Ktl-icon-tai-lieu

phong cách lãnh đạo của Trương Gia Bình TGĐ Tập đoàn FPT

Được đăng lên bởi tam tjt
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 8367 lần   |   Lượt tải: 47 lần
HÀ NỘI , 4/ 2014

TÂM LÝ QUẢN TRỊ KINHDOANH - NHÓM 7
GVHD: NGUYỄN VIẾT THÁI

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
BIÊN BẢN HỌP NHÓM LẦN I
LỚP 1405RCLP0111
Môn: “ Tâm lý quản trị kinh doanh”

Thời gian, địa điểm:
1. Thời gian:
2. Địa điểm: Sân thư viện trường Đại Học Thương Mại
II.
Nội dung:
 Gặp mặt thành viên
 Bàn bạc trao đổi về đề tài
 Lập giàn ý cho đề tài
 Phân công công việc
III.
Bảng phân công công việc:
I.

HỌ VÀ TÊN
Nguyễn Thị Quyên

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC
Phần 2.2 chương II tìm hiểu để tài số 1 của nhóm 1,2,3,4 để
tìm câu hỏi và nhận xét
Đoàn Thị Quỳnh
Phần 2.1 chương II tìm hiểu đề tài số 3 của các nhóm còn lại
để tìm câu hỏi và nhận xét
Nguyễn Kim Quỳnh
Phần1 chương II
Phạm Thị Thu Quỳnh Phần 2.3 chương II
Phạm Thị Sáng
Làm slide + phần 2 chương III
Nguyễn Thị Tịnh Tâm Phần mở đầu + word
Nguyễn Văn Thắng
Phần kết luận
Phạm Đức Thịnh
Chương I
Đoàn Thị Thoa
Phần 1, 3 chương III
Thư kí
Nhóm
Trưởng
( Kí Tên)
(Kí Tên)

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
1

TÂM LÝ QUẢN TRỊ KINHDOANH - NHÓM 7
GVHD: NGUYỄN VIẾT THÁI

BIÊN BẢN HỌP NHÓM LẦN II
LỚP 1405RCLP0111
Môn: “Tâm lý quản trị kinh doanh”
Thời gian, địa điểm:
1. Thời gian: 3/4/2014
2. Địa điểm: Sân thư viện trường Đại Học Thương Mại
Nội dung:
1. Phân chia nhiệm cho bài thảo luận sắp tới
 Thuyết trình
 Làm slide:
Phạm Thị Sáng
 Tìm hiểu đề tài của các nhóm khác
- Nguyễn Thị Quyên
- Đoàn Thị Quỳnh
2. Đánh giá hoạt động trong bản word và mức độ tích cực của các thành viên

I.

II.

HỌ VÀ TÊN
Nguyễn Thị Quyên
Đoàn Thị Quỳnh
Nguyễn Kim Quỳnh
Phạm Thị Thu Quỳnh
Phạm Thị Sáng
Nguyễn Thị Tịnh Tâm
Nguyễn Văn Thắng
Phạm Đức Thịnh
Đoàn Thị Thoa

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH
CÔNG VIỆC

Phần 2.2 chương II tìm hiểu để tài số 1 của
nhóm 1,2,3,4 để tìm câu hỏi và nhận xét
Phần 2.1 chương II tìm hiểu đề tài số 3 của các
nhóm còn lại để tìm câu hỏi và nhận xét
Phần1 chương II
Phần 2.3 chương II
Làm slide + phần 2 chương III
Phần mở đầu + word
Phần kết luận
Chương I
Phần 1, 3 chương III

Thư kí

Nhóm
Trưởng

( Kí Tên)

(Kí Tên)
DANH SÁCH THÀNH VIÊN
BẢNG ĐÁNH GIÁ
NHÓM

2

TÂM LÝ QUẢN TRỊ KINHDOANH - NHÓM 7
GVHD: NGUYỄN VIẾT THÁI

Môn: “ Tâm lí quản trị kinh doanh”
LỚP 1405RCLP0111

STT

HỌ VÀ TÊN

1

Nguyễn Thị Quyên

2

Đoàn Thị Quỳnh

3

Nguyễn Kim Quỳnh

4

Phạm Thị Thu Quỳnh

5

Phạm Thị Sáng

6

Nguyễn Thị Tịnh Tâm

7

Nguyễn Văn Thắng

8

Phạm Đức Thịnh

9

Đoàn Thị Thoa

MSV

LHP

12D12003
8
12D12015
8
12D12009
8
08D12009
8
12D12027
8
12D1200...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phong cách lãnh đạo của Trương Gia Bình TGĐ Tập đoàn FPT - Người đăng: tam tjt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
phong cách lãnh đạo của Trương Gia Bình TGĐ Tập đoàn FPT 9 10 611