển số:

..............................

Số: ..............................
Nợ: ..............................
Có: ..............................

ổ chức hội nghị khách hàng của doanh nghiệp

gười lập phiếu

chứng từ gốc.
Thủ quỹ
(ký, họ tên)

.......................................
.......................................

...
Đơn vị: Công ty TNHH Thu Thủy
Địa chỉ: Số 139, Tổ 1, Phường Minh Khai, TP Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
PHIẾU THU
Ngày 20 tháng 5 năm 2009
Họ tên người nộp tiền: Nguyễn Văn C
Địa chỉ: Số 62, Tổ 8, Phường Quang Trung, TP Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Lý do nộp: Thu lại tiền tạm ứng thừa do công ty tạm ứng trước tiền thuê hội trường tổ chức hội nghị khách hàng của doanh nghiệp
Số tiền: 500.000 đồng
(Viết bằng chữ): Năm trăm nghìn đồng chẵn
Kèm theo: .........................................................................................................................
Giám đốc Kế toán trưởng Người nộp tiền
Người lập phiếu
(ký, đóng dấu) (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên)
Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ): Năm trăm nghìn đồng chẵn
+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý): ................................................................................................................
+ Số tiền quy đổi: ................................................................................................................................................
PHIẾU THU - Trang 2
PHIẾU THU - Người đăng: thunguyenhn23111993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
PHIẾU THU 9 10 669