Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp kiểm soát chiến lược kinh doanh

Được đăng lên bởi phamtung818
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 379 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Giới thiệu về công cụ, phuonwg pháp và quy trình kiểm soát chiến lược
CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM SOÁT CHIẾN LƯỢC
I. Phương pháp kiểm soát tài chính:
1. Giá cổ phiếu
2. Thu nhập trên vốn đầu tư (ROI)
II. Phương pháp kiểm soát đầu vào:
1. Các mục tiêu bộ phận
2. Các mục tiêu cá nhân và chức năng
III. Quản trị theo mục tiêu:
1. Thiết lập các mục tiêu cụ thể tại mỗi cấp của tổ chức.
2. Làm cho việc thiết đặt mục tiêu thành một quá trình tham gia
3. Định kỳ xem xét quá trình hướng đến đáp ứng các mục tiêu.
IV. Các kiểm soát hành vi:
1. Các ngân sách điều hành.
2. Tiêu chuẩn hoá.
3. Các qui tắc và thủ tục.
Phương pháp kiểm soát chiến lược kinh doanh - Người đăng: phamtung818
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Phương pháp kiểm soát chiến lược kinh doanh 9 10 814